Betaling

Studieavgift

Heltids- og enkeltemnestudenter må selv generere faktura hvert semester.
Gå til StudentWeb under Betaling.

Studenter som skal betale annet enn ordinær studieavgift må vente til fakturaen er generert av MF og dukker opp i StudentWeb.

Studieavgiftene for studieåret 2021/2022:

  • Ordinær studieavgift: kr 3650
  • Engelskspråklige bachelorprogram: kr 3850
  • Master i diakoni - heltid: kr 4880
  • Deltidsstudier: kr 5100
  • Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning: Kr 7500
  • Filologi (emner som tilbys i samarbeid med PHI): kr 600

Studieavgiften inkluderer SiO-avgift på kr. 600, samt frivillige gaver til MF-studentenes hjelpefond (kr. 40) og Studentenes og Akademikerenes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) (kr. 10) som du kan trekke fra hvis du vil. Studieprogrammer innen etter- og videreutdanning har egne avgifter. Hva SAIH er og gjør, kan du lese mer om her.

Studieavgiften endres normalt i tråd med vanlig lønns- og prisvekst, før hvert høstsemester.
 

Jeg har bedt om papirfaktura for betaling av studieavgift og har mistet giroen. Hva gjør jeg?
Du har to muligheter: 

  • Gå inn på StudentWeb og velg "Mer" og "Betaling" i menyen. Skriv ned kontonummer, beløp og KID-nummer.
  • Ta kontakt med Studieresepsjonen og få tilsendt en ny giro.

Hva er de forskjellige postene på studieavgiften?
Studieavgiften ved MF består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) samt en avgift til MF. Begge disse beløpene er obligatoriske.

Avgiften til MF bidrar til finansiering av undervisning, eksamensgjennomføring, elektroniske kompendier og kopiering m.m. En del av avgiften går til finansiering av studentdemokratiet samt ulike tiltak for læringsmiljøet.

I tillegg til studieavgiften kommer frivillige beløp til Studentenes og Akademikerenes Internasjonale Hjelpefond (kr. 10,-) og til MF-studentenes hjelpefond (kr. 40,-). MF-studentenes hjelpefond deles hvert år ut til et godt formål, som bestemmes av studentenes allmøte.

Studieavgiften endres normalt i tråd med vanlig lønns- og prisvekst, før hvert høstsemester.

Jeg studerer også ved et annet universitet/høyskole og betaler SiO-avgift (eller tilsvarende) der. Må jeg da betale denne på nytt til MF?
Nei. Du må vise gyldig kvittering for betalt samskipsnadsavgift ved en annen høyskole/ universitet. Studieavgiften til MF vil da bli redusert med beløpet som tilsvarer SiO-avgiften. Du kan også trekke SiO-avgiften fra giroen og betale kun det resterende beløpet.

Her kan du registrere at du har betalt semesteravgift til en annen studentsamskipnad. Du må da vise gyldig kvittering for betalt samskipsnadsavgift i etterkant, men innen 25.august/15 januar. Kvittering vises til studieresepsjonen i 3. etg eller til student@mf.no.

Jeg har sluttet, trukket meg fra studiet eller betalt SiO-avgift to steder. Kan jeg få pengene refundert?
Ja. Send e-post til Studieresepsjonen innen registreringsfristen 25.august/15 januar med beskjed om hva det gjelder og kontonummer, så får du pengene tilbake.

Forbedre karakter

Dersom du vil ta opp en eksamen som du allerede har bestått, koster det 1500 kr. Meld deg opp i StudentWeb. Etter oppmeldingsfristen oppretter MF en faktura til deg i StudentWeb. Du vil få en e-post når dette er på plass.

Administrasjonsgebyr

Dersom du etter de fastsatte fristene får innvilget oppmelding i et emne, får lov til å semesterregistrere deg eller betale studieavgift, vil det koste kr. 200 i administrasjonsgebyr. Gebyret kan betales kontant i Studieresepsjonen eller med VIPPS, nr. 89100. Velg "kjøp og betal" og "administrasjonsgebyr".

Betaling for utskrift og kopiering

Utskrift- og kopikvote blir fylt på 100 kr ved opprettelse av konto og deretter 100 kr. hvert kvartal (1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.)

Priser per 16.01.2018 finner du i tabellen under, med forbehold om feil. Eventuelle oppdaterte priser oppgis på kopimaskinene.

Format Ensidig, pris per ark Tosidig, pris per ark
A4 svart/hvitt 0,40 kr 0,70 kr
A4 farge 1,00 kr 1,90 kr
A3 svart/hvitt 0,80 kr 1,50 kr
A3 farge 2,00 kr 3,90 kr

 

Ønsker du å skrive ut eller kopiere utover kvoten du får, kan du kjøpe mer kvote på: https://pay.mf.no
Merk at det noen ganger kan ta opptil 10-15 minutter før pengene har kommet inn på din utskriftskonto.

Unngå å fylle på store beløp med mindre du har tenkt å bruke dette med en gang, da dette ikke er "penger" dere kan få tilbake og kvoten blir slettet dersom semesterregistrering og semesteravgift mangler i to semestre på rad.