E-post

E-post

Alle studenter får en @stud.mf.no-adresse, som vil bli aktivert når du har aktivert din MF-konto. (Mer informasjon om dette...)

Merk at denne adressen vanligvis videresender all mail videre til din private e-post-konto som du har satt opp i StudentWeb. Det vil derfor ikke ligge igjen noen e-post på din @stud.mf.no-konto.

Om du ikke får e-poster som foreleser sier at de skal ha sendt, sjekk følgende:

  • Har du aktivert kontoen din?
  • Har du stavet e-post-adressen din riktig på StudentWeb?
  • Har du sjekket i spam-boksen din på din private e-post? (Merk at mange e-post-tjenester sletter e-poster fra spam-boksen etter en viss tid, vanligvis 30 dager)
  • Om du ikke har hatt e-post-adresse lagt inn på StudentWeb så kan det hende at det da blir liggende på @stud.mf.no-kontoen, logg i så fall inn på webmailen og sjekk der.

Merk at om du aktiverer kontoen eller legger inn e-post-adressen din inn på StudentWeb senere i semesteret, så vil dette ikke ha tilbakevirkende kraft for e-poster som ble sendt tidligere.

E-post-oppsett

E-post-oppsett

Det er mulig å bruke MF-e-posten i en app eller e-post-program hvis du ønsker. Dette er mest nyttig for ansatte, siden student-e-posten vanligvis bare blir videresendt.

Om du bruker Thunderbird så vil programmet automatisk hente inn riktige innstillinger når du skriver inn din e-post-adresse og passord.

For andre programmer kan du manuelt sette opp med følgende innstillinger:

  For studenter For ansatte
Innkommende server:
Tjenertype: IMAP
Adresse: mail.stud.mf.no mail.mf.no
Port: 993
Sikkerhet: TLS (ev. SSL)
Autentiseringsmetode: Vanlig passord ("plain"/klartekst)
Utgående server (SMTP):
Adresse: mail.stud.mf.no mail.mf.no
Port: 587
Sikkerhet: STARTTLS / TLS (ev. SSL)
Autentiseringsmetode: Vanlig passord ("plain"/klartekst)

Thunderbird-tips

Thunderbird-tips

Her er tips og svar til noen spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med Thunderbird.

OBS: Om du ikke finner menyen til Thunderbird, så er det vanligvis fordi denne er blitt krympet til en egen meny-knapp øverst til høyre i Thunderbird, denne ser ut som tre horisontale streker.

Signatur

For å legge til signatur, klikk på Meny > Kontoinnstillinger, og velg MF-kontoen din. Til høyre skal det være en boks for å fylle ut signatur. Vi anbefaler å bruke ren tekst som signatur.

Svar øverst eller nederst i eposten

Klikk på Meny > Kontoinnstillinger og klikk deretter på "Utforming" under MF-kontoen din. Der skal du kunne velge om svaret ditt begynner øverst eller nederst i svar-e-posten din, og du kan også velge om signaturen din havner nederst eller øverst.

Fjerne ekstra linjeskift

I de nyeste versjonen av Thunderbird så vil avsnittene ha en automatisk ekstra linjeskift mellom seg hvis du har på rikt tekstformat. For å skru av disse ekstra linjeskiftene, klikk på Meny > Innstillinger, og deretter Skriving > Generelt i vinduet som åpnes. Da skal det være et kryss som du kan fjerne:

Kan ikke åpne winmail.dat

Om du får et vedlegg som heter winmail.dat, så kan du vise innholdet i dette ved å installere utvidelsen LookOut i Thunderbird. Da vil e-poster med winmail.dat-vedlegget vise filene inni dette vedlegget nederst i e-posten sammen med winmail.dat-filen. Så hvis det for eksempel ligger et dokument i winmail.dat, så vil det i fil-boksen vises: winmail.dat, dokument.docx.

Merk at winmail.dat ikke alltid inneholder dokumenter, noen ganger så kan det være kun HTML-versjonen av e-posten eller en signatur-fil.

winmail.dat

winmail.dat

Hvis du får vedlegg med navnet winmail.dat, så skyldes det at avsender bruker Outlook og har feil innstillinger i programmet. De må stille inn Outlook til å bruke HTML i stedet for RTF-formatering av e-post.

For å åpne winmail.dat-vedlegget kan du prøve en av følgende:

  • Hvis du bruker Thunderbird, så kan du installere utvidelsen LookOut (fixed version), denne utvidelsen vil vise eventuelle vedlegg i winmail.dat filen ved siden av winmail.dat-filen i vedleggsboksen i epostmeldingen når du åpner den.
  • Windows: Programmet Winmail Opener kan brukes for å åpne winmail.dat-filer og vise filene inni den.
  • Mac: Programmet TNEF's Enough kan åpne winmail.dat-filer.
  • Nettsiden https://www.winmaildat.com/ kan pakke ut winmail.dat-filer for deg. OBS: Bør ikke brukes dersom filene kan inneholde sensitiv persondata eller annen informasjon! Siden filene da blir sendt til en "ukjent tredjepart", selv om nettsiden sier at de vil slette filene etter 30 minutter.