Etterutdanningskurs: Samfunn, religion og skolefag i endring

ulike religiøse symboler

Etterutdanningskurs: Samfunn, religion og skolefag i endring

Årets januarkurs setter søkelyset på store endringer i samfunnet vårt. Det skal handle om kulturelt mangfold og religiøsitet, og om de store endringsprosessene som foregår i norsk skole med ny rammeplan og nye læreplaner i alle fag. Som foredragsholdere deltar dyktige fagfolk og formidlere på sine felt, samt fagfolk som sitter tett på de store prosessene i skolen.

Første kursdag vil ta utgangspunkt i den økende religiøse og kulturelle kompleksiteten i Norge og Norden, der religiøs praksis svekkes på individnivå, mens religion blir mer synlig i offentligheten.  Sekularismen i Norge og ungdoms forhold til religion og populærkultur belyses også.

Andre kursdag fokuserer på mangfold og endring. Endringer i samfunnet og behovet for å gjøre fagene i norsk skole mer relevante for fremtiden, er noe av begrunnelsen for den store fagfornyelsen som foregår. Vi vil drøfte muligheter og utfordringer ved ny overordnet del for skolen, og utkastene til nye læreplaner i KRLE og religion og etikk. Lederen for læreplangruppa vil være til stede, og fagrevisjonen vil settes under debatt i panelsamtalen.

Vi håper kursdagene kan bidra til økt innsikt om store endringsprosesser i samfunnet og det økende mangfoldet i trossamfunn og enkeltmenneskers religiøsitet. Kurset legger samtidig opp til reflektert meningsutveksling om endringer i skolens læreplaner, med særlig vekt på KRLE og religion og etikk-faget.  

Etterutdanningskurset er rettet mot lærere, men det er også åpent for andre interesserte.

PROGRAM

Torsdag 3. januar

09.30 Velkommen - ved Ann Midttun, førstelektor/EVU-leder skole ved MF

09.40 - 10.30 Kristendom i endring regionalt og globalt - ved Gina Lende, forsker ved MF

10.40 - 11.30 Mangfold blant muslimer i Norge og Europa - ved Olav Elgvin, forsker ved UiB

11.30  Lunsj

12.15 - 13.00 Kulturell kompleksitet, mangfold og norskhet - ved Cathrine Thorleifsson Moe, forsker ved UiO

13.15 - 14.00 Gud i samfunnet - ved Åshild Mathisen, tidligere sjefsredaktør i Vårt Land

14.00 Kaffe

14.30 - 15.15 Sekularisme i Norge - ved Sindre Bangstad, forsker ved KIFO

15.30 - 16.15 Religion, ungdom og populærkultur - ved Morten Holmqvist, førsteamanuensis ved MF/Rønningen Folkehøyskole

 

Fredag 4. januar

9.00 - 11.15 Religion og religiøse endringsprosesser i Norge og Norden - ved Inger Furseth, professor ved UiO

11.15 Lunsj

12.00 – 13.00 Ny overordnet del. Muligheter og utfordringer - ved Claudia Lenz, professor ved MF
Samtale

13.15 – 14.00 Fagrevisjon - mandat og læreplan for KRLE og RE-faget - ved Geir Skeie, leder for læreplangruppa og professor ved UiS

14.15 – 15.15 Hvor går KRLE og religion og etikk-faget? - Panelsamtale ved Geir Skeie (professor ved UiS), Cathrine Tuft (Religionslærerforeningen i Norge), Heid Leganger Krogstad (professor ved MF) og Emma Dyvik (MF/ny lektor)

 

Kurskomite: Ann Midttun, Claudia Lenz, Gina Lende og Gunnar Heiene

Dato/tid: 
03.01.2019 - 09:30 til 04.01.2019 - 15:15
Fakta: 

Pris (inkl. lunsj)
kr 1800

Påmelding
Meld deg på og betal her.

NB! Ønsker du å betale med faktura? 
Meld deg på ved å sende en epost til kurs@mf.no.

MF-studenter kan delta gratis (uten lunsj).
Meld deg på ved å sende en epost til kurs@mf.no

Kontakt
kurs@mf.no