Nettstudier

nettstudier

Nettstudier

"Omvendt klasserom" får du i studiene: Religionsfilosofi og Ex.phil. 

Opptak: For å melde deg opp til nettstudier må du søke generelle enkeltemner ved MF via SøknadsWeb innen 15. januar for vårsemesteret, og 15. august for høstsemesteret. 

Etter opptak melder du deg opp i det aktuelle emnet i Studentweb.

Oppmeldingsfrist: 1. februar for vårsemesteret, og 1. september for høstsemesteret. 

Pris: Ordinær studieavgift

Religionsfilosofi

de store spørsmålene
Fakta: 

Emneansvarlig
Atle O. Søvik

Opptak
Søk om opptak til enkeltemner via SøknadsWeb. Etter opptak melder du deg opp i FIL2010 eller FIL5010 i Studentweb.

Religionsfilosofi

Emnet konsentrerer seg om grunnleggende filosofiske spørsmål om Gud og religion. Undervisningen legges opp rundt spørsmål der ulike svaralternativer i pensum skal diskuteres.

En del av spørsmålene som skal diskuteres er de følgende: 

 • Hva er de beste argumenter for og mot Guds eksistens?
 • Hva er det beste svar på det ondes problem?
 • Taler vitenskapen mot religion?
 • Er det rasjonelt å tro på mirakler?
 • Kan bare én religion være sann?
 • Er det mulig å beholde sin personlige identitet etter døden? 

​Forelesningsrekken gir god plass til diskusjon. 

Emnet tilbys som nettstudium over ett semester. 
Emnet tilbys hvert semester. 

Det er mulig å ta emnet både på bachelor- og masternivå. Hele emnebeskrivelser og mer informasjon finner du i emnekatalogen: FIL2010 / FIL5010 

Forelesninger

Forelesninger

Her kan du se forelesninger. Når du melder deg som student får du også tilgang til notater/powerpoint-presentasjoner. 

Ta kontakt med emneansvarlig for påloggingsinfo.

Trosopplæring

Trosopplæring

Nettstudium i trosopplæring

Har du et engasjement for arbeid blant barn og unge, og ønsker du å bli bedre rustet til å delta i kirkens trosopplæringsvirksomhet?

Studiet er et samarbeid mellom VID i Stavanger og MF i Oslo.  
Ta et årsstudium  (60 stp) over 2 år. 

Målgruppen er:
- Menighetspedagoger og andre ansatte innenfor trosopplæring.
- Frivillige trosopplærere og personer som ønsker å skaffe seg kompetanse innenfor kristendomskunnskap / trosopplæring.

Studiet er åpent for alle interesserte som har generell studiekompetanse, eller ønsker en realkompetansevurdering.

Våren 2019 tilbys emnet Barn og unge i trosopplæringen (PED2015) ved MF.

Se studiets egne nettside: tro.mf.no

Folkemord

folkemordsmonument
Fakta: 

Emneansvarlig
Atle O. Søvik

Opptak
Søk om opptak til enkeltemner via SøknadsWeb. Etter opptak melder du deg opp i SAM2020 i Studentweb.

Folkemord

Emnet gir en innføring i nyere politisk historie, med vekt på masseovergrep og folkemord. Det blir undervist i samfunnsvitenskapelige og moralfilosofiske perspektiver på folkemord, samt den rolle og betydning religion kan ha i denne sammenhengen. Emnet skal bidra til dypere forståelse av fenomenet folkemord generelt, og god kunnskap om eksempler på dette i det tjuende århundre. 

Emnet tilbys som nettstudium over ett semester. 
Emnet tilbys hvert semester. 

Emnet skal gi:

 • god kunnskap om eksempler på masseovergrep og folkemord i det tjuende århundre
 • god kunnskap om teoretiske perspektiver på masseovergrep og folkemord
 • kunnskap om religionens rolle i forbindelse med folkemord
 • kunnskap om politiske tiltak for å forhindre folkemord

Hele emnebeskrivelsen og mer informasjon finner du her.

Her er en innføring i kildebruk og referanser.

Forelesninger

Forelesninger

Her kan du se forelesninger. Når du melder deg som student får du også tilgang til notater/powerpoint-presentasjoner. 

Ta kontakt med emneansvarlig for påloggingsinfo.

Kirkens tro og tradisjon

nattverd
Fakta: 

Emneansvarlig
John Wayne Kaufman 

Opptak
Søk om opptak til enkeltemner via SøknadsWeb. Etter opptak melder du deg opp til K1035 / K5035 i Studentweb.

 

Kirkens tro og tradisjon

I Kirkens tro og tradisjon møter studentene kirkens trosoverlevering i historisk og aktuelt perspektiv. Undervisningen er organisert rundt en rekke sentrale spørsmål, som presenteres både historisk og fra dagens perspektiv.

Målet med emnet er at studentene skal få oversikt over kristendommens historie i Europa og Norge, samt kunnskap om ulike kristne svar på sentrale dogmatiske og etiske spørsmål, og at de skal utvikle evnen til å drøfte hva som er gode svar på slike spørsmål i dag.

Hele emnebeskrivelsen og mer informasjon finner du her. 

Emnet tilbys høst 2019.
Emnekode: K1035 / K5035  

Emnet er ett av fire emner som tilbys som nettstudier i trosopplæring i et samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole og MF. Emnet tilbys som et rent nettstudium med nettforelesninger av faglærere ved MF. 

Forelesninger

Forelesninger

Her kan du se forelesningene. Når du melder deg som student får du også tilgang til notater/powerpoint-presentasjoner. 

Ta kontakt med emneansvarlig for påloggingsinfo.

Ex.phil

Platon og Aristoteles
Fakta: 

Omfang
10 studiepoeng

Opptak
Søk om opptak til enkeltemner via Søknadsweb innen 15. januar/15.august. Etter opptak melder du deg opp i EX1010 i Studentweb.

Ex.phil

Examen philosophicum handler om de mest grunnleggende spørsmål i vitenskapen:

 • Hvordan er verden bygd opp? 
 • Hva er et menneske? 
 • Hvordan kan vi få sikker viten om verden? 
 • Hvordan bør vi handle? 

Emnet består av to delemner: Filosofi- og vitenskapshistorie (5 stp) og Etikk (5 stp).

Emnet har ingen obligatoriske samlinger, og forelesningene legges ut på nett.
For å få avsluttende vurdering må du som student få godkjent studiekrav underveis. Emnet avsluttes med en fire timers skriftlig eksamen.

Du finner mer informasjon i emnebeskrivelsen.
 

Ex.fac

Ex.fac

MF tilbyr nettbasert ex.fac på engelskDet er også mulig å ta ex.fac på norsk som fjernstudent. 

Ønsker du mer informasjon om emnet eller opptak, ta kontakt med student@mf.no