Etter- og videreutdanning: Skole

Videreutdanning skole MF
Fakta: 

​Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse (for søkere over 25 år)

Søknad
Søk om opptak via SøknadsWeb. 

Kontakt
Studierådgiver Marthe Bogen
deltid@mf.no

Etter- og videreutdanning: Skole

MF tilbyr flere kompetansegivende deltidsstudier på bachelor- og mastergradsnivå.

Studiene retter seg mot lærere og andre interesserte i fagene i KRLE/religion og etikk, og kan kombineres med jobb.

Vil du studere emner i kristendom, religion, livssyn eller etikk?
Deltidsstudier i KRLE har oppstart i august og januar. Søknadsfrist 15. juni/15. desember
Du finner mer informasjon her.

Vil du ta Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk?
Denne masteren kan du ta over tre år. Totalt gir dette 90 studiepoeng. Søknadsfrist 15. juni hvert år. 
Les mer på nettsiden for masteren her.

Deltidsstudium i veiledning for praksislærere
Praksislærere i skolen skal normalt ha veilederutdanning på minimum 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid med oppstart i september. Søknadsfrist 15. juni.
Les mer om studiet her.

 

Caravaggios religiøse kunst

Bilde av Caravaggio - hvile under flukten til Egypt
Caravaggio: 
"Hvile under flukten til Egypt"
Fakta: 

Søknadsfrist
15. juni.
Løpende opptak etter søknadsfristens utløp ved ledige plasser. 

Søk om opptak via Søknadsweb.

Pris
Kr. 5000,-

Kontakt
Vil du vite mer?
Ta kontakt med studierådgiver Marthe Bogen
E-post: deltid@mf.no  
Telefon: 22 59 05 00
 

Caravaggios religiøse kunst

Caravaggios religiøse kunst (10 stp) er et emne innenfor det større temaet "kristendom og billedkunst" - med fokus på den italienske kunstneren Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610). 

Caravaggio regnes som en av de viktigste malerne i europeisk kunsthistorie. Bildene hans er særlig interessante i rammen av "kristendom og billedkunst", fordi en betydelig del av verkene hans har bibelske motiver. Svært mange av bildene hans ble malt på oppdrag fra kirkelig personer og institusjoner, og mange av bildene er fremdeles å finne i italienske kirker. Caravaggios valg av motiver er ofte tradisjonelt, mens hans teknikk og fremstillingsform var nyskapende. Av den grunn er studiet av Caravaggios religiøse kunst godt egnet som en innfallsport til europeisk kirkekunst i tiden etter reformasjonen. 

Emnet tar sikte på å gjøre studentene kjent med de av Caravaggios bilder som fremstiller bibelske og religiøse motiver, og gjøre studentene i stand til å tolke bildene i lys av hans samtids teologi, spiritualitet og kirkeliv.

Undervisning høsten 2019
Studiet tilbys som ettermiddags-/kveldsundervisning på torsdager kl. 17.00 - 21.00 i åtte uker. Foreleser er professor emeritus Reidar Hvalvik.

Undervisningen gis på følgende dager: 29. august, 5., 12., 19. og 26. september, 10., 17. og 24. oktober (med forbehold om endringer).

Eksamen avlegges som en fire timers skriftlig prøve ved slutten av semesteret.

Fullstendig emnebeskrivelse finner du her.

Deltidsstudier i KRLE

Deltidsstudier MF
Fakta: 

Søknadsfrist
15. juni (oppstart i august)
15. desember (oppstart i januar) 
Løpende opptak fram til studiestart ved kapasitet.

Søknad
Du søker om opptak via SøknadsWeb
(åpner 15. april)

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse 

Semesteravgift
Kr. 5000 inkl. avgift til SiO

Deltidsstudier i KRLE

KRLE og religion og etikk er viktige fag i norsk skole. Siden 1997 har MF videreutdannet flere tusen lærere i disse fagene. Lærere som har tatt videreutdanning i religions- og livssynsemner, forteller at det har gitt dem større trygghet i klasserommet og i samarbeidet med majoritets- og minoritetsforeldre. Studiet gir undervisningskompetanse i grunnskole og videregående skole. 

MF har også utdannet mange fra andre sektorer enn skolen. Kunnskap om religion, livssyn og etikk er nyttig kompetanse som samfunnsborger og yrkesutøver. 

MF tilbyr KRLE-emner på bachelornivå på tilsammen 60 studiepoeng. Studiene er kompetansegivende. Det undervises i ett emne på 15 studiepoeng hvert semester. Du velger selv hvor mange emner du ønsker å ta, og om du vil starte høst eller vår.

Emnet KRLE1010. Religioner og livssyn (15 stp) tilbys høsten 2019. NB: Litteraturlisten er under revisjon.

Emnet KRLE1020. Kristendom. Bibelen, tekst og kultur (15 stp) tilbys våren 2020. Emnebeskrivelse kommer. 

Emnet KRLE1030. Etikk og filosofi (15 stp) tilbys høsten 2020. Emnebeskrivelse kommer. 

Emnet KRLE1040. Kristendom: tro og tradisjon tilbys våren 2021. Emnebeskrivelse kommer. 

Undervisning
KRLE undervises ca åtte lørdager i hvert semester fra kl 09.30-16.00. Undervisningen finner sted på Majorstuen i Oslo. Det er ingen obligatoriske innleveringsoppgaver, men en fire timers skoleeksamen mot slutten av hvert semester. MF bruker Canvas som kontaktledd med enkelte student.

Opptakskrav
Studiet er rettet mot lærere og andre interesserte med generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse (for personer over 25 år).

Vil du ta Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk?
Denne masteren kan du ta over tre år. Totalt gir dette 90 studiepoeng. Søknadsfrist 15. juni hvert år. 
Les mer på nettsiden for masteren her.

Vil du vite mer?
Ta kontakt med studierådgiver Marthe Bogen
E-post: deltid@mf.no  
Telefon: 22 59 05 64

For faglige spørsmål, kontakt programleder Ann Midttun
E-post: Ann.Midttun@mf.no
Telefon: 22 59 05 00

Undervisningsdager våren 2019

12. januar
26. januar
9. februar
9. mars
23.mars
6. april
27. april
11. mai

Eksamen 29. mai

Undervisningsdager høsten 2019

17.august 
31. august 
14. september 
21. september 
19. oktober
26. oktober 
09. november
16. november 

Eksamen: 29. november

(med forbehold om endring)

Deltidsstudium i veiledning for praksislærere

Bilde av praksisstudent som hjelper elever
Fakta: 

Omfang
15 stp over to semestre.

Søknadsfrist
15. juni (oppstart i september). Løpende opptak fram til studiestart ved ledige plasser.

Søknad
Du søker om opptak via Søknadsweb (åpner 15. april)

Opptakskrav
Relevant utdanning med et omfang på minst 180 studiepoeng (3 år), og to års relevant yrkeserfaring.

Semesteravgift
Kr 5000,- inkl. avgift til SiO.

Deltidsstudium i veiledning for praksislærere

Veiledning for praksislærere tilbys som deltidsstudium over ett år med oppstart i september. Studiet retter seg mot lærere som ønsker mer kunnskap om og ferdigheter i veiledning av lærerstudenter og nyutdannede. Overgangen fra studium til yrkeskarriere kan oppleves krevende, og god veiledning kan være avgjørende for at nyutdannede velger å bli i skolen.

Studiet har en teoretisk og praktisk tilnærming, med ferdighetstrening som har fokus på både det å være veileder og det å motta veiledning i gruppe.

Viktige temaer

  • Ulike veiledningstradisjoner og tilnærmingsmåter til veiledning
  • Kommunikasjon og samspill i veiledning
  • Å være ny i yrket, overgang fra utdanning til yrke
  • Profesjonsetikk og veiledning
  • Analytisk og kritisk tilnærming til veiledning

Hele emnebeskrivelsen finner du her.

Undervisning

Studiet går over to semestre med fire undervisningsdager per semester, med to samlinger á to dager undervisning. Undervisningen finner sted på Majorstuen i Oslo. MF bruker Canvas som kontaktledd mellom fakultetet og den enkelte student. Studiet avsluttes med eksamen i mai.

Opptakskrav

Relevant utdanning med et omfang på minst 180 studiepoeng (3 år), og to års relevant yrkeserfaring. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med studierådgiver Marthe Bogen
E-post: deltid@mf.no
Tlf. 22 59 05 00

For faglige spørsmål, kontakt faglig leder Torbjørg Torp Nilssen
E-post: torbjorg.t.nilssen@mf.no