IT-support

IT-support

Velkommen til IT-supportsiden til MF. Her har vi svar på vanlige IT-spørsmål fra studenter og ansatte ved MF.

Studenter som trenger mer hjelp henvises til IT-supporthjørnet i biblioteket. Det er vanligvis bemannet kl 10-17 på hverdager, og også enkelte lørdager. Spør eventuelt i bibliotekresepsjonen om når IT-support er på plass.

IT-support hjelper ​blant annet med:

 • Tilkobling til internett på bærbar, mobil el.
 • Bruk av Canvas og Studweb
 • Word-formateringsspørsmål
 • Hjelp til utskrift
 • Påfyll av papir og toner i skrivere og kopimaskiner

Om dere ikke er på MF eller ikke finner IT-support, så kan dere sende e-post til pc-hjelp@mf.no for å spørre om hjelp med IT-tjenestene på MF.

Ansatte kan også komme innom IT-kontoret eller ringe 22590541 / internt 541, mobilnummer er på telefonlisten på intranett, eller resepsjonen kan sette over om vi ikke svarer.

Brukerkonto / passord

Fakta: 

Kort oppsummert:

 1. Ta med legitimasjon
 2. Hent passord i studieresepsjonen
 3. Aktiver kontoen

Brukerkonto / passord

På MF får du en egen brukerkonto med et passord som kan brukes til å logge inn på flere av våre tjenester, blant annet Canvas, Feide, trådløsnettverk, Studentweb og BIBSYS Oria.

Det er viktig at du henter din påloggingsinformasjon og aktiverer kontoen din, ellers vil du mangle tilgang til disse tjenestene, og du får heller ikke brukt lesesals-PCene, skrevet ut eller kopiert på kopimaskinen på MF.

Enkelte ting ikke vil også ikke virke helt (Canvas vil for eksempel ikke ha tilgang til fagrommene dine) før du har:

Husk at det tar en dag etter at du har gjort dette før du får for eksempel riktige tilganger i Canvas. Betaling av semesteravgift vil opptil flere arbeidsdager før det blir registrert i Studentweb.

Ny student

 1. Husk å ta med legitimasjon
 2. Hent passord på studieresepsjonen på MF.
  Studieresepsjonen er i 3. etasje i administrasjonsgangen (døren rett til høyre når du går opp hovedtrappen). Den er vanligvis åpen kl 10-14 på hverdager.
 3. Les gjennom reglementet og aktiver kontoen din på https://aktiver.mf.no
 4. Når kontoen er aktivert (og du har ventet i ca. 10 minutter) så kan du bytte passordet ditt på https://intranett.stud.mf.no

Du kan også sende en forespørsel til student@mf.no for å få påloggingsinformasjon tilsendt via vanlig brevpost eller SMS. Sørg for at du har registrert riktig informasjon på StudentWeb, det er adressen eller telefonnummeret der som vi sender til. Vi sender ikke påloggingsinformasjon til adresser eller telefonnummer som du oppgir via e-post eller telefon, og vi kan heller ikke oppgi passordet ditt over telefon eller e-post.

Glemt passord

Følg punkt 1 og 2 under "Ny student".

Problemer med påloggingen

Problemer med påloggingen

Hvis du har problemer med å logge inn på Canvas med Feide, sjekk følgende:

 • Er du inne på riktig Canvas? Hver skole har sin egen Canvas, pass på at du ikke har gått inn på en annen skole sitt Canvas (grønn boks i skjermbildet under).
  MF sitt Canvas har adresse https://mf.instructure.com, du finner også snarvei nederst på nettsidene til MF.
 • Sørg også for at du har valgt "MF vitenskapelig høyskole" som institusjon.
  Hvis du for eksempel har studert på flere skoler eller jobber på en arbeidsplass som også bruker Feide, så kan det hende at det står en annen institusjon valgt (blå boks i skjermbildet over). Da må du klikke på "Ikke din tilhørighet?"-lenken og velge riktig.

Privat/Inkognito-modus

Om du fremdeles ikke får logget inn, så går det an å prøve å åpne Privat/Inkognito-modus i nettleseren, da vil nettleseren ignorere alle tidligere lagrede innlogginger og innstillinger, og oppføre seg som om du er inne på nettsiden for første gang:

 • I Firefox:
  • Trykk Ctrl + Shift + P
  • Alternativt: Meny > "Nytt privat vindu..."
 • I Google Chrome:
  • Trykk Ctrl + Shift + N
  • Alternativt: Meny > "Nytt inkognitovindu"
 • I Safari (på Mac):
  • Arkiv > "Nytt privat vindu"

Det går også an å bare bruke en annen nettleser. Hvis du vanligvis bruker Chrome, så kan du prøve å bruke Firefox i stedet. Da vil det ha samme effekt (at nettleseren ikke blir påvirket av dine tidligere innlogginger og innstillinger).

Mer feilsøking

Om du fremdeles har problemer med Canvas, sjekk feilsøkingsdiagrammet for Canvas (PDF).

E-post

E-post

Alle studenter får en @stud.mf.no-adresse, som vil bli aktivert når du har aktivert din MF-konto. (Mer informasjon om dette...)

Merk at denne adressen vanligvis videresender all mail videre til din private e-post-konto som du har satt opp i StudentWeb. Det vil derfor ikke ligge igjen noen e-post på din @stud.mf.no-konto.

Om du ikke får e-poster som foreleser sier at de skal ha sendt, sjekk følgende:

 • Har du aktivert kontoen din?
 • Har du stavet e-post-adressen din riktig på StudentWeb?
 • Har du sjekket i spam-boksen din på din private e-post? (Merk at mange e-post-tjenester sletter e-poster fra spam-boksen etter en viss tid, vanligvis 30 dager)
 • Om du ikke har hatt e-post-adresse lagt inn på StudentWeb så kan det hende at det da blir liggende på @stud.mf.no-kontoen, logg i så fall inn på webmailen og sjekk der.

Merk at om du aktiverer kontoen eller legger inn e-post-adressen din inn på StudentWeb senere i semesteret, så vil dette ikke ha tilbakevirkende kraft for e-poster som ble sendt tidligere.

E-post-oppsett

E-post-oppsett

Det er mulig å bruke MF-e-posten i en app eller e-post-program hvis du ønsker. Dette er mest nyttig for ansatte, siden student-e-posten vanligvis bare blir videresendt.

Om du bruker Thunderbird så vil programmet automatisk hente inn riktige innstillinger når du skriver inn din e-post-adresse og passord.

For andre programmer kan du manuelt sette opp med følgende innstillinger:

  For studenter For ansatte
Innkommende server:
Tjenertype: IMAP
Adresse: mail.stud.mf.no mail.mf.no
Port: 993
Sikkerhet: TLS (ev. SSL)
Autentiseringsmetode: Vanlig passord ("plain"/klartekst)
Utgående server (SMTP):
Adresse: mail.stud.mf.no mail.mf.no
Port: 587
Sikkerhet: STARTTLS / TLS (ev. SSL)
Autentiseringsmetode: Vanlig passord ("plain"/klartekst)

Thunderbird-tips

Thunderbird-tips

Her er tips og svar til noen spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med Thunderbird.

OBS: Om du ikke finner menyen til Thunderbird, så er det vanligvis fordi denne er blitt krympet til en egen meny-knapp øverst til høyre i Thunderbird, denne ser ut som tre horisontale streker.

Signatur

For å legge til signatur, klikk på Meny > Kontoinnstillinger, og velg MF-kontoen din. Til høyre skal det være en boks for å fylle ut signatur. Vi anbefaler å bruke ren tekst som signatur.

Svar øverst eller nederst i eposten

Klikk på Meny > Kontoinnstillinger og klikk deretter på "Utforming" under MF-kontoen din. Der skal du kunne velge om svaret ditt begynner øverst eller nederst i svar-e-posten din, og du kan også velge om signaturen din havner nederst eller øverst.

Fjerne ekstra linjeskift

I de nyeste versjonen av Thunderbird så vil avsnittene ha en automatisk ekstra linjeskift mellom seg hvis du har på rikt tekstformat. For å skru av disse ekstra linjeskiftene, klikk på Meny > Innstillinger, og deretter Skriving > Generelt i vinduet som åpnes. Da skal det være et kryss som du kan fjerne:

Kan ikke åpne winmail.dat

Om du får et vedlegg som heter winmail.dat, så kan du vise innholdet i dette ved å installere utvidelsen LookOut i Thunderbird. Da vil e-poster med winmail.dat-vedlegget vise filene inni dette vedlegget nederst i e-posten sammen med winmail.dat-filen. Så hvis det for eksempel ligger et dokument i winmail.dat, så vil det i fil-boksen vises: winmail.dat, dokument.docx.

Merk at winmail.dat ikke alltid inneholder dokumenter, noen ganger så kan det være kun HTML-versjonen av e-posten eller en signatur-fil.

winmail.dat

winmail.dat

Hvis du får vedlegg med navnet winmail.dat, så skyldes det at avsender bruker Outlook og har feil innstillinger i programmet. De må stille inn Outlook til å bruke HTML i stedet for RTF-formatering av e-post.

For å åpne winmail.dat-vedlegget kan du prøve en av følgende:

 • Hvis du bruker Thunderbird, så kan du installere utvidelsen LookOut (fixed version), denne utvidelsen vil vise eventuelle vedlegg i winmail.dat filen ved siden av winmail.dat-filen i vedleggsboksen i epostmeldingen når du åpner den.
 • Windows: Programmet Winmail Opener kan brukes for å åpne winmail.dat-filer og vise filene inni den.
 • Mac: Programmet TNEF's Enough kan åpne winmail.dat-filer.
 • Nettsiden https://www.winmaildat.com/ kan pakke ut winmail.dat-filer for deg. OBS: Bør ikke brukes dersom filene kan inneholde sensitiv persondata eller annen informasjon! Siden filene da blir sendt til en "ukjent tredjepart", selv om nettsiden sier at de vil slette filene etter 30 minutter.

Trådløst nettverk

eduroam
Fakta: 

Hurtig-lenke:
eduroam-konfigurator

Husk "brukernavn"@mf.no for trådløs pålogging.

Trådløst nettverk

Det trådløse nettverket vi bruker på MF heter eduroam.

Dette er et felles system som brukes av de aller fleste høgskoler og universiteter både i Norge og i andre land. Du vil derfor kunne logge deg på trådløsnettet med din MF-konto når du er på andre skoler, og for eksempel på flyplasser og andre steder hvor eduroam er tilgjengelig.

Om du ikke har hentet MF-passordet ditt, må du hente dette først. Kontoen må også være aktivert før du kan koble til trådløsnettet.

Tilkobling til eduroam

Den beste metoden for å koble deg til eduroam er å bruke eduroam-konfiguratoren før du kommer til MF:

 1. Gå til https://cat.eduroam.no/ på den PCen, Macen eller den mobile enheten du skal bruke på MF
 2. Søk opp "MF Norwegian School of Theology"
 3. Følg instruksjonene på siden for å laste ned og kjøre konfiguratoren
 4. VIKTIG: Du må bruke "ditt MF-brukernavn"@mf.no som brukernavn for å koble til eduroam

Du kan også for eksempel laste ned konfiguratoren på en av student-PCene på MF og overføre til din bærbare PC med minnepinne, sørg i så fall for å velge "Different operating system" og så velge riktig type maskin når du laster ned.

Manuelle innstillinger

Om du ikke får brukt konfiguratoren av en eller annen grunn, kan du prøve å koble til ved å legge inn innstillingene manuelt:

SSID: eduroam
Sikkerhetstype: WPA2 Enterprise
(alternativt 802.1x EAP)
Brukernavn: Ditt MF-brukernavn@mf.no
Passord: Ditt MF-passord

 

Følgende innstillinger vil vanligvis bli valgt automatisk, men om du ikke får koblet til så kan du prøve å stille dette manuelt:

EAP-metode: Beskyttet EAP (PEAP)
Godkjenningsmetode: EAP-MSCHAP v2
Sertifikat: "DigiCert Assured ID Root CA" eller "Ingen sertifikat"

 

Om du fremdeles ikke får koblet til, så kan du spørre terminalvakten i PC-stue 1 på biblioteket, det er vanligvis betjent kl 10-17 på hverdager og enkelte lørdager. Spør i bibliotekskranken om du ikke finner dem.

Office 365

Office 365: 
Microsoft sin abonnements-løsning for Office-programmene, som lar deg både installere programmene på PCen og også bruke nettleser- og app-versjonene av programmene.

Office 365

Alle våre studenter og ansatte kan bruke Office 365 gratis. Dette betyr at du kan installere og bruke Word, Excel og Powerpoint både i nettleseren, på mobile enheter (nettbrett og smart-telefoner), og lisensen vår inkluderer også gratis installasjon av Office-programmene på Windows og Mac.

Viktig notis: Etter at du har aktivert MF-kontoen din, kan det ta opptil to dager før du har fått Office 365-lisensen og kan logge inn. Hvis du får feilmelding når du logger inn, prøv igjen om en dag eller to.

Instruksjoner for pålogging

 1. Gå til https://portal.office.com
 2. Skriv inn din MF-epostadresse (du kan finne det på student-intranett) og trykk Sign in:
 3. Trykk enter, du skal bli videresendt til en ny side:
 4. Du får nå opp to valg. Velg "Feide":
 5. Da kommer du til Feide-innloggingen. Logg inn med ditt MF-brukernavn og passord:
 6. Du skal nå være pålogget. Trykk på "Installer nå" for å laste ned en installasjonsprogram for å installere Office på din maskin.

Lagre som PDF

Lagre som PDF

I Word og PowerPoint kan du lagre filer i PDF-format uten noen ekstra programvare.

For å gjøre dette:

 1. Åpne Word- eller PowerPoint-filen du ønsker å gjøre om til PDF
 2. Velg Fil > Lagre som
 3. Velg den mappen du ønsker å legge filen i, enten blant hurtigvalgene til høyre, eller ved å bruke "Utforsk"-valget
 4. Under filnavnet er det et valg for filtype, trykk på den for å få opp nedtrekksmenyen og velg PDF
 5. Skriv eventuelt inn et nytt filnavn hvis du ønsker, og trykk på "Lagre"

PS: Den opprinnelige Word- eller PowerPoint-filen vil fremdeles være der, den blir ikke "borte".

Word-tips

Word-tips

Her har vi litt tips og svar til vanlige spørsmål om Microsoft Word.

Lagre som PDF

Du kan lagre et Word-dokument som en PDF rett fra Microsoft Word. For å gjøre dette, velg "Lagre som", og sørg for å velge filtypen PDF i dropdown-boksen under filnavnet. For mer informasjon kan du se på Microsoft sin hjelpeside om å lagre PDFer.
 

Redigere en PDF

Det aller beste er om du finner den opprinnelige Word-filen og redigerer denne, og deretter lagrer denne som PDF på nytt.

Men om du ikke har original-filen så kan du med nyeste versjoner av Word også åpne en PDF-fil for redigering eller konvertering til Word-format. Merk at dette ikke fungerer så bra for PDFer som har mye bilder og formatering. Men for PDFer konvertert fra enkle Word-filer så vil det fungere fint.

For å gjøre dette:

 1. Start Microsoft Word
 2. Klikk på Fil > Åpne (snarvei: Ctrl + O)
 3. Klikk på "Bla gjennom"
 4. Velg enten "Alle filer" eller "PDF-filer" i filter-valget nederst til høyre
 5. Finn PDF-filen du vil redigere og åpne den

Mer informasjon på Microsoft sin hjelpeside...

Fjerne merknader eller endringer som er sporet

Du må "godta alle endringer" og "forkaste alle merknader" for at de skal bli borte når du lagrer dokumentet. Hvis du bare velger "Vis endelig" så vil dette bare skjule merknadene og endringene, men de vil fremdeles ligge i dokumentet.

For å gjøre dette:

 1. Velg fanen "Se gjennom" ("Review" på engelsk)
 2. For å slette alle merknader:
  1. Klikk på pilen under "Slett"-knappen (ser ut som en snakkeboble)
  2. Velg "Slett alle kommentarer i dette dokumentet"
 3. For å godta alle endringer:
  1. Klikk på pilen under "Godta" (ser ut som et dokument med et hake-symbol)
  2. Velg "Godta alle endringer og stopp sporing"

Mer informasjon om dette på Microsoft sin hjelpeside...

Kan ikke åpne dokumentet

Vanlige årsaker til at en fil ikke kan åpnes:

 • Filendelsen mangler eller er feil:
  I Windows så må filendelsen (f.eks. ".docx", ".pdf") være riktig for at filen skal bli gjenkjent. Hvis noen enten har tatt vekk filendelsen eller har lagret en fil med annen filendelse så vil ikke Windows klare å kjenne igjen filen. Prøv å legge til ".docx" eller ".pdf" bak filnavnet og se om du får åpnet filen. Andre vanlige filendelser er ".jpg" for bilder, ".xlsx" for Excel-regneark og ".pptx" for PowerPoint-filer.
 • Filen er laget i et annet program som du ikke har installert:
  Hvis du har fått tilsendt en fil som er skrevet f.eks. i OpenOffice/LibreOffice eller i Pages-programmet på Mac, så er det ikke sikkert at du kan åpne dette på din Windows-PC. Det beste er om du kan be personen om å konvertere filen til et annet format som RTF eller PDF. Men alternativt så går det an å bruke en online-tjeneste for å konvertere filen, som Zamzar.

Utskrift, kopi og skanning

Utskrift, kopi og skanning

Det er mulighet for å skrive ut:

 • Fra student-PCene i biblioteket (må logge inn med din MF-brukerkonto)
 • Fra bærbar PC
 • Kan også skrive ut PDF-filer og bilder rett fra USB-minnepinne

For å kunne skrive ut trenger du følgende

Du får 100kr på utskriftskontoen når du aktiverer kontoen din første gang, deretter 100kr per kvartal. Se "Betaling for kopi/kopikort"-avsnittet på Betaling for mer informasjon om utskriftspriser og påfylling av utskriftskvote.

For å koble studentkortet til utskrift og kopiering

 1. Skriv ut noe fra en student-PC, for eksempel et Word- eller PDF-dokument.
 2. Du vil få en kode tilsendt til den eposten du har registrert på StudentWeb.Om du ikke finner koden, sjekk i Søppelpost/Junk-mappen på epostkontoen din.
 3. Gå til kopimaskinen i Mediateket i biblioteket
 4. Dra først kortet i kortleseren på høyresiden av kopimaskinen
 5. Den vil spørre om kode, bruk da koden du har fått i eposten
 6. Da skal kortet ditt være registrert og du kan bruke den både på kopimaskin og på skriverne i biblioteket, du trenger ikke koden lenger

Skanning

Skanning

Du kan skanne på kopimaskinen i mediateket til:

 • epost (Velg skann "To me", dette vil velge din @stud.mf.no-adresse, den vil automatisk videresende til den private eposten du har lagt inn i StudentWeb)
 • USB-minnepinne

Merk at hvis du skanner veldig mange sider eller velger veldig høy kvalitet på skanningen, så kan filen bli altfor stor for at privateposten din vil ta i mot filen. Du bør i så fall skanne til minnepinne.

Du kan også skanne fra PCen i ene hjørnet av PC-rommet i biblioteket hvor det er koblet til en skanner.

Skanning med tekstgjenkjenning (OCR - optical character recognition)

Kopimaskinen støtter også tekstgjenkjenning, så du kan skanne tekst til et Word-dokument.

 1. Velg filformat-valget
  Select the File Format button on the printer screen.
 2. Du vil få en liste over støttede filformater (valgene vil kanskje være litt annerledes på vår maskin):
  A list of different file formats supported by the copy machine.
 3. Velg OOXML-valget.
  Select OOXML
 4. Velg Word.
  Select Word.
 5. Endre språket hvis nødvendig.
 6. Trykk på OK, og skann dokumentet på vanlig måte.

Video instructions...

Utskrift fra bærbare

Utskrift fra bærbare

Utskrift fra Windows | Utskrift fra Mac

Det er mulig å skrive ut til Uniflow/Followme-skriveren fra din egen bærbare PC eller Mac.

Husk:

Utskrift fra Windows

Skjermbildene er tatt på Windows 10, men samme framgangsmåte skal virke i Windows 7 og 8 også.

 1. Trykk Win + R for å åpne "Kjør"-vinduet.
 2. Skriv inn \\uniflow.stud.mf.no og trykk OK
  Skjermbilde av "Kjør"-dialogvinduet med teksten \\uniflow.stud.mf.no skrevet inn.
 3. Du vil få spørsmål om brukernavn og passord, bruk din MF-pålogging (samme brukernavn og passord som på Canvas).
  Dialogvindu for utfylling av brukernavn og passord for pålogging til Uniflow-serveren.
 4. Du skal få opp en liste over skrivere. Dobbeltklikk på skriveren som heter FollowMe.
 5. Skjermbilde av vinduet for Uniflow-serveren med liste over tilgjengelige skrivere.
 6. Skriveren vil nå bli installert, det vil ta noen minutter.
 7. Da skal du kunne skrive ut til skriveren FollowMe og hente utskriftene med studentkortet ditt på vanlig måte. Husk at hvis du ikke har aktivert kortet ditt ennå, så må det gjøres første gang du skriver ut.

Utskrift fra Mac

 1. Åpne Systemvalg og klikk på "Skrivere og skannere".
  Skjermbilde av Systemvalg i Mac med "Skrivere og skannere" uthevet.
 2. Klikk på plusstegnet nederst til venstre for å legge til en ny skriver.
  Skjermbilde av skrivervinduet i Mac, med plusstegnet uthevet.
 3. Du vil da få opp vinduet for å legge til nye skrivere. For å få alternativet "Avansert", så må du holde fast Ctrl og klikke på verktøylinjen og velge "Tilpass verktøylinje..." (Hvis du allerede har knappen "Avansert" der, så kan du hoppe til punkt 5.)
  Skjermbilde av "høyreklikk"-menyen hvor Tilpass verktøylinje er uthevet.
 4. Dra knappen "Avansert" fra det nye vinduet inn til verktøylinja og trykk deretter på "Ferdig".
  Skjermbilde av vinduet for å tilpasse verktøylinja, med pil for å vise hvor man kan dra knappen "Avansert".
 5. Trykk på Avansert-knappen, og velg følgende alternativer:
  Type: LPD/LPR-vert eller -skriver
  Enhet: Annen enhet
  URL: lpd://brukernavn@uniflow.stud.mf.no/FollowmeMAC - OBS: bytt brukernavn med ditt eget MF-brukernavn, samme som du bruker i Canvas
  Navn: Followme (eller hva du selv ønsker, kan være hva som helst)
  Plassering: MF (eller blankt, kan stå hva som helst her også)
  Bruk: Generisk PostScript-skriver
  Skjermbilde av skriver-innstillinger med feltene utfylt med verdiene over bildet.
 6. Klikk på Legg til
 7. Huk av for Dupleksenhet og klikk OK
  Skjermbilde av vinduet for skriverkonfigurering med "Dupleksenhet" krysset av.
 8. Da skal du kunne skrive ut til Followme-skriveren og hente utskrifter med kortet ditt. Husk at hvis du ikke har aktivert kortet ditt ennå, så må det gjøres første gang du skriver ut.

OBS: Hvis du gjør noen endringer i skriver-oppsettet på Macen så kan det hende at brukernavnet på Followme-skriveren faller ut, så utskriftene dine kommer aldri fram til skriveren. Fjern i så fall Followme-skriveren og legg den inn med denne oppskriften på nytt.

Abonnere på en timeplan i kalenderen din

Abonnere på en timeplan i kalenderen din

Det er mulig å abonnere på en timeplan fra TimeEdit-siden i kalenderen din.

OBS! Hvis du er ansatt, følg instruksjonene på intranett i stedet!

 1. Gå til TimeEdit og søk opp de emnene du ønsker å ha i kalenderen.
 2. Valgfritt: Hvis du ønsker å kunne se "bakover i tid" i kalenderen, bør du endre på startdatoen for å få med hele semesteret (til f.eks. 1.1.2015, ved å klikke på "Denne uken"):
 3. Trykk så på "Abonner"-knappen øverst til høyre.
 4. Velg "Tid" til å være hele semesteret.
 5. Kopier deretter adressen i tekstfeltet under "Tid".
 6. Denne adressen kan du bruke for å abonnere på kalenderen i enten en online-tjeneste eller direkte i et kalender-program på PC/Mac/iOS. Se tabellen under for eksempler på tjenester og programmer som kan brukes. Vi anbefaler de fleste å bruke Google kalender, da denne fungerer bra med både iPhone og Android-telefoner.
 7. Framgangsmåte for Google-konto: Logg inn på Google kalender med Google (GMail)-kontoen din.
 8. I kalenderlisten til venstre på nettstedet, klikk på pilen ved siden av "Andre kalendere" og velg "Legg til via nettadresse":
 9. Lim inn adressen du kopierte i punkt 5, og trykk "Legg til kalender".
 10. PS: Vi anbefaler at dere bytter navn på kalenderen så det er lettere å se hva den inneholder. Hold musen over den nye kalenderen så skal det dukke opp en pil. Klikk på denne og velg "Innstillinger for kalenderen":
 11. Bytt deretter navnet og ​trykk "Lagre":
 12. Viktig: For iPhone/iPad så må du også inn på Synkroniseringsinnstillinger for å krysse av den nye kalenderen, før den vil dukke opp på telefonen! På Android-telefoner (f.eks. Samsung eller Sony) så må du kanskje også inn på innstillinger på selve kalender-appen for å krysse av den nye kalenderen.

 

Oversikt over kalendertjenester og -programmer

Program/tjeneste Beskrivelse Instruksjoner
Google Kalender
 • Må ha en GMail/Google-konto (gratis)
 • Anbefalt hvis du bruker en Android smarttelefon som f.eks. Samsung Galaxy
 • Kan også synkroniseres mot iPhone
Instruksjoner
Microsoft sin Calendar Live
 • Må ha en Hotmail/Outlook-konto (gratis)
 • Anbefalt hvis du bruker en Windows smarttelefon
 • Skal også kunne synkroniseres mot iPhone (ikke testet)
Instruksjoner
Yahoo Calendar
 • Må ha en Yahoo-konto (gratis)
 • Skal kunne synkroniseres mot iPhone (ikke testet)
 • Kan brukes hvis du hovedsaklig bruker Yahoo Mail og ikke bruker Android-telefon

Instruksjoner
Lightning En gratis utvidelse for Thunderbird (e-postprogram). Hvordan installere og bruke Lightning
iOS (iPhone/iPad)

Kan abonnere direkte på ics/iCal-lenker, uten å gå via andre kalender-tjenester

 1. Kopier hele lenken fra punkt 3. i hovedartikkelen (over)
 2. ​Lim lenken inn i adressefeltet i Safari (nettleseren) og trykk enter
 3. Du skal få opp en dialogboks som spør om du vil abonnere på kalenderen, velg abonner (subscribe)
Calendar (på nyere Mac) / iCal (på eldre Mac) Instruksjoner

Hvordan synkronisere kalenderne mot smarttelefon

 • Android-mobiler skal automatisk få inn de kalender-abonnementene du har i Google Calendar hvis du har lagt inn Google-kontoen din på mobilen. Du kan i kalender-appen på mobilen velge hvilke kalendere som skal synkroniseres og vises. Finnes også en app som en student ved HiG har laget, http://www.tobbentm.com/timeedit.
 • iPhone (og iPad) skal kunne synkroniseres mot både iCloud (Mac), Google Calendar, Microsoft sin Live Calendar og Yahoo Calendar, men vi har kun testet med Google Calendar (instruksjoner her). Det er mulig at du må velge hvilke kalendere som skal synkronises på denne siden.
 • Windows-mobiler skal automatisk få inn kalenderne du har abonnert på i Live Calendar hvis du har lagt inn samme Hotmail/Outlook-konto på mobilen.

Antivirus

Antivirus

Antivirus på private maskiner

Det tilrådes sterkt å ha oppdatert antivirusprogram på alle datamaskiner. Fra 2016 gir ikke MF lenger ut antivirus til studenter og ansatte.

Enkelte bredbåndsleverandører og banker har enten gratis eller billig antivirus/sikkerhetspakke hvis du er kunde: DnB, Telenor bredbånd, NextGenTel. Sjekk hos din egen nettleverandør eller bank.

Spør terminalvakt om hjelp til installasjon om du trenger det. Forslag på noen produkter er listet i tabellen under, betalte produkter gir ofte mer komplett beskyttelse, gratisløsningene vil vise reklame for oppgradering til "pro" versjonene og kreve registrering. Hvor "bra" de er kan variere i tester fra uke til uke, bruk gjerne eksterne sider for å vurdere.

Produkt Kostnad Windows Mac Kommentarer fra MF-IT 2016
Kaspersky betal ja ja veldig bra
Bitdefender gratis eller betal ja ja veldig bra
Avast gratis eller betal ja ja bra
Avira gratis eller betal ja ja bra
AVG gratis eller betal ja ja bra
Windows Defender inkl. i win10 ja - Trenger exploit beskyttelse i tillegg
Microsoft Security Essentials gratis for win7/Vista ja - Trenger exploit beskyttelse i tillegg
ClamavX betal - ja  

 

Ressurser for ansatte

Ressurser for ansatte

Interne systemer

For lærere

​Administrativt

Eksterne ressurser og tjenester

Fjernstyring

Om du har avtalt fjernstyring av din PC med IT-avdelingen, last ned og kjør TeamViewer her.