Samlinger

Samlinger

Biblioteket har følgende samlinger:

Hovedsamling
80 000 bind og ca 700 løpende tidsskrifter innen fagområdene teologi, kristendom og samfunnsfag.

Spesialsamlinger
Religionspedagogikk, Qumranlitteratur, Salmebøker, Kvekerlitteratur.

Referansesamling
Leksika og håndbøker innen våre fagområder.

DVD-samling
Til bruk i undervisningen.

Biblioteket har også en samling av studentenes master/hovedoppgaver og spesialavhandlinger.
I tillegg har Egede Instituttets bibliotek, som er overtatt av MF fra 1. januar 2018, viktige samlinger innenfor misjon og nyreligiøsitet.