Bethel College, IN

Bethel College, IN, USA

Fakta: 

Språk: Engelsk

Land: USA

By: Mishawaka, Indiana

Søk her

Mer info her

Norsk Utenriksstasjon: info her

Universitet: Bethel College, IN, USA

Generelt: Bethel Collges offisielle websidehttp://www.bethelcollege.edu/

Søknadsfrist MF: 
15. september for vårsemesteret

Søknadsfrist eksternt:
1. oktober for vårsemesteret

Type avtale: Bilateral avtale

Type Stipend/støtte: Vanlig støtte fra lånekassen, pluss ekstra reisestøtte.

Gratis/betal: Rabatterte plasser

Kontaktinfo, MF: 

Hvem kan søke? UKT, bachelor

Muligheter for bolig: BC stiller med boplass campus.