Folkemord

folkemordsmonument
Fakta: 

Emneansvarlig: Atle O. Søvik

Studiepoeng:10

Eksamensform: en dags hjemmeeksamen
 
Opptak: Søk om opptak til enkeltemner via SøknadsWeb. Etter opptak melder du deg opp i SAM2020 i Studentweb.
 

Oppmeldingsfrist: 15. januar for vårsemesteret, og 15. august for høstsemesteret

Pris: Ordinær studieavgift

Folkemord

Emnet gir en innføring i nyere politisk historie, med vekt på masseovergrep og folkemord. Det blir undervist i samfunnsvitenskapelige og moralfilosofiske perspektiver på folkemord, samt den rolle og betydning religion kan ha i denne sammenhengen. Emnet skal bidra til dypere forståelse av fenomenet folkemord generelt, og god kunnskap om eksempler på dette i det tjuende århundre. 

Emnekode: SAM2020
Emnet tilbys som nettstudium over ett semester. 
Emnet tilbys hvert semester. 

Emnet skal gi:

  • god kunnskap om eksempler på masseovergrep og folkemord i det tjuende århundre
  • god kunnskap om teoretiske perspektiver på masseovergrep og folkemord
  • kunnskap om religionens rolle i forbindelse med folkemord
  • kunnskap om politiske tiltak for å forhindre folkemord

Hele emnebeskrivelsen og mer informasjon finner du her.

Her er en innføring i kildebruk og referanser.

Forelesninger

Forelesninger

Her kan du se forelesninger. Når du melder deg som student får du også tilgang til notater/powerpoint-presentasjoner. 

Ta kontakt med emneansvarlig for påloggingsinfo.