Kirkens tro og tradisjon

nattverd
Fakta: 

Emneansvarlig: John Wayne Kaufman 

Studiepoeng: 15

Eksamensform: En dags hjemmeeksamen

Opptak: Søk om opptak til enkeltemner via SøknadsWeb. Etter opptak melder du deg opp til K1035 / K5035 i Studentweb.

Oppmeldingsfrist: 15. august 

Kirkens tro og tradisjon

I Kirkens tro og tradisjon møter studentene kirkens trosoverlevering i historisk og aktuelt perspektiv. Undervisningen er organisert rundt en rekke sentrale spørsmål, som presenteres både historisk og fra dagens perspektiv.

Målet med emnet er at studentene skal få oversikt over kristendommens historie i Europa og Norge, samt kunnskap om ulike kristne svar på sentrale dogmatiske og etiske spørsmål, og at de skal utvikle evnen til å drøfte hva som er gode svar på slike spørsmål i dag.

Hele emnebeskrivelsen og mer informasjon finner du her. 

Emnet tilbys høst 2019.
Emnekode: K1035 / K5035  

Emnet er ett av fire emner som tilbys som nettstudier i trosopplæring i et samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole og MF. Emnet tilbys som et rent nettstudium med nettforelesninger av faglærere ved MF. 

Forelesninger

Forelesninger

Her kan du se forelesningene. Når du melder deg som student får du også tilgang til notater/powerpoint-presentasjoner. 

Ta kontakt med emneansvarlig for påloggingsinfo.