MF KOM

MF KOM gruppebilde

MF KOM

Senteret bygger på bredden av faglige ressurser ved MF innen forskning, utvikling, formidling, veiledning, kursvirksomhet og undervisning. Senteret tilrettelegger tilbud og utfører oppdrag i møte med enheter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå i Den norske kirke og i andre kirkesamfunn.

Har du ansvar for kompetanse eller utvikling på en eller annen post i kirken – og ønsker et samarbeid om utvikling, kurs, utdanning eller forskningsprosjekter? Ta kontakt med MF KOM. MF besitter spisskompetanse på en rekke fagområder innen teologi, kirke og samfunn.

Mer informasjon om MF KOM

Våre prosjekter