Serviceerklæring

Strategisk grunnlag

Serviceerklæringen tar utgangspunkt i Strategisk plan 2018-2021.

Overordnet målsetting

Biblioteket skal samle og gjøre tilgjengelig informasjon til støtte for utdanning, forskning og formidling.

Målgrupper:

 • Egne studenter
 • Egne ansatte
 • Alumni
 • Eksterne lånere

Bibliotekets brukere kan forvente:

 • informasjonstjenester og samlinger av høy kvalitet
 • veiledning fra fagutdannet, kompetent og imøtekommende personale
 • konfidensialitet
 • at pensumlitteratur gjøres tilgjengelig for studenter og ansatte
 • innlån av materiale fra norske og utenlandske bibliotek
 • et tilrettelagt fysisk arbeidsmiljø

Biblioteket forventer at brukerne:

 • setter seg inn i bibliotekets informasjon til brukerne
 • prøver selv å søke etter bøker og tidsskrifter og finne frem til det som står i åpne hyller
 • melder seg på kurs som biblioteket tilbyr
 • sørger for at biblioteket har korrekt kontaktinformasjon
 • respekterer Bibliotekets reglement