Janicke Heldal

Professor

Pedagogikk

Faglige kompetanseområder:

 • Kunnskapssosiologi
 • Kritisk pedagogikk
 • Diskurs
 • Læring utenfor klasserommet
 • Pedagogikk
 • Medborgerskap
 • Demokrati
 • Utdanning
Telefon: 22590586
Kontor: 336
Treffetider: Etter avtale

Presentasjon

Heldal er cand.polit i pedagogikk fra universitetet i Oslo og har Ph.d i pedagogikk fra samme sted. Hun har spisskompetanse på forholdet mellom demokrati og utdanning. I tillegg arbeider hun med kunnskapsosiologi, læringsteori, danning og pedagogiske grunnlagspørsmål.

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Heldal, J. & Wittek, A. L. (2021). Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202710248
 • Heldal, J. (2021). Hva er demokratisk medborgerskap?: Om politisering og myndiggjøring.. Grunnspørsmål i pedagogikken. Fagbokforlaget. ISBN: 9788245035476
 • Danielsen, A. G., Diseth, Å. R., Heldal, J., Kvello, Ø., Egelandsdal, K., Ness, I. J. & Sætra, E. (2020). Elevens beste og pedagogiske perspektiver - en analyse. Til elevens beste. Pedagogiske perspektiver, s. 284 - 307. Gyldendal Akademisk. ISBN: 9788205518506
 • Heldal, J. & Sætra, E. (2020). Transformativ læringsteori. Til elevens beste. Pedagogiske perspektiver, s. 79 - 97. Gyldendal Akademisk. ISBN: 9788205518506
 • Sætra, E. & Stray, J. H. (2019). Læreplan og demokrati Om lærernes bruk av læreplanen i samfunnsfag i et demokratipedagogisk perspektiv. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 3(1), s. 3 - 18. ISSN: 2535-4051
 • Sætra, E. & Stray, J. H. (2019). Hva slags medborger? En undersøkelse av læreres forståelse av opplæring til demokrati og medborgerskap. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 3(1), s. 19 - 32. ISSN: 2535-4051
 • Stray, J. H. & Sætra, E. (2018). Fellesskapets pedagogikk: Deweys moralfilosofi som tilnærming til klasseledelse. Norsk pedagogisk tidsskrift, 102(1), s. 16 - 25. ISSN: 0029-2052
 • Stray, J. H. & Sætra, E. (2018). Skole for demokrati? En diskusjon av betingelser for skolens demokratidannende funksjon. Utbildning och Demokrati, 27(1), s. 99 - 113. ISSN: 1102-6472
 • Stray, J. H. & Wood, B. (2018). Global-local Education Policy Dynamics: A Case Study of New Zealand and Norway. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN: 0031-3831
 • Stray, J. H. & Huang, L. (2018). Norske elevers demokratikunnskaper og aksept for religiøse autoriteter i samfunnet. Tidsskrift for ungdomsforskning, 18(1), s. 98 - 122. ISSN: 1502-7759

Utdanning og praksis

1995Pedagogikk hovedfag
2010Doktorgrad (Ph.D) fra PFI (IPed)/UiO

Verv

0