Før avreise

Det er en del praktisk som bør ordnes før du reiser på utveksling.

​Her får du noen nyttige tips.

Finansiering

Vær oppmerksom på at du selv er ansvarlig for finansiering av utenlandsoppholdet, og at søknad om støtte fra Lånekassen er et privat anliggende som du selv må ordne.

Lånekassen
Lånekassen er for de aller fleste studenter den viktigste finansieringskilden også ved et utvekslingsopphold i utlandet. Lånekassen gir lån til dekning av delstudier i utlandet, som reise og opphold, samt støtte til skolepenger for dem det er aktuelt for. På Lånekassens websider finner du informasjon om hvordan du søker om støtte til delstudier i utlandet og hva som må legges ved søknaden.

MFs startstipend
Nytt i år er at alle studenter som drar på utveksling til et av MFs samarbeidsuniversiteter automatisk får kr 5000,- i startstipend.

Erasmus og Nordplus-stipend og andre finansieringskilder
Studenter som får plass på en Eramus eller Nordplus-avtale vil automatisk få et eget programstipend. De aller fleste andre stipender og legater som ikke kommer fra Lånekassen eller Erasmus/Nordplus har tidlige søknadsfrister. Det er derfor lurt å undersøke muligheter for å få slik støtte tidlig, gjerne et år før planlagt studiestart.

Følg denne lenka for mer informasjon om fiansiering og stipender

Andre muligheter for stipend:

Forsikring

Helseforsikring
For de som er medlem i Folketrygden vil medlemskapet opprettholdes ved studier i utlandet under 12 måneder. Du må selv orientere deg om hva dette innebærer og hva slags medisinske utgifter som dekkes. NAV har informasjon om rettigheter til studenter i utlandet som alle bør orientere seg om.

Tilleggsforsikring
Det er viktig å være oppmerksom på at du uansett må ha en tilleggsforsikring (sykeforsikring og reiseforsikring). Folketrygden gir rett til dekning av visse helsetjenester, men dekker for eksempel ikke hjemsendelse ved sykdom. Orienter deg om ulike forsikringsløsninger ved å ta kontakt med ulike selskaper eller for eksempel banken din. ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) har skreddersydde forsikringsløsninger for norske studenter i utlandet.

Visum og oppholdstillatelse
Du er selv ansvarlig for å orientere deg om visumbestemmelsene i landet du skal reise til. Sjekk de enkelte avtalesidene for nærmere informasjon og kontakt landets ambassade/konsulat. Husk også å sjekke at passet ditt er gyldig for hele oppholdets lengde og i tråd med gjeldende lands regelverk.

Andre reiseråd

Vaksiner
Husk å ta eventuelle nødvendige vaksiner før avreise. SiO - Helsetjenesten har tilbud om vaksinering og veiledning til studenter i forbindelse med utenlandsreiser.

Råd fra myndighetene
Ved unntakstilstander kan norske myndigheter på kort varsel fraråde reise og opphold i enkelte land og områder. Dette må du rette deg etter. Sjekk UDs landsider for råd.

Faglig forhåndsgodkjenning

Alle studenter som reiser på utveksling gjennom MFs avtaler må søke om faglig forhåndsgodkjenning av kursene de planlegger å ta i utlandet. Dette er ditt bevis på at utvekslingen din kan innpasses i din endelige grad ved MF. Dersom det oppstår endringer i din studieplan underveis, må du holde fakultetet ditt oppdatert.

Registrering ved MF

Når du reiser på utveksling gjennom MFs avtaler, skal du betale semester- og kopiavgift, og semester registrere deg som vanlig ved MF det semesteret du er i utlandet.