Ragnar Misje Bergem

Postdoktor

Systematisk teologi

Faglige kompetanseområder:

  • Dogmatikk
  • Religionsfilosofi
  • Politisk teologi
Telefon: 22590645
Mobil: 93417228
Kontor: 367C

Presentasjon

Jeg jobber med forskning innenfor den systematiske teologien, særlig tilknyttet politisk teologi og religionsfilosofi.

I mitt doktorgradsprosjekt analyserte jeg hvordan viktige moderne filosofer (bla. Kant, Schelling og Hegel) forsøkte begrunne fornuftens autoritet i menneskelivet med den hensikt om å legitimere en sekulær politikk. Jeg viste hvordan politisk teologi slik den oppsto på 1900-tallet kan forstås som en reaksjon på problemene som oppsto når dette forsøket mislyktes.

Mitt nåværende prosjekt handler om representasjonsbegrepet i politiske og teologiske kontekster. Jeg ønsker å forstå hvorfor mange i dag beveger seg bort fra tanken om politisk representasjon slik vi finner det i representative demokratier, og hva som ligger i selve begrepet om representasjon. Her blir teologien relevant, både på grunn av dens historiske påvirkningen på politisk teori, men også som et kritisk blikk implisitte metafysiske og teologiske antakelser som ligger til grunn for politiske teorier.

For tiden jobber jeg også med en liten bok om politisk teologi på norsk, med den foreløpige tittelen 'Guddommelig makt'.

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Bergem, I. M. & Bergem, R. M. (2018). The political theology of populism and the case of the Front National. Philosophy & Social Criticism, 145(2), s. 186 - 211. ISSN: 0191-4537
  • Bergem, R. M. (2018). The Logic of Representation in Political Rituals. International Journal of Philosophy and Theology, 79(3), s. 251 - 269. ISSN: 2169-2327
  • Bergem, R. M. (2017). On the Persistence of the Genealogical in Contemporary Theology. Modern Theology, 33(3), s. 435 - 452. ISSN: 0266-7177
  • Bergem, R. M. (2016). Transgressions: Erich Przywara, G.W.F. Hegel and the Principle of Non-Contradiction. Forum Philosophicum, 21(1), s. 11 - 27. ISSN: 1426-1898

Utdanning og praksis

2009 - 2013Bachelor i teologi, MF
2013 - 2014MPhil i Christian Theology, Universitetet i Cambridge (Hughes Hall)
2014 - 2018PhD i Theology & Religious Studies, Universitetet i Cambridge (Trinity Hall)

Verv

2014 - 2017Faculty of Divinity Studentship, Universitetet i Cambridge
2014 - 2017Cambridge University Trusts Scholar