Praktisk-pedagogisk utdanning

Fakta: 

Søknad
Frist: 1 juni
Søk via Søknadsweb

Opptakskrav
Minimum 180 studiepoeng​
- min. 60 stp i samfunnsfag
- min. 60 stp i religionsfag

Utsetter krav om mastergrad for PPU
Bachelorkandidater vil kunne søke opptak til PPU frem til og med studieåret 2018-2019.

Praktisk-pedagogisk utdanning

PPU er en ettårig utdanning som kvalifiserer for arbeid på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i grunnskolen, i videregående opplæring og i voksenopplæring.

Studiet er en praksis- og yrkesrettet utdanning på 60 studiepoeng. Det består av 30 poeng pedagogikk, 30 poeng fagdidaktikk og 12 uker veiledet praksis.
Fagdidaktikken er knyttet til skolefagene KRLE/religion og etikk og samfunnsfag.

Du må ha gjennomført utdanning innen disse fagfeltene før du starter på PPU.