Janicke Heldal Stray

Førsteamanuensis

Pedagogikk

Faglige kompetanseområder:

 • Medborgerskap
 • Demokrati
 • Utdanning
Telefon: 22590586
Kontor: 336
Treffetider: Etter avtale

Presentasjon

Stray er cand.polit i pedagogikk fra universitetet i Oslo og har Ph.d i pedagogikk fra samme sted. Hun har spisskompetanse på forholdet mellom demokrati og utdanning.

Publikasjoner

Oversikt over samlet produksjon (cristin.no)

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Stray, J. H. & Wood, B. (2018). Global-local Education Policy Dynamics: A Case Study of New Zealand and Norway. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN: 0031-3831
 • Stray, J. H. & Sætra, E. (2018). Skole for demokrati? En diskusjon av betingelser for skolens demokratidannende funksjon. Utbildning och Demokrati, 27(1), s. 99 - 113. ISSN: 1102-6472
 • Stray, J. H. & Sætra, E. (2018). Fellesskapets pedagogikk: Deweys moralfilosofi som tilnærming til klasseledelse. Norsk pedagogisk tidsskrift, 102(1), s. 16 - 25. ISSN: 0029-2052
 • Stray, J. H. & Huang, L. (2018). Norske elevers demokratikunnskaper og aksept for religiøse autoriteter i samfunnet. Tidsskrift for ungdomsforskning, (1), s. 98 - 122. ISSN: 1894-1036
 • Stray, J. H. & Sætra, E. (2017). Teaching for democracy: Transformative learning theory mediating policy and practice. Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk, 3(1), s. 1 - 16. ISSN: 2387-5739
 • Stray, J. H. & Sætra, E. (2016). Dialog og demokratisering - Overveielser omkring læreres rolle i dialoger som omhandler kontroversielle politiske og religiøse spørsmål. Nordic Studies in Education, 36(4), s. 279 - 294. ISSN: 1891-5914
 • Stray, J. H. & Sætra, E. (2016). Hvordan kan evne til refleksjon og dømmekraft utvikles gjennom dialogisk undervisning?. Utbildning och Demokrati, 25(2), s. 7 - 24. ISSN: 1102-6472
 • Hovdenak, S. S. & Stray, J. H. (2015). Hva skjer med skolen? En kunnskapssosiologisk analyse av norsk utdanningspolitikk fra 1990-tallet og frem til i dag. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-321-0299-0
 • Stray, J. H. & Sætra, E. (2015). Samfunnsfagets demokratioppdrag i fremtidens skole. En undersøkelse av samfunnsfaglæreres opplevelse av fagets rammebetingelser og Ludvigsen-utvalgets utredninger. Norsk pedagogisk tidsskrift, 99(6), s. 460 - 471. ISSN: 0029-2052
 • Duesund, L., Stray, J. H. & Bjørnestad, E. (2014). Uro i skolen. Gjesteredaktør. Norsk pedagogisk tidsskrift, (3), s. 149 - 217. ISSN: 0029-2052

Utdanning og praksis

1995Pedagogikk hovedfag
2010Doktorgrad (Ph.D) fra PFI (IPed)/UiO

Verv

0Redaksjonsrådsmedlem Norsk Pedagogisk Tidsskrift