Ny student 2019

fasade med mennesker

Ny student 2019

Her finner du informasjon om oppstartsdager, fadderuke og praktiske detaljer.

Velkommen til semesterstart og fadderopplegg på MF i uke 33. Nye studenter skal møte til registrering enten mandag 12. august eller tirsdag 13. august kl 10. I informasjonen til ditt studieprogram står det hvilken av dagene du skal møte opp. Programmet den dagen vil vare til kl 14.30 med fadderaktiviteter etterpå. I løpet av oppstartsuka blir det både informasjonsmøter og undervisning, i tillegg til morsomme og hyggelige aktiviteter med faddergruppene.

Denne siden oppdateres fortløpende med mer informasjon om semesterstart. Følg med, og pass på å lese informasjonen til ditt studieprogram nøye. 

Vi gleder oss til å treffe deg!

Årsstudium i interkulturell kommunikasjon

Interkulturell kommunikasjon studiereise til Kina
Fakta: 

Roar G. Fotland
Programansvarlig
E-post: roar.g.fotland@mf.no

Berit W. Hillestad
Studierådgiver
E-post: berit.w.hillestad@mf.no

Årsstudium i interkulturell kommunikasjon

Du har valgt et spennende studiested og interessante studier hvor du vil lære mye om det å leve i et flerkulturelt samfunn. Du vil også få god erfaring med det flerkulturelle både fordi «klassen» er flerkulturell, og fordi turen til Kina vil gi det en fantastisk erfaring i å kommunisere på et annet nivå enn du kanskje er vant til fra før. Turen til Kina er obligatorisk og finner sted i tidsrommet 23/10 – 12/11 2019. Det er særdeles nødvendig at du har gyldig pass (til 15. mai 2020) til studiestart, ellers kan studieturen ryke.

Studiestart er mandag 12. august kl. 10:00, og det er viktig at du møter opp allerede første dagen. IK utvikler gjerne et sterkt samhold så ikke gå glipp av innledningen. Hovedansvarlig for programmet er Roar G. Fotland, og jeg eller studieveileder Berit W. Hillestad svarer gjerne på spørsmål om du har noen.

Allerede uken etter oppstart blir det en første erfaring av feltarbeid/ekskursjon og du må også gi en skriftlig bekreftelse på deltakelse på studieturen denne uken.

Jeg og de andre som underviser i årsenheten ser frem til å møte deg i august her på MF. Ha en god sommer så lenge!

Med vennlig hilsen
Roar

Bachelor in Theology, Religion and Society

Oslo domkirke
Fakta: 


Matthew Monger
Programme leader
E-mail: matthew.p.monger@mf.no

Hilde Sjo Førre
Student advisor
E-mail: hilde.s.forre@mf.no
Tel: (+47) 22 59 05 00
 

 

Bachelor in Theology, Religion and Society

We are excited to welcome you as a student in our bachelor’s degree program in Theology, Religion, and Society (BTRS).

Your official orientation will be held at MF Monday, August 12th at 10:00. Please note the date and plan on attending.

At the orientation, you will receive important information about registration, our computer systems, and an introduction to BTRS. Classes will start the same week, so please have your schedule clear and be prepared for important introductory lectures in all of your courses.

In the BTRS program, you will have the opportunity to study a wide range of subjects related to theology, religion, social sciences, and the intersection of these fields. By studying theology, religion, and society from this perspective, we hope that you will gain insights into your theology and traditions, as well as developing a greater understanding of the role religion plays both in the lives and societies all over the world.

Over the course of the three years of study, you will take courses in traditional theological disciplines such as Biblical Studies, Systematic Theology, and Church History. These will be taken alongside courses in religious studies—such as eastern religions, Islam, and Judaism—and courses in the social sciences—including sociology of religion. We firmly believe that if you engage with your studies in these subjects, it will make an impact that outlasts your time at MF.

As you begin to plan your semester, please be aware of the fact that this is a full-time program of study. That means that there will be a number of mandatory lectures and assignments, in addition to required reading and preparation for exams. Please keep your schedule clear and prioritize attending orientation, class events and lectures.

We look forward to seeing you at the orientation!

Best regards,
Matthew Monger,
programme leader

Bachelor i religion og samfunn

Fakta: 

Marielle Stigum Gleiss
Programansvarlig
E-post: 
marielle.s.gleiss@mf.no

Marthe Bogen
Studierådgiver
E-post: 
marthe.bogen@mf.no
Tlf: 22 59 05 00

Bachelor i religion og samfunn

Vi gleder oss til å se deg i august og håper du vil trives på MF. Vi skal gjøre vårt beste for å skape et godt sted å lære og et hyggelig sted å studere.

Bachelor i religion og samfunn vil du bli møtt av dyktige og engasjerte lærere. Vi som underviser på programmet ønsker å gi deg faglig oppdatert kunnskap slik at du kan svare på spørsmål som: Hva er egentlig religion? Hvilken rolle spiller religioner i dagens samfunn? Hvordan påvirker religion og samfunn hverandre? Gjennom studiene ønsker vi at du skal utfordres, at du skal få rom til å undre deg og reflektere og at du skal få nye perspektiver på store og små hendelser i dagens stadig mer globaliserte samfunn.  

Ta gjerne en titt på informasjonen om bachelorprogrammet og de to studieretningene på nettsidene våre før semesterstart slik at du har en idé om hva som venter deg når studiet begynner:

Semesterstart:
Nye studenter skal møte til registrering i kantina på MF mandag 12. august kl. 10.00. Vi anbefaler også at du kommer på informasjonsmøtet kl 13.30. Her vil det bli gitt viktig informasjon om bachelorprogrammet og du vil møte dine framtidige medstudenter.

Vi oppfordrer deg også til å bli med på Fadderuka her på MF. Her vil du få mulighet til å bli enda bedre kjent med andre studenter på Bachelor i religion og samfunn. Et godt læringsmiljø er nemlig en nøkkel for å trives som student.

Hvis du har spørsmål før vi treffes i august kan du ta kontakt med studierådgiver Marthe Bogen eller programleder Marielle Stigum Gleiss.

Hjertelig velkommen til studier med perspektiv!
Med ønske om en god sommer!

Hilsen
Marielle Stigum Gleiss

Bachelor i teologi

bibel
Fakta: 


Terje Hegertun
programansvarlig

Mona G. Bø
Studieveileder
E-post: mona.g.bo@mf.no
Tlf: 22 59 05 00

 

Bachelor i teologi

Vi på MF gleder oss til å se deg i august! Vi skal gjøre vårt beste for at dette skal bli en god opplevelse for deg og et fint sted å være.

På bachelor i teologi vil du møte en rekke engasjerte og dyktige lærere som vil gi deg oppdatert kunnskap og en grunnleggende innføring i flere teologiske og religionsfaglige disipliner. Vi håper dette utfordrer deg og gir deg noen nye perspektiver i møte med et samfunn i rask endring

Studiestart er tirsdag 13. august kl 10, og det er viktig at du møter opp på MF denne dagen. Fra kl. 10.00 er det registrering i kantina. Deretter blir det informasjonsmøter og omvisning. Kl. 12.30 møtes vi i Auditorium 3 for informasjon og for en nærmere presentasjon av hverandre. Denne samlingen ledes av Terje Hegertun og Mona G. Bø. Vi forsøker her å svare på de spørsmål som du måtte ha. Kl 14. 30 blir det fadderaktiviteter. Fadderuka er frivillig, men vi anbefaler alle å delta. 

Ha en god sommer så lenge!

Med vennlig hilsen
Terje Hegertun

Lektorprogrammet

Lektorprogrammet ved MF
Fakta: 


Trine Anker 
Programansvarlig
E-post: trine.anker@mf.no
 

 
Marthe Bogen
Studierådgiver
Tlf. 22 59 05 00
E-post: 
marthe.bogen@mf.no
 

Lektorprogrammet

Lektorprogrammet er en faglærerutdanning der du får god kunnskap i fagene KRLE/religion og etikk og samfunnsfag. Det er en femårig utdanning som gir deg undervisningskompetanse på grunnskolens ungdomstrinn, og i videregående skole. Som lektor med mastergrad i KRLE/religion og etikk kan du bidra til å fylle både skolens behov for fagutdannede lærere og elevers behov for lærere som kjenner og forstår religioners plass i samfunn og skolevirkelighet.

For at vi skal bli bedre kjent og for at dere skal få informasjon om studiet, arrangerer vi følgende samlinger:

  • Tirsdag 13. august kl. 10 er det oppstart med registrering for alle nye studenter i kantina på MF.
    Kl. 12.30-13.30 holder Trine Anker og Marthe Bogen orienteringsmøtet for nye lektorstudenter på rom 371.
  • Onsdag 14. august starter undervisningen av emner.
  • Onsdag 14. august er det semesteråpning for alle studenter på MF.

I uke 43 skal dere ha praksis i skolen. Dette vil være en observasjonspraksis og dere vil få et første innblikk i hva det vil si å være lærer.

Mer informasjon om Lektorprogrammet finner du på lektorprogrammets side. Du kan også ta kontakt med studierådgiver Marthe Bogen eller programansvarlig Trine Anker om du har spørsmål.

Husk å levere politiattest til studieresepsjonen innen 1. september!

Med ønske om en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen,
Trine Anker

Master of History of Religions

History of Religions picture from Jerusalem
Fakta: 

 

Brent Nongbri
Programme leader
E-mail: brent.nongbri@mf.no
Phone No.: +47 22 59 06 17

​ 

Marthe Bogen  
Adviser
E-mail: theology@mf.no
Phone No.: +47 22 59 05 64

Master of History of Religions

We are looking forward to seeing you in August when the semester commences. The students in this programme are invited to MF on Monday 12 August at 10.00 am for registration. There will be an information meeting at 12.30 pm, where you will get important information about the programme structure and will have the opportunity to meet both teachers and administrative staff. The introductory lectures start the same week.

The official opening of the semester will take place on Wednesday 14 August from 10.00 am.

We hope that you will find this programme interesting. Analysing the dynamic of exchanges and mutual influence between various religions is particularly important nowadays when religious conflict tends to be emphasised in media and common perception. The very diverse cultural and religious background of this year’s cohort is an asset, very much in line with the focus of the programme itself. Feel free to step into the reflection we try to launch about the interdependence of religious traditions.

Again, we welcome you and look forward to meeting you soon!

Master i teologi - kirkelig undervisning

Fakta: 

Kristin Graff-Kallevåg
Programleder
E-post: kristin.graff@mf.no

Mona Gulbrandsen Bø
Studierådgiver
Tlf. 22590500
E-post: mona.g.bo@mf.no

Master i teologi - kirkelig undervisning

Velkommen til et studieprogram der du vil få nye kunnskaper, ny erfaring, nye bekjentskap og et godt faglig miljø. I dette studieprogrammet vil du få anledning til å fordype deg i problemstillinger, metoder og teori rettet spesielt mot kirkelig undervisning. Studie består av både teoretiske fag og av praksis.

Semesteråpning
Oppstart for nye studenter i dette masterprogrammet er tirsdag 13. august. Her er en kort oversikt over dagen:

10.00 Oppmøte og registrering i kantina på MF
10.30 Velkomst og informasjon i Auditorium 2
11.45 Lunsj
12.30 Informasjon ved programleder og studierådgiver, rom 412
13.30 Omvisning på MF

Vi oppfordrer alle til å møte opp på semesteråpningen, også dere som har studert på MF tidligere!

Onsdag 14. august er det semesteråpningsgudstjeneste og akademisk semesteråpning på MF.

Viktige frister
Husk at fristen for semesterregistrering er 1. september. Innen den tid må du ha levert politiattest. Opptaksbrevet er gyldig begrunnelse for å søke om politiattest.

Det er mulig å søke KA om kvalifiseringsmidler til menighetspedagog eller kateket. Utvidet frist for høstsemesteret er 1.juli 2019. For ansatte i fellesråd er det en rekke stipendordninger som er sortert under fagutvalg for kirkelig undervisning. Les mer om de ulike stipendordningene her. Frist for studier til høsten er 1. juli, og frist for studier til våren er 1. oktober. Har dere spørsmål om stipendordningene, kan dere kontakte Eldbjørg Leinebø Ekre, seniorrådgiver i KA (eldbjorg.ekre@ka.no).

Informasjon om studieprogram og høstens undervisning
Informasjon om programmets oppbygging og hvilke emner som undervises hvilke semestre, finner du på studieprogrammets side
Informasjon om de enkelte emnene som skal undervises denne høsten finner du her:

PED5520 Kirken som lærende fellesskap
TEOL5580 Ledelse i kirken og ideelle organisasjoner
NT513 Det nye testamentet – bibelteologi

Har du spørsmål om programmet, kan disse enten rettes til programleder Kristin Graff-Kallevåg eller studierådgiver Mona Gulbrandsen Bø.

Jeg ønsker alle en god sommer og velkommen til studieoppstart til høsten!

Med vennlig hilsen,
Kristin Graff-Kallevåg

Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning

Fakta: 

Kristin Graff-Kallevåg
Programleder
E-post: kristin.graff@mf.no

Mona Gulbrandsen Bø
Studierådgiver
Tlf. 22590500
E-post: mona.g.bo@mf.no

Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning

Velkommen til et studieprogram der du vil få nye kunnskaper, ny erfaring, nye bekjentskap og et godt faglig miljø. Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning er et program som beveger seg i mellomrommet mellom praksis og teori. Vi skal bruke teori til å reflektere over praksis, og vi tar med oss erfaringer fra praksis inn i drøftingen av teori. Slik sett er programmet både teorinært og praksisnært. Vi ønsker deg velkommen inn i et studiemiljø med engasjerte lærere og studenter!

Undervisningen i programmet er organisert i blokker. Høsten 2019 vil undervisningen være:

  • 9. – 11. september
  • 21. – 23. oktober

9. september 10.20-11.00 er satt av til velkomst og informasjon for nye studenter på programmet.

MF har sin akademiske semesteråpning med åpningsgudstjeneste onsdag 14. august. Du er hjertelig velkommen til å delta på denne. Oppstarten av undervisningen er imidlertid ikke før 9. september.

Husk at fristen for semesterregistrering er 1. september. Innen den tid må du ha levert politiattest. Opptaksbrevet er gyldig begrunnelse for å søke om politiattest.

Mer informasjon om høstens undervisning og emnene som undervises denne høsten: 
PED5520 - Kirken som lærende fellesskap 
MET5515 - Metode Kirkelig undervisning 

I august legges det også ut informasjon om emnene på Canvas.

Stipendordninger: Det er mulig å søke KA om kvalifiseringsmidler til menighetspedagog eller kateket. Utvidet frist for høstsemesteret er 1.juli 2019. For ansatte i fellesråd er det en rekke stipendordninger som er sortert under fagutvalg for kirkelig undervisning. Les mer om de ulike stipendordningene her. På grunn av ekstratildeling fra Kirkerådet og tildeling fra KA, er det arbeidet fram en særlig ordning som dere kan søke på: kvalifiseringsmidler til menighetspedagog eller kateket. Det er arbeidsgiver som må søke på vegne av den ansatte, og midlene går utelukkende til arbeidsgiver. Dere søker om ett semester om gangen. Frist for studier til høsten er 1. juli, og frist for studier til våren er 1. oktober. Har dere spørsmål om ordningen, kan dere kontakte Eldbjørg Leinebø Ekre, seniorrådgiver i KA (eldbjorg.ekre@ka.no).

Har du ellers spørsmål om programmet, kan disse enten rettes til programleder Kristin Graff-Kallevåg eller studierådgiver Mona Gulbrandsen Bø.

Jeg ønsker alle en god sommer og velkommen til studieoppstart til høsten!

Med vennlig hilsen,
Kristin Graff-Kallevåg

Fadderuka

Fadderuka

Fadderuka er en glimrende måte å bli kjent med de du skal studere sammen med. Gjennom hele oppstartsuka vil du være sammen med dine faddere og din faddergruppe.

Fadderne er erfarne MF-studenter og kan svare på det meste om MF og Oslo, hvis du er ny i byen.

Vi anbefaler alle å bli med på aktivitetene i fadderuka, og håper det vil bidra til at du og alle andre nye studenter får en god start på studiet!

Mer informasjon kommer!