De store spørsmålene

de store spørsmålene
Fakta: 

Studiepoeng: 10

Eksamensform: Skriftlig eksamen

Opptak: Søk om opptak til enkeltemner via SøknadsWeb. Etter opptak melder du deg opp i FIL2010 eller FIL5010 i Studentweb.

Oppmeldingsfrist: 15. januar for vårsemesteret, og 15. august for høstsemesteret

Pris: ordinær studieavgift

De store spørsmålene

Emnet konsentrerer seg om grunnleggende filosofiske spørsmål om Gud og religion. Undervisningen legges opp rundt spørsmål der ulike svaralternativer i pensum skal diskuteres.

En del av spørsmålene som skal diskuteres er de følgende: 

  • Hva er de beste argumenter for og mot Guds eksistens?
  • Hva er det beste svar på det ondes problem?
  • Taler vitenskapen mot religion?
  • Er det rasjonelt å tro på mirakler?
  • Kan bare én religion være sann?
  • Er det mulig å beholde sin personlige identitet etter døden? 

​Forelesningsrekken gir god plass til diskusjon. 

  
Emnet tilbys som nettstudium over ett semester. 
Emnet tilbys hvert semester fra høsten 2017. 

Det er mulig å ta emnet både på bachelor- og masternivå. Hele emnebeskrivelser og mer informasjon finner du i emnekatalogen: FIL2010 / FIL5010 

OPPTAK: For å melde deg opp til nettstudier må du søke om lokalt opptak til generelle enkeltemner ved MF via SøknadsWeb.

Forelesninger

Forelesninger

Her kan du se forelesninger. Når du melder deg som student får du også tilgang til notater/powerpoint-presentasjoner. 

Ta kontakt med emneansvarlig for påloggingsinfo.