Betaling

Studieavgift

Heltids- og enkeltemnestudenter må selv generere faktura hvert semester.
Gå til StudentWeb under Betaling.

Studenter som skal betale andre studieavgifter enn 3500 må vente til fakturaen er generert av MF og dukker opp i StudentWeb.

Semesteravgiftene for studieåret 2020/2021:

  • Ordinær studieavgift: Kr 3500
  • Engelskspråklige bachelorprogram: Kr 3700
  • Master i diakoni - heltid: Kr 4800 (for studenter som begynte høsten 2019 eller tidligere er avgiften kr 4300)
  • Deltidsstudier: kr 5000
  • Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning: Kr 7500

Studieavgiften inkluderer SiO-avgift på kr. 600, samt frivillige gaver til MF-studentenes hjelpefond (kr. 40) og Studentenes og Akademikerenes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) (kr. 10) som du kan trekke fra hvis du vil. Studieprogrammer innen etter- og videreutdanning har egne avgifter. Hva SAIH er og gjør, kan du lese mer om her.

Semesteravgiften endres normalt i tråd med vanlig lønns- og prisvekst, før hvert høstsemester.
 

Jeg har bedt om papirfaktura for betaling av studieavgift og har mistet giroen. Hva gjør jeg?
Du har to muligheter: 

  • Gå inn på StudentWeb og velg "Mer" og "Betaling" i menyen. Skriv ned kontonummer, beløp og KID-nummer.
  • Ta kontakt med Studieresepsjonen og få tilsendt en ny giro.

Hva er de forskjellige postene på studieavgiften?
SiO-avgift: En avgift alle studenter i Oslo betaler til Studentsamskipnaden i Oslo. Alle studenter må være medlem av en samskipnad. Studerer du flere steder skal du kun betale semesteravgiften én gang. Du må vise kvittering fra det andre lærestedet til oss.
Egenandel: Består av to deler:
- En del som finansierer studentdemokratiet (lønnede ombud etc.) og ulike velferdstiltak i læringsmiljøet (tilskudd til Velferdstinget, avisabonnementer, gymsal, treningsrom, etc.).
- En del som går til dekning av studiemateriell som kan sidestilles med læremidler (kopiering, elektroniske kompendier, etc.)
Begge disse beløpene er obligatorisk.
I tillegg kommer frivillig beløp til MF-studentenes hjelpefond: Hver student betaler kr. 40. Pengene danner et fond, som hvert år gis til et godt formål. Formålet bestemmes av studentenes allmøte på MF. Det samme gjelder kr. 10 til Studentenes og Akademikerenes Internasjonale Hjelpefond, som også er frivillig.

Jeg studerer også ved et annet universitet/høyskole og betaler SiO-avgift (eller tilsvarende) der. Må jeg da betale denne på nytt til MF?
Nei. Du må vise gyldig kvittering for betalt samskipsnadsavgift ved en annen høyskole/ universitet i Studieresepsjonen i 3. etg. Studieavgiften til MF vil da bli redusert med beløpet som tilsvarer SiO-avgiften. Du kan også trekke SiO-avgiften fra giroen og betale kun det resterende beløpet. Du må da vise gyldig kvittering for betalt samskipsnadsavgift i etterkant, men innen 1. februar/1. september. 

Jeg har sluttet, trukket meg fra studiet eller betalt SiO-avgift to steder. Kan jeg få pengene refundert?
Ja. Send e-post til Studieresepsjonen innen registreringsfristen 1. september/1. februar med beskjed om hva det gjelder og kontonummer, så får du pengene tilbake.

Forbedre karakter

Dersom du vil ta opp en eksamen som du allerede har bestått, koster det 1500 kr. Meld deg opp i StudentWeb. Etter oppmeldingsfristen oppretter MF en faktura til deg i StudentWeb. Du vil få en e-post når dette er på plass.

Administrasjonsgebyr

Dersom du etter de fastsatte fristene får innvilget oppmelding i et emne, får lov til å semesterregistrere deg eller betale studieavgift, vil det koste kr. 200 i administrasjonsgebyr. Gebyret kan betales kontant i Studieresepsjonen eller med VIPPS, nr. 89100. Velg "kjøp og betal" og "administrasjonsgebyr".

Betaling for utskrift og kopiering

Utskrift- og kopikvote blir fylt på 100 kr ved opprettelse av konto og deretter 100 kr. hvert kvartal (1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.)

Priser per 16.01.2018 finner du i tabellen under, med forbehold om feil. Eventuelle oppdaterte priser oppgis på kopimaskinene.

Format Ensidig, pris per ark Tosidig, pris per ark
A4 svart/hvitt 0,40 kr 0,70 kr
A4 farge 1,00 kr 1,90 kr
A3 svart/hvitt 0,80 kr 1,50 kr
A3 farge 2,00 kr 3,90 kr

 

Ønsker du å skrive ut eller kopiere utover kvoten du får, kan du kjøpe mer kvote på: https://betal.mf.no
Merk at det noen ganger kan ta opptil 10-15 minutter før pengene har kommet inn på din utskriftskonto.

Unngå å fylle på store beløp med mindre du har tenkt å bruke dette med en gang, da dette ikke er "penger" dere kan få tilbake og kvoten blir slettet om semesterregistrering og semesteravgift mangler i to semestre på rad.