Samlinger

Samlinger

Biblioteket har følgende samlinger:

Hovedsamling
85 000 trykte bøker, ca. 165 000 e-bøker og tilgang til mer enn 800 løpende tidsskrifter innen teologi, kristendom og samfunnsfag.

Spesialsamlinger
Religionspedagogikk, Qumranlitteratur, Salmebøker, Kvekerlitteratur.

Referansesamling
Leksika og håndbøker innen våre fagområder.

DVD-samling
Til bruk i undervisningen.

Biblioteket har også en samling av studentenes master/hovedoppgaver og spesialavhandlinger.
I tillegg har Egede Instituttets bibliotek, som er overtatt av MF fra 1. januar 2018, viktige samlinger innenfor misjon og nyreligiøsitet.