Studenter som jobber

MFs Skrivesenter

MF etablerer et eget skrivesenter! I løpet av vårsemestret vil vi bygge opp senteret, og lanseringen blir ved semesterstart til høsten.

Skrivesenteret er et tilbud til MF-studenter som ønsker å utvikle egne skriveferdigheter. På skrivesenteret kan du få hjelp til å formulere problemstilling, strukturere en oppgave, referanseteknikk, og andre spørsmål knyttet til skriveprosessen. Det tilbys en-til-en veiledning fra en skrivementor, enten ved drop-in eller ved avtale. Det kan skje fysisk på MF eller på zoom. I tillegg arranger skrivesenteret foredrag og workshops relatert til skriving.

Både årsstudium-, bachelor- og masterstudenter er velkomne til å benytte seg av skrivementorene og senterets aktiviteter. Skrivesenteret vil ha sitt tilholdssted på biblioteket på MF, og betjenes av biblioteket, vitenskapelige ansatte og skrivementorer.

Våre skrivementorer er MF-studenter som har fått opplæring og veiledning i arbeidet de gjør på skrivesenteret.

Skrivesenteret skal tilby:

  • En-til-en veiledning
  • Gruppeveiledning
  • Skriftlig og muntlig tilbakemelding på utkast
  • Arrangementer i samarbeid med biblioteket og vitenskapelig ansatte

Hva skrivesenteret ikke gjør:

  • Skrivesenteret tilbyr ikke faglig veiledning eller korrekturlesning
  • Skrivementorene tilbyr ikke hjelp under hjemmeeksamen

Pedagogiske ressurser

Referansehåndteringsverktøy: Zotero

Biblioteket anbefaler Zotero som er gratis. Alle kan laste ned Zotero og bruke det sammen med Word og Google Docs. Zotero finnes både for PC og Mac.

Installer Zotero (zotero.org)

Veiledninger

Kurs og veiledning

Biblioteket arrangerer kurs i Zotero fra høsten av.