Arne Børresen

Arne Børresen er en av kurslederne du møter dersom du velger å ta arbeidsveilederutdanning ved MF.
 

Han har ledet Nasjonalt fagråd for ABV i 9 år.
 
Tidligere har Børresen jobbet 10 år som menighetsprest og 10 år som hovedprest på Modum Bad.
 
Han er utdannet PKU-veileder og arbeidsveileder.
 
Børresen driver nå eget firma med veiledning av ansatte i Den norske kirke, ulike organisasjoner og Sykehuset Innlandet