Samlinger

Samlinger

Samlinger

Hovedsamling
80 000 bind og ca 700 løpende tidsskrifter innen fagområdene teologi, kristendom og samfunnsfag.

Spesialsamlinger
Religionspedagogikk, Qumranlitteratur, Salmebøker, Kvekerlitteratur.

Referansesamling
Leksika og håndbøker innen våre fagområder.

DVD-samling
Til bruk i undervisningen.

Biblioteket har også en samling av studentenes master/hovedoppgaver og spesialavhandlinger.
I tillegg har Egede Instituttets bibliotek, som er overtatt av MF fra 1. januar 2018, viktige samlinger innenfor misjon og nyreligiøsitet.