Liv Ingeborg Lied

Professor

Religionsvitenskap

Faglige kompetanseområder:

 • Religionsvitenskap
 • Religion, mediehistorie og mediekultur
 • Religioner i seinantikken
 • Ny filologi og manuskriptstudier
 • 2. Baruk
 • Apokalyptikk og eskatologi
 • Resepsjonshistorie
 • Religion, populærkultur og skole
Telefon: 22590526
Kontor: 478B

Presentasjon

Jeg er professor i Religionsvitenskap (Dr. art., 2007, Universitetet i Bergen) og har en bred faglig profil. Jeg har i en årrekke forsket på jødiske tekster fra seinantikken og deres transmisjons/resepsjonshistorie. I dette forskningsfeltet, har jeg spesialisert meg på den apokalyptiske teksten 2. Baruk, forestillinger om det lovede landet og om verdens ende. De siste årene har jeg forsket på syriske manuskripter som inneholder 2. Baruk og andre såkalt pseudepigrafiske tekster, i lys av Ny filologi. Jeg er også interessert i mediehistorie i bred forstand, og i forholdet mellom religion og media spesielt, både i historien og i samtiden. Jeg har publisert en bok om religion og populære medier. Jeg er opptatt av mediebruk i norsk skole og forholdet mellom media og akademia.

Utvalgte publikasjoner

 • Lied, L. I. (2019). Digitization and Manuscripts as Visual Objects: Reflections from a Media Studies Perspective. Ancient Manuscripts in Digital Culture, s. 15 - 29. Brill Academic Publishers. ISBN: 978-9-004-34673-4
 • Lied, L. I. (2018). Bible as notepad : Exploring annotations and annotation practices in biblical manuscripts. Bible as Notepad : Tracing Annotations and Annotation Practices in Late Antique and Medieval Biblical Manuscripts, s. 1 - 9. Walter de Gruyter. ISBN: 978-3-11-060226-5
 • (2017). Snapshots of Evolving Traditions: Jewish and Christian Manuscript Culture, Textual Fluidity, and New Philology. Walter de Gruyter. ISBN: 978-3-11-034418-9
 • Lied, L. I. (2016). 2 Baruch and the Syriac Codex Ambrosianus (7a1): studying Old Testament pseudepigrapha in their manuscript context. Journal for the Study of the Pseudepigrapha, 26(2), s. 67 - 107. ISSN: 0951-8207
 • Lied, L. I. (2015). Text–Work–Manuscript: What Is an ‘Old Testament Pseudepigraphon’?. Journal for the Study of the Pseudepigrapha, 25(2), s. 150 - 165. ISSN: 0951-8207
 • Lied, L. I. (2013). Manuscript culture and the myth of golden beginnings. Religion across media : from early antiquity to late modernity, s. 54 - 70. Peter Lang Publishing Group. ISBN: 978-1-4331-2077-0
 • Endsjø, D. Ø. & Lied, L. I. (2011). Det folk vil ha. Religion og populærkultur. Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-01748-8

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • (2019). The Old Testament Pseudepigrapha: Fifty Years of the Pseudepigrapha Section at the SBL. ISBN: 9780884144113
 • Lied, L. I. (2019). Digitization and Manuscripts as Visual Objects: Reflections from a Media Studies Perspective. Ancient Manuscripts in Digital Culture, s. 15 - 29. Brill Academic Publishers. ISBN: 978-9-004-34673-4
 • Lied, L. I. & Monger, M. P. (2019). "4 Ezra - Syriac". Textual History of the Bible. Volume 2. Deuterocanonical Scriptures, s. 481 - 488. Brill Academic Publishers. ISBN: 9789004395510
 • Lied, L. I. & Stuckenbruck, L. (2019). “Pseudepigrapha and Their Manuscripts”. The Old Testament Pseudepigrapha: Fifty Years of the Pseudepigrapha Section at the SBL, s. 203 - 229. ISBN: 9780884144113
 • Lied, L. I. & Henze, M. (2019). “The Pseudepigrapha and the SBL". The Old Testament Pseudepigrapha: Fifty Years of the Pseudepigrapha Section at the SBL, s. 1 - 9. ISBN: 9780884144113
 • Lied, L. I. (2019). "The Letter of Jeremiah - Syriac". Textual History of the Bible. Volume 2. Deuterocanonical Scriptures, s. 92 - 94. Brill Academic Publishers. ISBN: 9789004395510
 • Lied, L. I. (2019). "The Book of Baruch - Syriac". Textual History of the Bible. Volume 2. Deuterocanonical Scriptures, s. 15 - 18. Brill Academic Publishers. ISBN: 9789004395510
 • Lied, L. I. (2019). "2 Baruch - Greek". Textual History of the Bible. Volume 2. Deuterocanonical Scriptures, s. 45 - 46. Brill Academic Publishers. ISBN: 9789004395510
 • Lied, L. I. (2019). "2 Baruch - Syriac". Textual History of the Bible. Volume 2. Deuterocanonical Scriptures, s. 46 - 53. Brill Academic Publishers. ISBN: 9789004395510
 • Lied, L. I. & Monger, M. P. (2018). Look to the East : New and Forgotten Sources of 4 Ezra. The Embroidered Bible: Studies in Biblical Apocrypha and Pseudepigrapha in Honour of Michael E. Stone, s. 639 - 652. ISBN: 978-90-04-35588-0

Utdanning og praksis

1997Studier i moderne hebraisk og midtøstenkunnskap, Humboldt Universität, Berlin
1998Cand.Mag. (Historie, Sosiologi, Gresk, Latin, Hebraisk, Religionsvitenskap) Universitetet i Bergen
2000Cand.Philol, Religionsvitenskap, Universitetet i Bergen
2001Vitenskapelig assistent, Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen
2002 - 2006Dr.art, Religionsvitenskap, Universitetet i Bergen
2006Førsteamanuensis, Religionsvitenskap, Universitetet i Bergen
2007Forsker, Senter for grunnforskning/Det teologiske fakultet (UiO)
2009Førsteamanuensis, Religionsvitenskap, MF
2012Professor, Religionsvitenskap, MF

Verv

0Co-chair, SBL Pseudepigrapha Section
0Styremedlem, ATTR forskerskole
0Styremedlem, SAMKUL, Norges forskningsråd
0Leder, Nordic Network for the Study of Judaism, Christianity and Islam in the First Millenium (NNJCI)