Lån av eldre litteratur

Lån av eldre litteratur

Reglement for bruk av eldre litteratur utgitt før 1850

Dokumenter og bøker utgitt før 1850 skal ikke benyttes utenfor MF.
Lærere kan i enkelte tilfeller låne dem til eget kontor, hvis det er låsbart. I slike tilfeller må det 
på forhånd opplyses hvor mange dager man trenger å bruke materialet.

Bruk vil bli vurdert i forhold til bøkenes tilstand.

Det er ønskelig at slikt materiale bestilles senest dagen før det skal brukes.

Ved henting av bøkene fra magasin legges en rød stikkseddel påført lånerens navn inn i boken.

Når boken utleveres til låner kvitterer han/hun i en egen protokoll. 
Kvitteres ut ved retur. Lånes også ut i Alma.

Materialet bør fortrinnsvis benyttes på en plass som kan sees fra skranken. Ved pauser
må det legges tilbake i skranken.

Benyttelse er begrenset til mellom kl. 8.00 - 15.00 på hverdager.

Materialet skal ikke brukes som skriveunderlag.

Det må sørges for at bordet som brukes er rent.

Kopiering/fotografering må avklares med bibliotekspersonalet.

Mat/drikke kan ikke inntas i nærheten av materialet.

Dersom materialet skal brukes over flere dager, må det oppbevares i låsbart skap, evt. 
kontor, over natten.