Deltidsstudier i KRLE

Deltidsstudier MF
Fakta: 

Søknadsfrist
15. juni (oppstart i august)
15. desember (oppstart i januar) 
Løpende opptak fram til studiestart ved kapasitet.

Søknad
Du søker om opptak via SøknadsWeb
(åpner 15. april)

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse 

Semesteravgift
Kr. 5000 inkl. avgift til SiO

Deltidsstudier i KRLE

KRLE og religion og etikk er viktige fag i norsk skole. Siden 1997 har MF videreutdannet flere tusen lærere i disse fagene. Lærere som har tatt videreutdanning i religions- og livssynsemner, forteller at det har gitt dem større trygghet i klasserommet og i samarbeidet med majoritets- og minoritetsforeldre. Studiet gir undervisningskompetanse i grunnskole og videregående skole. 

MF har også utdannet mange fra andre sektorer enn skolen. Kunnskap om religion, livssyn og etikk er nyttig kompetanse som samfunnsborger og yrkesutøver. 

MF tilbyr KRLE-emner på bachelornivå på tilsammen 60 studiepoeng. Studiene er kompetansegivende. Det undervises i ett emne på 15 studiepoeng hvert semester. Du velger selv hvor mange emner du ønsker å ta, og om du vil starte høst eller vår.

Emnet KRLE1010. Religioner og livssyn (15 stp) tilbys høsten 2019. NB: Litteraturlisten er under revisjon.

Emnet KRLE1020. Kristendom. Bibelen, tekst og kultur (15 stp) tilbys våren 2020. Emnebeskrivelse kommer. 

Emnet KRLE1030. Etikk og filosofi (15 stp) tilbys høsten 2020. Emnebeskrivelse kommer. 

Emnet KRLE1040. Kristendom: tro og tradisjon tilbys våren 2021. Emnebeskrivelse kommer. 

Undervisning
KRLE undervises ca åtte lørdager i hvert semester fra kl 09.30-16.00. Undervisningen finner sted på Majorstuen i Oslo. Det er ingen obligatoriske innleveringsoppgaver, men en fire timers skoleeksamen mot slutten av hvert semester. MF bruker Canvas som kontaktledd med enkelte student.

Opptakskrav
Studiet er rettet mot lærere og andre interesserte med generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse (for personer over 25 år).

Vil du ta Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk?
Denne masteren kan du ta over tre år. Totalt gir dette 90 studiepoeng. Søknadsfrist 15. juni hvert år. 
Les mer på nettsiden for masteren her.

Vil du vite mer?
Ta kontakt med studierådgiver Marthe Bogen
E-post: deltid@mf.no  
Telefon: 22 59 05 64

For faglige spørsmål, kontakt programleder Ann Midttun
E-post: Ann.Midttun@mf.no
Telefon: 22 59 05 00

Undervisningsdager våren 2019

12. januar
26. januar
9. februar
9. mars
23.mars
6. april
27. april
11. mai

Eksamen 29. mai

Undervisningsdager høsten 2019

17.august 
31. august 
14. september 
21. september 
19. oktober
26. oktober 
09. november
16. november 

Eksamen: 29. november

(med forbehold om endring)