Erasmus-stipend

Erasmus-stipend

Fordeler med Erasmus

  • Du betaler ikke skolepenger
  • Du kan få hjelp til å finne bolig
  • Du får Erasmus-stipend (gjennomsnittlig NOK 3 000,- per mnd)
  • Du får vanlig støtte og reisestipend fra Lånekassen
  • Du kan få stipend til språkkurs før du reiser
  • Du kan få stipend til forberedende språkkurs i vertslandet

For å få stipend må du være opptatt som student ved MF, oppholdet må vare mellom tre og tolv måneder, og du må ha avlagt 60 studiepoeng før du reiser.

Send søknad til Karoline Oftedal på e-post: karoline.oftedal@mf.no. Eller kom innom kontor 357 for mer informasjon. 

Søknadsfrist: 1. oktober for vårsemesteret og 15. februar for høstsemesteret.

Klikk her for å se hvilke universiteter MF har Erasmus-samarbeid med.

Erasmus+

Erasmus+

Alle nivåer ved institusjonen er involvert i Erasmus+, mens internasjonalt kontor koordinerer all aktivitet finansiert av Erasmus stipender samt Erasmus avtaler

Institusjonell koordinator
Har løpende kontakt med Nasjonal Koordinator (SIU) og deler ut mobilitetsmidler innenfor de ulike periodene. Koordinatoren administrerer alle samarbeidsavtalene, søker om midler og rapporterer aktiviteter:

Leder for Erasmus+ ved MF, Karoline Oftedal: karoline.oftedal@mf.no

Avdelingskoordinatorer
Gir akademisk veiledning for innkommende og utreisende Erasmus utvekslingsstudenter og er utnevnt av avdelingsrådene.

Avdelingskoordinatorene er:
Avdeling for Teologi og Historie:
Avdelingsansvarlig, Marthe Bogen: Marthe.Bogen@mf.no

Avdeling for Religion og Samfunn:
Avdelingsansvarlig, Berit W. Hillestad: Berit.W.Hillestad@mf.no

Avdeling for Religion og Pedagogikk:
Avdelingsansvarlig, Mona Bø: Mona.Bo@mf.no