bibel i kirke

Bibelen: tekst og kultur

Bibelen: tekst og kultur gir en innføring i Bibelen og resepsjonshistorien til sentrale bibelske tekster og tema.

Søknadsfrist
15. desember (oppstart i januar) 
Løpende opptak fram til studiestart ved kapasitet.

Søk om opptak

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse 

Semesteravgift
Kr. 5000 inkl. avgift til SiO

Bibelen: tekst og kultur (KRLE1021) er et videreutdanningsemne på bachelornivå. Undervisningen er lagt til lørdager, og kan fint kombineres med jobb. Emnet er åpent for alle interesserte, men er særlig relevant for lærere i grunnskolen og videregående skole.

Emnet inngår i Deltidsstudier i KRLE. KRLE1021 gir i kombinasjon med emnene KRLE1011, KRLE1031 og KRLE1041 grunnleggende kunnskaper om sentrale temaer i skolens religions- og livssynsfag. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Som student vil du lære mer om:

  • Bibelens innhold
  • Hvordan Bibelen er blitt til
  • Utvalgte skrifter og deres innhold og historiske kontekst
  • Bibelens innflytelse og resepsjonshistorien til konkrete bibeltekster
  • Bibelske motiver i kirkelig tradisjon, billedkunst og i allmennkulturen
  • Parallellfortellinger i jødedom, kristendom og islam
  • Sekulær kritikk av Bibelen og bibeltekster

Hele emnebeskrivelsen for KRLE1021.

Undervisning
Emnet undervises syv lørdager fra kl 09.30-16.00. Undervisningsdager våren 2020: 11.01, 25.01, 08.02. 07.03, 21.03, 18.04, 09.05
Undervisningen finner sted på Majorstuen i Oslo. Det er ingen obligatoriske innleveringsoppgaver, men en fire timers skoleeksamen 05.06. 

MF bruker Canvas som ressursplattform og kontaktledd med den enkelte student.

Opptakskrav
Studiet er rettet mot lærere og andre interesserte med generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse (for personer over 25 år).