Låne bøker

Utlån

Lånereglementet til MF-biblioteket:

  • Hver låner er ansvarlig for materiale som lånes ut fra MF vitenskapelig høyskoles bibliotek.
  • Viderelån er ikke tillatt.
  • Bibliotekets dokumenter skal ikke tas med ut av landet.
  • Ved tap eller skade på materialet er låneren erstatningspliktig. Minstebeløp er kr. 700,-.

Lånetiden skal overholdes, men lån kan vanligvis fornyes med mindre det er reservert av annen låner.

  • Ordinær lånetid: 4 uker
  • Pensumlitteratur lånes bare ut til MFs studenter og ansatte og lånetiden er 1 uke 
  • Referanselitteratur kan lånes ut som dagslån på lesesal
  • Tidsskrifter lånes ut for 1 uke; inneværende års tidsskrifter lånes ikke ut
  • Spesielt verdifulle dokumenter og dokumenter eldre enn 100 år lånes vanligvis ikke ut

Låneren skal se til at låntakeropplysningene er riktige (adresse, telefon, e-post m.m.).

Mislighold av lånereglene kan medføre tap av lånerett.

Bibliotekets serviceerklæring kan du lese her.

Fjernstudenter

Dersom du er registrert som student ved MF og har studentkort/lånekort, har du lånerett ved vårt bibliotek.

Hvis du er registrert som fjernstudent i biblioteket, kan vi sende litteratur til din adresse. Dersom boken du trenger er utlånt, kan du sette deg på venteliste.

Du kan kontakte oss eller bestille direkte i Oria. Litteratur vi ikke har, kan bestilles til deg fra andre bibliotek. 

For tilgang til våre e-ressurser hjemmefra, bruk siden "Søk i databaser". Klikk på "Ekstern tilgang" ved siden av de enkelte ressurser, eller logg på via Oria.
Opplever du problemer, kan du logge på denne adressen: https://proxy.via.mf.no/login

Lånetid er 4 uker. Pensumlitteratur kan lånes for 1 uke.  

Du må selv bekoste retur av bøker til MF. 

Vi gir lån til bibliotek i og utenfor Norge.

Priser: kopi og lån

Kopier og lån fra andre bibliotek er gratis for MF-studenter.

Kopier fra MFs bibliotek pr. artikkel:

MF-studenter: kr. 60,- (1-25 s.) og kr. 120,- (over 25 s.)
Alumni: kr. 60,- (1-25 s.) og kr.120,- (over 25 s.)
Eksterne brukere: kr. 100,- (1-25 s.) og kr. 200,- (over 25 s.)

Kopier fra andre bibliotek pr. artikkel:

Alumni: kr. 60,- (1-25 s.) og kr. 120,- (over 25 s.)
Eksterne brukere: kr. 100,- (1-25 s.) og kr. 200,- (over 25 s.)

Lån fra andre bibliotek (norske bibliotek):

Alumni: kr. 100,-
Eksterne brukere: kr. 150,-

Lån fra andre bibliotek  (utenlandske bibliotek):

Alumni: kr. 200,-
Eksterne brukere: kr. 250,-

Lån av eldre litteratur

Reglement for bruk av litteratur eldre enn 100 år

Dokumenter og bøker som er eldre enn 100 år, skal ikke benyttes utenfor MF.
Lærere kan i enkelte tilfeller låne dem til eget kontor, hvis det er låsbart. I slike tilfeller må det 
på forhånd opplyses hvor mange dager man trenger å bruke materialet.

Bruk vil bli vurdert i forhold til bøkenes tilstand.

Det er ønskelig at slikt materiale bestilles senest dagen før det skal brukes.

Ved henting av bøkene fra magasin legges en rød stikkseddel påført lånerens navn inn i boken.

Når boken utleveres til låner kvitterer han/hun i en egen protokoll. 
Kvitteres ut ved retur. Lånes også ut i Alma.

Materialet bør fortrinnsvis benyttes på en plass som kan sees fra skranken. Ved pauser
må det legges tilbake i skranken.

Benyttelse er begrenset til mellom kl. 8.00 - 15.00 på hverdager.

Materialet skal ikke brukes som skriveunderlag.

Det må sørges for at bordet som brukes er rent.

Kopiering/fotografering må avklares med bibliotekspersonalet.

Mat/drikke kan ikke inntas i nærheten av materialet.

Dersom materialet skal brukes over flere dager, må det oppbevares i låsbart skap, evt. 
kontor, over natten.