Etter- og videreutdanning: Skole

Videreutdanning skole MF
Fakta: 

​Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse (for søkere over 25 år)

Søknad
Søk om opptak via SøknadsWeb. 

Kontakt
Studierådgiver Mona G. Bø
deltid@mf.no

Etter- og videreutdanning: Skole

DELTIDSSTUDIER
MF tilbyr flere kompetansegivende deltidsstudier på bachelor- og mastergradsnivå.

Studiene retter seg mot lærere og andre interesserte i fagene i KRLE/religion og etikk, og kan kombineres med jobb.

Vil du studere KRLE?
Deltidsstudier i KRLE har oppstart i august og januar. Søknadsfrist 15. des./15. juni.
Du finner mer informasjon her.

Vil du ta erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk?
Denne masteren kan du ta over tre år. Totalt gir dette 90 studiepoeng. Søknadsfrist 15. juni hvert år. 
Les mer på nettsiden for masteren her.

Deltidsstudium i veiledning for praksislærere
Praksislærere i skolen skal normalt ha veilederutdanning på minimum 15 studiepoeng. Dette tilbys som deltidsstudium skoleåret 2018/2019.
Les mer om studiet her.

 

Deltidsstudier i KRLE

Deltidsstudier MF
Fakta: 

Søknadsfrist
15. juni (oppstart i august)
15. des. (oppstart i januar) 
Løpende opptak fram til studiestart ved kapasitet

Søknad
Du søker om opptak via SøknadsWeb
(åpner 15. april/nov)

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse (for personer over 25 år)

Semesteravgift
Kr. 4700 inkl. avgift til SiO

Eksamen
1. juni 2018 (4 timer)

Deltidsstudier i KRLE

KRLE og religion og etikk er viktige fag i norsk skole. Siden 1997 har MF videreutdannet flere tusen lærere i disse fagene. Lærere som har tatt videreutdanning i religions- og livssynsemner, forteller at det har gitt dem større trygghet i klasserommet og i samarbeidet med majoritets- og minoritetsforeldre.

MF tilbyr KRLE-studier på tilsammen 60 studiepoeng. Studiene utvider kunnskapene, gir faglig og didaktisk fordypning og styrker kvalifikasjonene for undervisning. Studiene er kompetansegivende. 

Deltidstilbudet er lagt opp med emner på 15 studiepoeng i semesteret. Du velger selv hvor mange emner du ønsker å ta.

Emnet KRLE1030 tilbys høsten 2018. Emnet fokuserer på Bibelen, religion og religionspedagogikk.

Emnet KRLE1040 tilbys våren 2019. Emnet fokuserer på kristendommens historie, kristen livstolkning, etikk og filosofi.

Emnet KRLE1010 tilbys høsten 2019. Emnet gir en faglig og didaktisk innføring, samt fokus på religion, religioner/livssyn, etikk og filosofi. 

Emnet KRLE1020 tilbys våren 2020. Emnet gir økt kunnskap om Bibelen, kristendommens historie, samt kristen livstolkning i dag.

Undervisning
KRLE undervises åtte lørdager i hvert semester. Undervisningen finner sted på Majorstuen i Oslo. Det er ingen obligatoriske innleveringsoppgaver, men en fire timers skoleeksamen mot slutten av hvert semester. MF bruker Canvas som kontaktledd mellom fakultetet og den enkelte student.

Opptakskrav
Studiet er rettet mot lærere, og er åpent for alle interesserte med generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse (for personer over 25 år).

Vil du vite mer?
Ta kontakt med studierådgiver Mona Gulbrandsen Bø
E-post: deltid@mf.no  
Telefon: 22 59 05 17

For faglige spørsmål, kontakt programleder Ann Midttun
E-post: Ann.Midttun@mf.no
Telefon: 22 59 05 00

Undervisningsdager våren 2018

21. april
5. mai

Undervisningsdager høsten 2018

18. august
1. september
15 september
22. september
13. oktober
27. oktober
17. november

Eksamen er 30. november

Deltidsstudium i veiledning for praksislærere

Bilde av praksisstudent som hjelper elever
Fakta: 

Omfang
15 stp over to semestre

Søknadsfrist
15. juni (oppstart i september). Løpende opptak fram til studiestart ved ledige plasser.

Søknad
Du søker om opptak via Søknadsweb (åpner 15.april/nov)

Opptakskrav
Relevant utdanning med et omfang på minst 180 studiepoeng (3 år), og to års relevant yrkeserfaring.

Semesteravgift
Kr 4700,- inkl. avgift til SiO.

Eksamen
mai 2019

Deltidsstudium i veiledning for praksislærere

Veiledning for praksislærere tilbys som deltidsstudium skoleåret 2018/2019, og retter seg mot lærere som ønsker mer kunnskap om og ferdigheter i veiledning av lærerstudenter og nyutdannede. Overgangen fra studium til yrkeskarriere kan oppleves krevende, og god veiledning kan være avgjørende for at nyutdannede velger å bli i skolen.

Studiet har en teoretisk og praktisk tilnærming, med ferdighetstrening som har fokus på både det å være veileder og det å motta veiledning i gruppe.

Viktige temaer

  • Ulike veiledningstradisjoner og tilnærmingsmåter til veiledning
  • Kommunikasjon og samspill i veiledning
  • Å være ny i yrket, overgang fra utdanning til yrke
  • Profesjonsetikk og veiledning
  • Analytisk og kritisk tilnærming til veiledning

Hele emnebeskrivelsen finner du her.

Undervisning

Studiet går over to semestre med fire undervisningsdager per semester, med to samlinger á to dager undervisning. Undervisningen finner sted på Majorstuen i Oslo. MF bruker Canvas som kontaktledd mellom fakultetet og den enkelte student.

Undervisningsdager høsten 2018 er 21.-22. september (fredag-lørdag) og 12.-13. november (mandag-tirsdag). Alle dager kl 9-15.

Opptakskrav

Relevant utdanning med et omfang på minst 180 studiepoeng (3 år), og to års relevant yrkeserfaring. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med studierådgiver Mona Gulbrandsen Bø
E-post: deltid@mf.no
Tlf. 22 59 05 00

For faglige spørsmål, kontakt faglig leder Torbjørg Torp Nilssen
E-post: torbjorg.t.nilssen@mf.no

Kristendom og billedkunst: Det gamle testamente

Chagall: abraham and three angels
Fakta: 

Søknadsfrist
​Søk innen 15. august 2018
Søknadsweb åpner 1. april

​Pris
​4700,- (semesteravgift inkludert)

Foreleser professor Reidar Hvalvik 

Kristendom og billedkunst: Det gamle testamente

I flere år har Reidar Hvalvik forelest over emnet “Kristendom og billedkunst” der han i hovedsak har tatt for seg motiver fra Jesu liv knyttet til de store høytidene i kirkeåret. Høsten 2018 starter han opp et helt nytt kurs knyttet til bruken av gammeltestamentlige motiver i kristen billedkunst (10 stp).

Kurset vil blant annet ta for seg de eldste eksempler på bilder som reflekterer gammeltestamentlige tekster i Romas katakomber og på senantikke sarkofager. Videre vil det bli fokusert på motiver fra Det gamle testamente som har blitt oppfattet som forbilder på nytestamentlige personer og hendelser og på sentrale motivkretser i det gammeltestamentlige fortellingsstoffet (skapelse, syndefall, patriarkfortellingene, utferden fra Egypt, ørkenvandringen osv.). Sentrale bibelillustratører og utvalgte kunstnere, for eksempel Rembrandt og Chagall, som har produsert et stort antall bilder med gammeltestamentlige motiver, vil også bli viet spesiell oppmerksomhet.

Kurset vil bli holdt 9 torsdagskvelder (kl. 17.00–21.00), med oppstart 30. august og avslutning 1. november (med forbehold om mindre endringer). Det vil være en 4 timers skoleeksamen i desember.
Uke 40 er høstferie.

Fullstendig emnebeskrivelse finner du her.