Nettstudier

nettstudier

Nettstudier

OPPTAK: For å melde deg opp til nettstudier må du søke om lokalt opptak til generelle enkeltemner ved MF via SøknadsWeb.

Etter opptak melder du deg opp i det aktuelle emnet i Studentweb.

Oppmeldingsfrist: 15. januar for vårsemesteret, og 15. august for høstsemesteret

Pris: Ordinær studieavgift

De store spørsmålene

de store spørsmålene
Fakta: 

Studiepoeng: 10

Eksamensform: Skriftlig eksamen

Opptak: Søk om opptak til enkeltemner via SøknadsWeb. Etter opptak melder du deg opp i FIL2010 eller FIL5010 i Studentweb.

Oppmeldingsfrist: 15. januar for vårsemesteret, og 15. august for høstsemesteret

Pris: ordinær studieavgift

De store spørsmålene

Emnet konsentrerer seg om grunnleggende filosofiske spørsmål om Gud og religion. Undervisningen legges opp rundt spørsmål der ulike svaralternativer i pensum skal diskuteres.

En del av spørsmålene som skal diskuteres er de følgende: 

  • Hva er de beste argumenter for og mot Guds eksistens?
  • Hva er det beste svar på det ondes problem?
  • Taler vitenskapen mot religion?
  • Er det rasjonelt å tro på mirakler?
  • Kan bare én religion være sann?
  • Er det mulig å beholde sin personlige identitet etter døden? 

​Forelesningsrekken gir god plass til diskusjon. 

  
Emnet tilbys som nettstudium over ett semester. 
Emnet tilbys hvert semester fra høsten 2017. 

Det er mulig å ta emnet både på bachelor- og masternivå. Hele emnebeskrivelser og mer informasjon finner du i emnekatalogen: FIL2010 / FIL5010 

OPPTAK: For å melde deg opp til nettstudier må du søke om lokalt opptak til generelle enkeltemner ved MF via SøknadsWeb.

Forelesninger

Forelesninger

Her kan du se forelesninger. Når du melder deg som student får du også tilgang til notater/powerpoint-presentasjoner. 

Ta kontakt med emneansvarlig for påloggingsinfo.

Folkemord

folkemordsmonument
Fakta: 

Emneansvarlig: Atle O. Søvik

Studiepoeng:10

Eksamensform: en dags hjemmeeksamen
 
Opptak: Søk om opptak til enkeltemner via SøknadsWeb. Etter opptak melder du deg opp i SAM2020 i Studentweb.
 

Oppmeldingsfrist: 15. januar for vårsemesteret, og 15. august for høstsemesteret

Pris: Ordinær studieavgift

Folkemord

Emnet gir en innføring i nyere politisk historie, med vekt på masseovergrep og folkemord. Det blir undervist i samfunnsvitenskapelige og moralfilosofiske perspektiver på folkemord, samt den rolle og betydning religion kan ha i denne sammenhengen. Emnet skal bidra til dypere forståelse av fenomenet folkemord generelt, og god kunnskap om eksempler på dette i det tjuende århundre. 

Emnekode: SAM2020
Emnet tilbys som nettstudium over ett semester. 
Emnet tilbys hvert semester. 

Emnet skal gi:

  • god kunnskap om eksempler på masseovergrep og folkemord i det tjuende århundre
  • god kunnskap om teoretiske perspektiver på masseovergrep og folkemord
  • kunnskap om religionens rolle i forbindelse med folkemord
  • kunnskap om politiske tiltak for å forhindre folkemord

Hele emnebeskrivelsen og mer informasjon finner du her.

Her er en innføring i kildebruk og referanser.

Forelesninger

Forelesninger

Her kan du se forelesninger. Når du melder deg som student får du også tilgang til notater/powerpoint-presentasjoner. 

Ta kontakt med emneansvarlig for påloggingsinfo.

Kirkens tro og tradisjon

nattverd
Fakta: 

Emneansvarlig: John Wayne Kaufman 

Studiepoeng: 15

Eksamensform: En dags hjemmeeksamen

Opptak: Søk om opptak til enkeltemner via SøknadsWeb. Etter opptak melder du deg opp til K1035 / K5035 i Studentweb.

Oppmeldingsfrist: 15. august 

Kirkens tro og tradisjon

I Kirkens tro og tradisjon møter studentene kirkens trosoverlevering i historisk og aktuelt perspektiv. Undervisningen er organisert rundt en rekke sentrale spørsmål, som presenteres både historisk og fra dagens perspektiv.

Målet med emnet er at studentene skal få oversikt over kristendommens historie i Europa og Norge, samt kunnskap om ulike kristne svar på sentrale dogmatiske og etiske spørsmål, og at de skal utvikle evnen til å drøfte hva som er gode svar på slike spørsmål i dag.

Hele emnebeskrivelsen og mer informasjon finner du her. 

Emnet tilbys høst 2019.
Emnekode: K1035 / K5035  

Emnet er ett av fire emner som tilbys som nettstudier i trosopplæring i et samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole og MF. Emnet tilbys som et rent nettstudium med nettforelesninger av faglærere ved MF. 

Forelesninger

Forelesninger

Her kan du se forelesningene. Når du melder deg som student får du også tilgang til notater/powerpoint-presentasjoner. 

Ta kontakt med emneansvarlig for påloggingsinfo.

Ex.phil - kommer snart!

Ex.phil - kommer snart!

Ex.fac

Ex.fac

MF tilbyr høsten 2018 nettbasert ex.fac på engelsk. Ønsker du mer informasjon om faget eller opptak, ta kontakt med teologi@mf.no

I løpet av 2019 vil vi også tilby nettbasert ex.fac på norsk. Mer informasjon kommer.