Ledelsen

Vidar Haanes, Kjetil Fretheim, Beate Pettersen, Hilde Brekke Møller, Gunstein Sandvik

Ledelsen

Rektor 
Professor Vidar L. Haanes
E-post: Vidar.L.Haanes@mf.no 
Telefon: 22 59 05 40

Prorektor 
Professor Kjetil Fretheim
E-post: Kjetil.Fretheim@mf.no 
Telefon: 22 59 06 25

Direktør 
Cand.jur. Beate Pettersen
E-post: Beate.Pettersen@mf.no
Telefon: 22 59 05 55

Studiedirektør
Ph.d Hilde Brekke Møller
Epost: Hilde.B.Moller@mf.no
Telefon: 22 59 06 36

Økonomidirektør 
Siv.øk. Gunstein Sandvik
E-post: Gunstein.Sandvik@mf.no
Telefon: 22 59 06 44
 

Styret

Styret

Styret for Stiftelsen Det teologiske menighetsfakultet pr. 01.07.2016:

Eksterne medlemmer:

Jan Olav Olsen, leder, 2016-2018

Knut Lundby, nestleder, 2016-2018

Ole Martin Grevstad 2016-2020

Camilla Osnes 2016-2020

Elise Sandnes 2016-2020

Vitenskapelig tilsatte:

Postdoktor Kristin Graff-Kallevåg, 2016-2018

Professor Kristin Bliksrud Aavitsland, 2016-2018

Førsteamanuensis John Wayne Kaufman, 2016-2018​

Administrativt tilsatte:

Rådgiver Hildegun Hennum Høeg, 2016-2018​

Studenter:

SR-leder Rebekka Opsal, 2018

Studentpolitisk ansvarlig Anna Aas Lindahl, 2017-2018

 

Eksterne varamedlemmer:

1 Wenche Fladen Nervold 2016-2018

2 Marthe Styve Holte 2016-2018

3 Marianne Uri Øverland 2016-2018

Interne varamedlemmer:

Stipendiat Vegard Holm, 2016-2018

Opptaksleder Rune Vik, 2016-2018

Studentvaramedlemmer:

Nicholas Rognli-Olsen Noble, 2018

Simon Eikill-Moen, 2018