Lina Snoek Hauan

Stipendiat

Religionsdidaktikk

Telefon: 22590592
Kontor: 321A

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Hauan, L. S. (2018). «Nærmiljøet vårt er mye rikere på religioner enn jeg trodde» : skoleelever på feltarbeid. DIN - Tidsskrift for religion og kultur, (2), s. 130 - 134. ISSN: 1501-9934
  • (2003). Pinsekirker og samfunnsengasjement: religion og politikk i Latin-Amerika. ISBN: 91-89652-08-8
  • Lippe, M. v. d., Omdahl, T. & Snoek, L. (2003). Innledning. Pinsekirker og samfunnsengasjement : religion og politikk i Latin-Amerika, s. 11 - 22. Search in Cristin...