Informasjon til studenter og besøkende i forbindelse med Korona-viruset

Biblioteket er stengt for studenter og besøkende t.o.m. 14. april.

 

Lån, fjernlån og digital tilgang

Det er ikke mulig å bestille bøker eller kopier fra MFs bibliotek eller andre bibliotek inntil videre.

Husk at det digitale biblioteket alltid er åpent!

Biblioteket har tilgang til ca. 190 000 e-bøker og ca. 900 elektroniske tidsskrifter.

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

Masteravhandlinger - MF Open er nå oppdatert med 19 nye avhandlinger fra høsten 2019.

Idunn.no er nå åpent for alle.

Det åpnes også opp for tilgang til ressurser vi vanligvis ikke abonnerer på:

 • Materiale fra Nasjonalbiblioteket –  Siden alle landets bibliotek er stengt, har Nasjonalbiblioteket fått
  i oppgave å gi digital tilgang til pliktavleverte bøker, aviser og tidsskrift til alle gjennom Nettbiblioteket.
  Alle studenter kan nå logge seg inn via Feide for tilgang. De vitenskapelig ansatte kan logge seg inn som før.
  Tilgangen gis for 8 timer av gangen.
                    
 • Internet Archive - National Emergency Library - Nødbibliotek med e-bøker til studenter og andre.
  Registrer din egen konto. Det er gratis og tilgjengelig for alle til 30. juni 2020.
   
 • JSTOR - MF har JSTOR II, III og VII. Vi har nå fått utvidet tilgang til tidsskrift-artikler og e-bøker.
 • Project Muse -  Er i kontakt med sine utgivere om å gi åpen tilgang til innhold. Akkurat nå er det 50 forlag som har åpnet opp ressurser, og du kan se fullstendig oversikt over forlagene her (denne oversikten oppdateres fortløpende). MyMUSE-konto er tilgjengelig for alle brukere, uavhengig av om deres institusjon har abonnement eller ikke.

Kjøp av bøker:
Allvit - kjøp eller lån mot betaling av e-bøker utgitt av noen norske forlag. Det er mulig at prisen settes ned.
 

Bokskap og fast plass

Har du eiendeler på fast plass eller i bokskap, så kan du avtale henting av personlige eiendeler med biblioteket.

bibliotek@mf.no
tlf. 22 59 05 20.
 

Innkallinger

Det blir ikke sendt innkallinger og erstatningsgebyr på bøker i tiden biblioteket er stengt, foreløpig t.o.m. 14. april.
 

Hentehylle

Bøker du har fått melding om som står til henting – blir stående til biblioteket åpner, med mindre du kansellerer i Oria, eventuelt ber oss slette reservasjonen.

Oppdatert 31. mars 2020