Studenter som jobber

MFs Skrivesenter

MF etablerer et eget skrivesenter! I løpet av vårsemestret vil vi bygge opp senteret, og lanseringen blir ved semesterstart til høsten.

Skrivesenteret er et tilbud til MF-studenter som ønsker å utvikle egne skriveferdigheter. På skrivesenteret kan du få hjelp til å formulere problemstilling, strukturere en oppgave, referanseteknikk, og andre spørsmål knyttet til skriveprosessen. Det tilbys en-til-en veiledning fra en skrivementor, enten ved drop-in eller ved avtale. Det kan skje fysisk på MF eller på zoom. I tillegg arranger skrivesenteret foredrag og workshops relatert til skriving.

Både årsstudium-, bachelor- og masterstudenter er velkomne til å benytte seg av skrivementorene og senterets aktiviteter. Skrivesenteret vil ha sitt tilholdssted på biblioteket på MF, og betjenes av biblioteket, vitenskapelige ansatte og skrivementorer.

Våre skrivementorer er MF-studenter som har fått opplæring og veiledning i arbeidet de gjør på skrivesenteret.

Skrivesenteret skal tilby:

  • En-til-en veiledning
  • Gruppeveiledning
  • Skriftlig og muntlig tilbakemelding på utkast
  • Arrangementer i samarbeid med biblioteket og vitenskapelig ansatte

Hva skrivesenteret ikke gjør:

  • Skrivesenteret tilbyr ikke faglig veiledning eller korrekturlesning
  • Skrivementorene tilbyr ikke hjelp under hjemmeeksamen