Låne bøker

Utlån

Lånereglementet til MF-biblioteket:

Hver låner er ansvarlig for materiale som lånes ut fra MF vitenskapelig høyskoles bibliotek.

Viderelån er ikke tillatt.

Bibliotekets dokumenter skal ikke tas med ut av landet.

Ved tap eller skade på materialet er låneren erstatningspliktig.

Minstebeløp er kr. 700,-.

Lånetiden skal overholdes, men lån kan vanligvis fornyes med mindre det er reservert av annen låner 

  • Ordinær lånetid: 4 uker
  • Pensumlitteratur lånes bare ut til MFs studenter og ansatte og lånetiden er 1 uke 
  • Referanselitteratur kan lånes ut som dagslån på lesesal
  • Tidsskrifter lånes ut for 1 uke; inneværende års tidsskrifter lånes ikke ut
  • Spesielt verdifulle dokumenter og dokumenter utgitt før 1850 lånes vanligvis ikke ut

Låneren skal se til at låntakeropplysningene er riktige (adresse, telefon, e-post m.m.).

Mislighold av lånereglene kan medføre tap av lånerett.