Kontakt

Kontakt

Kontaktinformasjon til MFs ansatte

Postadresse
MF vitenskapelig høyskole
Postboks 5144 Majorstuen
0302 OSLO

Besøksadresse
Gydas vei 4, Majorstuen
Oslo

Telefon: 22 59 05 00 (kl. 08.15 - 16.00)
E-post: post@mf.no

Fakturaadresse
MF vitenskapelig høyskole – fakturamottak
Postboks 278 Alnabru
0614 OSLO

E-post fakturamottak: einvoices.menighetsfakultetet@bscs.basware.com

Org.nr.: NO 917 387 079 MVA

Veibeskrivelse: Se kart
 

Åpningstider

Mandag - fredag:   08.00 - 20.00
Lørdag: 09.00 - 16.00

Åpningstider sommeren 2019

Studieresepsjonen (3. etg.)

Åpent kl. 10.00 - kl. 14.00 (hverdager)

T: 22 59 06 24
E: student@mf.no

IT support (2. etg.)

Åpent kl. 10.00 - 17.00 (hverdager)

 

Biblioteket

Mandag - fredag:   08.00 - 21.00
Lørdag: 09.00 - 17.00
Kortsentralen er åpen torsdager:   13.00 - 14.30

 

T: 22 59 05 20
E: bibliotek@mf.no

 

Alumni

Alumni

Dagens kunnskapssamfunn stiller krav til livslang læring, dialog og nettverksbygging. Dette gjelder både for tidligere studenter og for fakultetet selv. Kontakt med våre alumner er svært viktig for å sikre at MF lever opp til sine mål. Som tidligere student kan du med din erfaring formidle hva vi står for ute i samfunnet. I tillegg kan du gjennom MF Alumni bringe tilbake innsikt og relevans på en unik måte.

Faglig oppdatering

Som en del av vårt alumninettverk vil du få informasjon om relevant etter- og videreutdanning. I undervisningen kan din yrkeserfaring komme i dialog med godt kvalifiserte lærere. Denne dynamikken er verdifull både for deg og for oss.

mf.no

På mf.no kan du fra dag til dag følge våre aktiviteter og få informasjon om aktuelle utgivelser, kurs og konferanser.

Bladet Lys og liv

Gjennom bladet Lys og liv vil du få invitasjoner og informasjon om aktuelle arrangementer som er åpne for MF Alumni. Du kan også holde deg oppdatert på aktuelle fagområder og forskningsfelt. Bladet inneholder både faglige og sosiale oppdateringer fra MF. Bladet er gratis, det finnes også i en elektronisk utgave på mf.no

Åpen dag

MF inviterer til Åpen dag med spennende foredrag, debatter og aktiviteter annethvert år. Et spennende arrangement for hele alumninettverket! Og en gylden anledning til å få med seg hva som rører seg på forskningsfronten.

Gjenforening og jubileer

Har ditt kull ønske om å treffes igjen for å markere et jubileum? Vi hjelper gjerne til med den praktiske tilretteleggingen, slik som adresselister og invitasjoner. Vi kan også formidle fagpersoner dersom dere ønsker et faglig element i samlingen. Ta gjerne kontakt! (Se kontaktinformasjon nederst på siden)

Facebook - en møteplass

MF Alumni på Facebook fungerer som en møteplass der nye kontakter knyttes og gamle vedlikeholdes. Gjennom dette nettverket kan du holde kontakten med dine studievenner og følge med på hva som skjer.

Hvem kan være med?

Alle tidligere studenter er velkommen til å delta i nettverket.

Kontakt oss
Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål knyttet til alumnivirksomheten.
Kommunikasjonsrådgiver Lena Skattum Sandvik: lena.s.sandvik@mf.no

Seniortreff på MF

Seniortreff på MF

En gang pr. semester inviterer MF pensjonerte teologer og kandidater med kristendom hovedfag til seniortreff.

Her tas det opp aktuelle temaer, det serveres lunsj og det er god tid til samtale over bordet.

Hvis du er i målgruppa for dette og ikke allerede mottar invitasjon til disse treffene, kan du melde din interesse ved å sende en e-post til solveig.e.bru@mf eller ringe 22 59 05 57. 

Presserom

Presserom

MFs virksomhetsområder er utdanning, forskning og formidling. I Kvalitetsreformen har det vært et mål å øke de høgre utdanningsinstitusjonenes samlede relevans for samfunnet:

Den tredje oppgave

"Formidling inngår i universitetene og høgskolenes samfunnsoppdrag, og blir ved siden av utdanning, forskning og utviklingsarbeid ofte omtalt som den tredje oppgave. Institusjonene skal formidle kunnskap om virksomheten og utbre forståelse for og anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater, både i offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv. Institusjonene skal videre bidra til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, bidra til innovasjon og verdiskaping og legge til rette for at institusjonenes ansatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten.

Målgruppene for institusjonenes formidlingsvirksomhet er andre fagmiljøer, kulturliv, arbeids- og næringsliv og allmennheten." (St.meld. nr. 7 (2007-2008) Kap. 6.3.1)

MF i media

MF i media

MFs ansatte og studenter er stadig engasjerte og intervjuet i ulike medier. MF bruker tjenesten Mbrain som henter ut relevante nettartikler som omhandler MF som institusjon, eller som inneholder intervjuer med ansatte og studenter. Vi legger også ut noen utvalgte artikler fra papirpresse og lenker til lydfiler fra etermedier. Du finner MF i media her: http://www.mf.no/media.  

Pressekontakter

Pressekontakter

Rektor Prof. Vidar L. Haanes
talsperson
E: vidar.l.haanes@mf.no
T: 901 64 889 / 22 59 05 40

Lena Skattum Sandvik
Kommunikasjonsleder
Bistår pressen med kontakt og tilrettelegging
E: lena.s.sandvik@mf.no
T: 22 59 05 52 / 951 69 076

Hilde Arnesen
​Kommunikasjonsrådgiver
Bistår pressen med kontakt og tilrettelegging
E: hilde.arnesen@mf.no
T: 22 59 05 85 / 452 61 716

Faglige spørsmål
For faglige spørsmål og kommentarer, ta kontakt med våre ansatte direkte, eller se kompetansekatalogen.

Logo og bilder

Logo og bilder

MF har gjort et utvalg bilder tilgjengelige for pressen i høyoppløselig versjon:
- gå til pressebilder

Trenger du annet bildemateriale for å illustrere din omtale av MF, ta gjerne kontakt med kommunikasjonsavdelingen.

Logo
MFs logo er ikke tilgjengelige som originaler på web, men oversendes på forespørsel til leder av kommunikasjonsavdelingen Lena S. Sandvik

Grafisk profil

Grafisk profil

MF har opphavsrett til egen visuell identitet med logo og grafiske elementer. Ethvert misbruk av retningslinjer for bruk av designprogrammet er i strid med åndsverkloven.

Designprogrammet er utviklet av Virtual Garden og Neue designstudio og forvaltes av kommunikasjonsavdelingen ved MF.

Kontaktperson ved MF
Lena Skattum Sandvik
E: lena.s.sandvik@mf.no