Lars Åsmund Laird Iversen

Førsteamanuensis

Sosiologi

Faglige kompetanseområder:

 • Sosiologi
 • Religionssosiologi
 • Religion og nasjon
 • Religion og skole
 • Uenighet og demokrati
Telefon: 22590652
Kontor: 325A

Presentasjon

Jeg har jobbet som religionssosiolog her på MF siden jeg fikk min PhD fra University of Warwick i UK i 2010. Selv om hovedtema er religion, er jeg interessert i nasjonal identitet og nasjonalisme, flerkulturelle samfunn, utdanning, uenighet og demokrati. Alle disse har viktige og dagsaktuelle koblinger til religion.

Jeg underviser samfunnsfag på alle nivåer her på MF, fra introduksjonsemner i samfunnsfag, bachelorfordypning i religionssosiologi og masteremne om religion og populisme. Jeg veileder også på master og phd-nivå.

Utvalgte publikasjoner

 • Iversen, L. Å. L. (2017). Uenighetsfellesskap : kan skolen være et treningsrom for offentlig uenighet?. Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget, s. 101 - 116. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215029078
 • Iversen, L. Å. L. (2016). Uenighetsfellesskap - en inkluderende innfallsvinkel til medborgerskap. Dembra. Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen, s. 22 - 35. ISBN: 978-82-92988-60-2
 • Iversen, L. Å. L. (2014). Uenighetsfellesskap : blikk på demokratisk samhandling. Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-02337-3
 • Iversen, L. Å. L. (2014). Presenting the iterative curriculum discourse analysis (ICDA) approach. British Journal of Religious Education, 36(1), s. 53 - 71. ISSN: 0141-6200
 • Iversen, L. Å. L. (2013). Can you be a Muslim and not believe in God? : how fluid or solid are religions? : introducing viscosity to the interpretive approach. Religion in education : innovation in international research, s. 167 - 181. Routledge. ISBN: 978-0-415-65949-9
 • Iversen, L. Å. L. (2012). Learning to be Norwegian : a case study of identity management in religious education in Norway. Waxmann Verlag. ISBN: 9783830926474
 • Iversen, L. Å. L. (2012). Når religion blir identitet. Kirke og kultur, 117(3), s. 258 - 270. ISSN: 0023-186X
 • Eriksen, L. L. (2011). Religion og nasjonal identitet i religionsundervisningen i Norge. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge, 23(1), s. 88 - 89. ISSN: 0802-8214
 • Iversen, L. Å. L. (2008). Verdifellesskap eller uenighetsfellesskap?. Verdier, s. 120 - 138. Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-01367-1

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Iversen, L. Å. L. (2020). Controversial issues and the rhetoric of common values. Religions, 11(10), s. 1 - 17. ISSN: 2077-1444
 • Iversen, L. Å. L. (2019). Inklusjon, eksklusjon og norskhet i Sjømannskirken. Kirke og kultur, 124(1), s. 36 - 53. ISSN: 0023-186X
 • Iversen, L. Å. L. (2018). From safe spaces to communities of disagreement. British Journal of Religious Education, s. 1 - 12. ISSN: 0141-6200
 • Iversen, L. Å. L. (2017). Uenighetsfellesskap : kan skolen være et treningsrom for offentlig uenighet?. Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget, s. 101 - 116. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215029078
 • Iversen, L. Å. L. (2014). Ungdomsarbeidet. Ansatte og frivillige : endringer i Den norske kirke, s. 91 - 108. ISBN: 978-82-8249-147-1
 • Iversen, L. Å. L. (2014). Presenting the iterative curriculum discourse analysis (ICDA) approach. British Journal of Religious Education, 36(1), s. 53 - 71. ISSN: 0141-6200
 • Iversen, L. Å. L. (2013). Can you be a Muslim and not believe in God? : how fluid or solid are religions? : introducing viscosity to the interpretive approach. Religion in education : innovation in international research, s. 167 - 181. Routledge. ISBN: 978-0-415-65949-9
 • Iversen, L. Å. L. (2012). Learning to be Norwegian : a case study of identity management in religious education in Norway. Waxmann Verlag. ISBN: 9783830926474
 • Iversen, L. Å. L. (2012). Når religion blir identitet. Kirke og kultur, 117(3), s. 258 - 270. ISSN: 0023-186X
 • Iversen, L. Å. L. (2008). Verdifellesskap eller uenighetsfellesskap?. Verdier, s. 120 - 138. Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-01367-1

Utdanning og praksis

1997 - 2002Cand. Mag. Universitet i Oslo. Mellomfag Sosiologi.
2002 - 2003MSc Sociology, London School of Economics (LSE). UK.
2003 - 2004Praktisk Pedagogisk Utdanning - Religionsdidaktikk og samfunnsfagsdidaktikk. Universitetet i Oslo.
2004 - 2006Folkehøgskolelærer Rønningen Folkehøgskole - Globallinjen.
2006 - 2010PhD Sociology. University of Warwick. UK.
2010 - d.d.Førsteamanuensis i samfunnsfag ved MF.