Take-away-bibliotek

Take away-bibliotek – tilgang til fysisk materiale mens biblioteket er stengt

MF åpnet 21. april et begrenset tilbud for henting av nødvendig materiale fra bibliotekets fysiske samlinger for Masterstudenter. Tilbudet utvides fra 29. april til å gjelde studenter som skriver bacheloroppgave (BAO2700) og UKT bacheloroppgave (TEOL2544).

Biblioteket vil også kunne printe ut for studenter på høyere grad. Utskriftene må være relatert til studiene, egen masteroppgavetekst eller liknende. Det som skal skal skrives ut sendes til remoteprint@mf.no. Utskriften gjøres tilgjengelig for henting innen en dag eller to på samme måte som ved lån av bøker (se under). Vi ber om at bestillinger begrenses til høyst nødvendige utskrifter. Utskriftskvoten vil bli trukket i etterkant.

Det vil ikke være mulig å få bøker/materiale tilsendt eller utlevert andre steder enn på MF.

Utlånstjenesten vil tilbys innenfor rammene av nasjonale retningslinjer for smittevern.

Du kan levere bøker i returkasse i 1. etasje.

Slik får man tak i bøker:

Bestillinger må sendes i Oria.no og bare på bøker som er på hylla. Her er det «førstemann til mølla».

Når materialet er klart får man beskjed på e-post når det kan hentes på MF. Utlevering foregår innenfor et begrenset tidsrom på dagen, og skjer tidligst dagen etter bestilling.

Levering av poser med navn skjer utenfor MF-bygget, ingen slipper inn i bygget. Ved hentestedet må man holde minst to meters avstand seg imellom.