Fjernstudenter

Dersom du er registrert som student ved MF og har studentkort/lånekort, har du lånerett ved vårt bibliotek.

Hvis du er registrert som fjernstudent i biblioteket, kan vi sende litteratur til din adresse. Dersom boken du trenger er utlånt, kan du sette deg på venteliste.

Du kan kontakte oss eller bestille direkte i Oria. Litteratur vi ikke har, kan bestilles til deg fra andre bibliotek. 

For tilgang til våre e-ressurser hjemmefra, bruk linken "Søk/Liste over våre databaser" på hjemmesiden vår. Klikk på "Ekstern tilgang" ved siden av de enkelte  ressurser, eller logg på via Oria.
Opplever du problemer, kan du logge på denne adressen: https://proxy.via.mf.no/login

Lånetid er 4 uker. Pensumlitteratur kan lånes for 1 uke.  

Du må selv bekoste retur av bøker til MF. 

Vi gir lån til bibliotek i og utenfor Norge.

Se også: Lånereglement