Deltidsstudier i KRLE

Deltidsstudier MF
Fakta: 

Søknadsfrist
15. juni (oppstart i august)
15. januar (oppstart i januar) 

Søknad
Du søker om opptak via SøknadsWeb
(åpner 15. april)

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse 

Semesteravgift
Kr. 5000 inkl. avgift til SiO

Deltidsstudier i KRLE

KRLE og religion og etikk er viktige fag i norsk skole. Siden 1997 har MF videreutdannet flere tusen lærere i disse fagene. Lærere som har tatt videreutdanning i religions- og livssynsemner, forteller at det har gitt dem større trygghet i klasserommet og i samarbeidet med majoritets- og minoritetsforeldre.

MF tilbyr KRLE-studier på tilsammen 60 studiepoeng. Studiene utvider kunnskapene, gir faglig og didaktisk fordypning og styrker kvalifikasjonene for undervisning. Studiene er kompetansegivende. 

Deltidstilbudet er lagt opp med emner på 15 studiepoeng i semesteret. Du velger selv hvor mange emner du ønsker å ta.

Emnet KRLE1040 tilbys våren 2019. Emnet fokuserer på kristendommens historie, kristen livstolkning, etikk og filosofi.

Emnet KRLE1010 tilbys høsten 2019. Emnet gir en faglig og didaktisk innføring, samt fokus på religion, religioner/livssyn, etikk og filosofi. 

Emnet KRLE1020 tilbys våren 2020. Emnet gir økt kunnskap om Bibelen, kristendommens historie, samt kristen livstolkning i dag.

Emnet KRLE1030 tilbys høsten 2020. Emnet fokuserer på Bibelen, religion og religionspedagogikk.

Undervisning
KRLE undervises åtte lørdager i hvert semester. Undervisningen finner sted på Majorstuen i Oslo. Det er ingen obligatoriske innleveringsoppgaver, men en fire timers skoleeksamen mot slutten av hvert semester. MF bruker Canvas som kontaktledd mellom fakultetet og den enkelte student.

Opptakskrav
Studiet er rettet mot lærere, og er åpent for alle interesserte med generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse (for personer over 25 år).

Vil du vite mer?
Ta kontakt med studierådgiver Marthe Bogen
E-post: deltid@mf.no  
Telefon: 22 59 05 64

For faglige spørsmål, kontakt programleder Ann Midttun
E-post: Ann.Midttun@mf.no
Telefon: 22 59 05 00

Undervisningsdager våren 2019

12. januar
26. januar
9. februar
9. mars
23.mars
6. april
27. april
11. mai

Eksamen 29. mai

Undervisningsdager høsten 2019

17.august 
24. august 
07. september 
21. september 
12. oktober
26. oktober 
09. november
16. november