Bestill en bibliotekar

Bestill en bibliotekar

For studenter og ansatte: Bestill en bibliotekar!

Du kan bestille en bibliotekar som vil vise deg hvor og hvordan du kan søke for å finne relevant litteratur/informasjon, gjerne til oppgaveskriving.

Du kan kontakte oss ved direkte henvendelse i bibliotekskranken, sende e-post til bibliotek@mf.no, eller ringe oss på tlf. 22 59 05 20 mandag til fredag på dagtid.