Bibliotek

Biblioteket MF

Bibliotek

Velkommen til biblioteket

Biblioteket er en del av MFs Læringssenter. Biblioteket bruker Oria. Låner kan få oversikt over egne lån og selv fornye ved pålogging til Min konto.

Brukerveiledninger

Det er 224 arbeidsplasser til disposisjon for studentene. Av disse er 140 stille leseplasser. Det finnes trådløst nettverk. Det er også 5 grupperom med tilsammen 25 plasser. Det er 45 stasjonære PC’er. Noen av disse er fordelt på gruppearbeidsplassene/grupperommene. Ved bibliotekskranken er det 6 søkemaskiner for publikum til søk i Oria og andre databaser.

 

Åpningstider og kontakt

Åpningstider og kontakt

Åpningstider

Mandag til fredag: 08.00 - 21.00  (NB! Hoveddør 1. etg. stenger kl. 20) 
Lørdag: 09.00 - 17.00 (NB! Hoveddør 1. etg. stenger kl. 16)

Merk at vi har andre åpningstider om sommeren og rundt høytidene.

Kortsentralen (for studentkort) er åpen torsdager kl 13:00 - 14:30.

Merk at vi har andre åpningstider ved semesterstart.

Kontaktinformasjon:

Postadresse:
Postboks 5144 Majorstuen
0302 Oslo

Besøksadresse:
Gydasvei 4, Oslo

E-post: bibliotek@mf.no 
Telefon: 22 59 05 20
Telefax: 22 59 05 30

Ansatte

Ansatte

Biblioteksjef Elna Strandheim
Tlf: 22 59 05 22
Epost: Elna.Strandheim@mf.no

Spesialbibliotekar Inger-Johanne S. Gillebo
Tlf: 22 59 05 15
Epost: Inger.J.Gillebo@mf.no

Spesialbibliotekar Bente Merete Røren
Tlf: 22 59 05 24
Epost: Bente.Roren@mf.no

Konsulent Hanne Rakel Løvaas
Tlf: 22 59 05 25
Epost: Hanne.R.Lovaas@mf.no

Søk

oria.no

Søk

Ved MF bruker vi Oria som søketjeneste.

Liste over databaser

Søk - tastatur

Liste over databaser

For tilgang til våre e-ressurser hjemmefra, klikk på "Ekstern tilgang" ved siden av de enkelte ressurser, eller logg på via Oria.
Opplever du problemer, kan du logge på denne adressen: https://proxy.via.mf.no/login

A-C

 • Artikelsøg - Artikler fra danske aviser og tidsskrifter, bibliografisk base
 • Bibliotek.dk - Artikler og bøker i danske fag- og folkebibliotek 
 • Bildi - Bibelfaglig bibliografisk base (Bibelwiss. Litt.dok. Innsbruck)
 • Brage - MFs åpne institusjonelle arkiv
 • Catholic Encyclopedia - Katolsk leksikon
   
 • Cristin - System for registrering og rapportering av forskningsaktivitet for inst. i helsesektor, institutt- og UH-sektoren

 

 

 

 

D-E

 • DawsonEra - E-bøker (Også ekstern tilgang)
 • ERIC - Artikler innenfor pedagogikk og skolefag, bibliografisk base, delvis fulltekst

G-I

 • GlobeTheoLib - Åpent digitalt økumenisk fulltekstbibliotek
 • HK1 - UBOs gamle hovedkatalog over utenlandsk litteratur før 1966

J-N

 • Kunstbib - Norsk kunsthistorisk bibliografi
 • Libris - Bøker i svenske fagbibliotek
 • MIKADO - Misjonshistorie, kontekstuell teologi, bibliografisk base
 • NORA - Nasjonal søketjeneste for åpne institusjonelle arkiv i Norge
 • Norart - Norske tidsskriftartikler, bibliografisk base
 • Norbok - Norsk Bokfortegnelse (alle bøker utgitt i Norge til og med 2010)

O-Å

 • Oria.no - Universitets- og høgskolebibliotek i Norge
 • PubPsych - Artikler innenfor psykologi, bibliografisk base
 • TLG - Thesaurus Linguae Graecae  - Tekster på gresk fra Homer (ca 800 f.Kr.) til 1453.  (NB! Du må lage din egen brukerkonto for å få søkt i hele TLG)
 • UMI - Amerikanske dissertaser, bibliografisk base
 • VIKO - Hjelp til litteratursøk og oppgaveskriving
 • WiBiLex - Vitenskapelig bibelleksikon
 • WiReLex - Vitenskapelig religionspedagogisk leksikon

Bibliotekfaglige ressurser

 • ABTAPL - Tidsskrifter innenfor teologi og filosofi, bibliografisk base
 • BETH - Sammenslutning av europeiske teologiske bibliotekforeninger
 • Fennica - Nasjonalbibliografien i Finland
 • FTRB - Forum for teologiske og religionsfaglige bibliotek 
 • LISTA - Artikler innenfor bibliotek- og informasjonsvitenskap, bibliografisk base

Cristin

Cristin

Cristin

Cristin (Current Research Information System in Norway) er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og UH-sektoren.

Cristin: https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?la=no

Bestill en bibliotekar

Bestill en bibliotekar

Bestill en bibliotekar

Du kan bestille en bibliotekar som vil vise deg hvor og hvordan du kan søke for å finne relevant litteratur/informasjon, gjerne til oppgaveskriving.

Du kan kontakte oss ved direkte henvendelse i bibliotekskranken, sende e-post til bibliotek@mf.no, eller ringe oss på tlf. 22 59 05 20 mandag til fredag på dagtid. 

Utlån

Låne bøker

Utlån

Hver låner er ansvarlig for materiale som lånes ut fra Det teologiske menighetsfakultets bibliotek.

Viderelån er ikke tillatt.

Bibliotekets dokumenter skal ikke tas med ut av landet.

Ved tap eller skade på materialet er låneren erstatningspliktig.

Minstebeløp er kr. 500,-.

Lånetiden skal overholdes, men lån kan vanligvis fornyes med mindre det er reservert av annen låner 

 • Ordinær lånetid: 4 uker
 • Pensumlitteratur lånes bare ut til MFs studenter og ansatte og lånetiden er 1 uke 
 • Referanselitteratur kan lånes ut som dagslån på lesesal
 • Tidsskrifter lånes ut for 1 uke; inneværende års tidsskrifter lånes ikke ut
 • Spesielt verdifulle dokumenter og dokumenter utgitt før 1850 lånes vanligvis ikke ut

Låneren skal se til at låntakeropplysningene er riktige (adresse, telefon, e-post m.m.).

Mislighold av lånereglene kan medføre tap av lånerett.

Fjernstudenter

Fjernstudenter

Hvis du er registrert som fjernstudent i biblioteket, kan vi sende litteratur til din adresse. Dersom boken du trenger er utlånt, kan du sette deg på venteliste.

Du kan kontakte oss eller bestille direkte i Oria. Litteratur vi ikke har, kan bestilles til deg fra andre bibliotek. 

For tilgang til våre e-ressurser hjemmefra, bruk linken "Søk/Liste over våre databaser" på hjemmesiden vår. Klikk på "Ekstern tilgang" ved siden av de enkelte  ressurser, eller logg på via Oria.
Opplever du problemer, kan du logge på denne adressen: https://proxy.via.mf.no/login

Lånetid er 4 uker. Pensumlitteratur kan lånes for 1 uke.  

Du må selv bekoste retur av bøker til MF. 

Vi gir lån til bibliotek i og utenfor Norge.

Se også: Lånereglement

Priser

pris

Priser

Priser

Kopier og lån fra andre bibliotek er gratis for MF-studenter.

 

Kopier fra MFs bibliotek pr. artikkel:

MF-studenter: kr. 60,- (1-25 s.) og kr. 120,- (over 25 s.)

Alumni: kr. 60,- (1-25 s.) og kr.120,- (over 25 s.)

Eksterne brukere: kr. 100,- (1-25 s.) og kr. 200,- (over 25 s.)

 

Kopier fra andre bibliotek pr. artikkel:

Alumni: kr. 60,- (1-25 s.) og kr. 120,- (over 25 s.)

Eksterne brukere: kr. 100,- (1-25 s.) og kr. 200,- (over 25 s.)

 

Lån fra andre bibliotek (norske bibliotek):

Alumni: kr. 100,-

Eksterne brukere: kr. 150,-

 

Lån fra andre bibliotek  (utenlandske bibliotek):

Alumni: kr. 200,-

Eksterne brukere: kr. 250,-

 

 

 

 

 

Serviceerklæring

Serviceerklæring

SERVICEERKLÆRING

 

Strategisk grunnlag

Serviceerklæringen tar utgangspunkt i Strategisk plan 2014-2017.

Overordnet målsetting

Biblioteket skal samle og gjøre tilgjengelig informasjon til støtte for utdanning, forskning og formidling.

Målgrupper:

 • Egne studenter
 • Egne ansatte
 • Alumni
 • Eksterne lånere

Bibliotekets brukere kan forvente:

 • informasjonstjenester og samlinger av høy kvalitet
 • veiledning fra fagutdannet, kompetent og imøtekommende personale
 • konfidensialitet
 • at pensumlitteratur gjøres tilgjengelig for studenter og ansatte
 • innlån av materiale fra norske og utenlandske bibliotek
 • et tilrettelagt fysisk arbeidsmiljø

Biblioteket forventer at brukerne:

 • setter seg inn i bibliotekets informasjon til brukerne
 • prøver selv å søke etter bøker og tidsskrifter og finne frem til det som står i åpne hyller
 • melder seg på kurs som biblioteket tilbyr
 • sørger for at biblioteket har korrekt kontaktinformasjon
 • respekterer Bibliotekets reglement

Lån av eldre litteratur

Lån av eldre litteratur

Lån av eldre litteratur

Dokumenter og bøker utgitt før 1850 skal ikke benyttes utenfor Menighetsfakultetets bygning.
Lærere kan i enkelte tilfeller låne dem til eget kontor, hvis det er låsbart. I slike tilfeller må det 
på forhånd opplyses hvor mange dager man trenger å bruke materialet.

Bruk vil bli vurdert i forhold til bøkenes tilstand.

Det er ønskelig at slikt materiale bestilles senest dagen før det skal brukes.

Ved henting av bøkene fra magasin legges en rød stikkseddel påført lånerens navn inn i boken.

Når boken utleveres til låner kvitterer han/hun i en egen protokoll. 
Kvitteres ut ved retur. Lånes også ut i Bibsys.

Materialet bør fortrinnsvis benyttes på en plass som kan sees fra skranken. Ved pauser
må det legges tilbake i skranken.

Benyttelse er begrenset til mellom kl. 8.00 - 15.00 på hverdager.

Materialet skal ikke brukes som skriveunderlag.

Det må sørges for at bordet som brukes er rent.

Kopiering/fotografering må avklares med bibliotekspersonalet.

Mat/drikke kan ikke inntas i nærheten av materialet.

Dersom materialet skal brukes over flere dager, må det oppbevares i låsbart skap, evt. 
kontor, over natten.

Samlinger

Samlinger

Samlinger

Hovedsamling
80 000 bind og ca 700 løpende tidsskrifter innen fagområdene teologi, kristendom og samfunnsfag.

Spesialsamlinger
Religionspedagogikk, Qumranlitteratur, Salmebøker, Kvekerlitteratur.

Referansesamling
Leksika og håndbøker innen våre fagområder.

DVD-samling
Til bruk i undervisningen.

Biblioteket har også en samling av studentenes master/hovedoppgaver og spesialavhandlinger.
I tillegg har Egede Instituttets bibliotek, som er overtatt av MF fra 1. januar 2018, viktige samlinger innenfor misjon og nyreligiøsitet.