Deltidsstudier i KRLE

Deltidsstudier MF
Fakta: 

Søknadsfrist
15. juni (oppstart i august)
15. des. (oppstart i januar) 
Løpende opptak fram til studiestart ved kapasitet

Søknad
Du søker om opptak via SøknadsWeb
(åpner 15. april/nov)

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse (for personer over 25 år)

Semesteravgift
Kr. 4700 inkl. avgift til SiO

Eksamen
1. juni 2018 (4 timer)

Deltidsstudier i KRLE

KRLE og religion og etikk er viktige fag i norsk skole. Siden 1997 har MF videreutdannet flere tusen lærere i disse fagene. Lærere som har tatt videreutdanning i religions- og livssynsemner, forteller at det har gitt dem større trygghet i klasserommet og i samarbeidet med majoritets- og minoritetsforeldre.

MF tilbyr KRLE-studier på tilsammen 60 studiepoeng. Studiene utvider kunnskapene, gir faglig og didaktisk fordypning og styrker kvalifikasjonene for undervisning. Studiene er kompetansegivende. 

Deltidstilbudet er lagt opp med emner på 15 studiepoeng i semesteret. Du velger selv hvor mange emner du ønsker å ta.

Emnet KRLE1030 tilbys høsten 2018. Emnet fokuserer på Bibelen, religion og religionspedagogikk.

Emnet KRLE1040 tilbys våren 2019. Emnet fokuserer på kristendommens historie, kristen livstolkning, etikk og filosofi.

Emnet KRLE1010 tilbys høsten 2019. Emnet gir en faglig og didaktisk innføring, samt fokus på religion, religioner/livssyn, etikk og filosofi. 

Emnet KRLE1020 tilbys våren 2020. Emnet gir økt kunnskap om Bibelen, kristendommens historie, samt kristen livstolkning i dag.

Undervisning
KRLE undervises åtte lørdager i hvert semester. Undervisningen finner sted på Majorstuen i Oslo. Det er ingen obligatoriske innleveringsoppgaver, men en fire timers skoleeksamen mot slutten av hvert semester. MF bruker Canvas som kontaktledd mellom fakultetet og den enkelte student.

Opptakskrav
Studiet er rettet mot lærere, og er åpent for alle interesserte med generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse (for personer over 25 år).

Vil du vite mer?
Ta kontakt med studierådgiver Mona Gulbrandsen Bø
E-post: deltid@mf.no  
Telefon: 22 59 05 17

For faglige spørsmål, kontakt programleder Ann Midttun
E-post: Ann.Midttun@mf.no
Telefon: 22 59 05 00

Undervisningsdager våren 2018

21. april
5. mai

Undervisningsdager høsten 2018

18. august
1. september
15 september
22. september
13. oktober
27. oktober
17. november

Eksamen er 30. november