pris

Priser

Kopier og lån fra andre bibliotek er gratis for MF-studenter.

Kopier fra MFs bibliotek pr. artikkel:

MF-studenter: kr. 60,- (1-25 s.) og kr. 120,- (over 25 s.)

Alumni: kr. 60,- (1-25 s.) og kr.120,- (over 25 s.)

Eksterne brukere: kr. 100,- (1-25 s.) og kr. 200,- (over 25 s.)

Kopier fra andre bibliotek pr. artikkel:

Alumni: kr. 60,- (1-25 s.) og kr. 120,- (over 25 s.)

Eksterne brukere: kr. 100,- (1-25 s.) og kr. 200,- (over 25 s.)

Lån fra andre bibliotek (norske bibliotek):

Alumni: kr. 100,-

Eksterne brukere: kr. 150,-

Lån fra andre bibliotek  (utenlandske bibliotek):

Alumni: kr. 200,-

Eksterne brukere: kr. 250,-