Trine Anker, PhD

Professor

Religionsvitenskap med fagdidaktikk
Leder for lektorprogrammet

Telefon: 22590543
Kontor: 333

Presentasjon

Jeg er førsteamanuensis i religionsvitenskap ved MF og har vært programleder for lektorprogrammet siden januar 2013. Per i dag er jeg ute av programlederfunksjonen på lektorprogrammet og vikarierer som leder av forskerskolen RVS (religion, values and society). Dette er en internasjonal forskerskole der flere universiteter og vitenskapelige høyskoler samarbeider om å gi PhD-studentene et best mulig faglig tilbud. I tiden på MF har jeg undervist på og utviklet ulike religions- og etikkfag i lektorprogrammet, undervist i vitenskapsteori og metode på PhD-programmet samt veiledet på bachelor-, master- og PhD-nivå.

Utvalgte publikasjoner

 • Anker, T. (2017). På tide å si farvel til verdensreligionene?. Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget, s. 25 - 34. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215029078
 • Anker, T. (2017). Med himmelen som tak Ungdom, religion og fandom. Prismet, 68(1-2), s. 133 - 148. ISSN: 0032-8847
 • Schjetne, E., Afdal, H. W., Anker, T., Johannesen, N. & Afdal, G. (2016). Empirical moral philosophy and teacher education. Ethics and Education, 11(1), s. 29 - 41. ISSN: 1744-9642
 • Anker, T. & Lippe, von der, M. (2016). Tid for terror: Læreres håndtering av kontroversielle spørsmål i skolens religions- og livssynsundervisning. Prismet, 67(4), s. 261 - 272. ISSN: 0032-8847
 • Anker, T. (2015). Religions- og livssynsfagene i skolen. Prismet, 66(1), s. 29 - 32. ISSN: 0032-8847
 • Afdal, H. W., Schjetne, E., Anker, T., Afdal, G. & Johannesen, N. (2015). Etikk i profesjonell praksis : et forskningsprosjekt knyttet til Utdanningsforbundets implementering av Lærerprofesjonens etiske plattform. ISBN: 978-82-7825-442-4
 • Anker, T. & Lippe, von der, M. (2015). Når terror ties i hjel : en diskusjon om 22. juli og demokratisk medborgerskap i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift, 99(2), s. 85 - 96. ISSN: 0029-2052
 • Anker, T. (2014). Hva skal man lære om religion i skolen?. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge, 26(3), s. 36 - 38. ISSN: 0802-8214
 • Anker, T. (2013). Mapping Tasmania: Context as Network. Exploring Context in Religious Education Research. Empirical, Methodological and Theoretical Perspectives, s. 131 - 144. Waxmann Verlag. ISBN: 978-3-8309-2902-4
 • Anker, T. (2011). Respect and disrespect : social practises in a Norwegian multicultural school. Search in Cristin...

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Anker, T. & Lippe, von der, M. (2019). Salient or silenced. How religion and terrorism are formatted in school. Formatting Religion: Across Politics, Education, Media, and Law, s. 142 - 155. Routledge. ISBN: 9781138599987
 • Anker, T. & Afdal, G. (2018). Relocating respect and tolerance: A practice approach in empirical philosophy. Journal of Moral Education, 47(1), s. 48 - 62. ISSN: 0305-7240
 • Anker, T. & Lippe, von der, M. (2018). Controversial issues in Religious Education: How Teachers Deal with Terrorism in their Teaching. Researching Religious Education: Classroom Processes and Outcomes, s. 131 - 143. Waxmann Verlag. ISBN: 978-3-8309-3719-7
 • Anker, T., Lippe, von der, M. & Undheim, S. (2018). Ungdom og religion : tradisjon, nyskaping og individuelle valg. Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag, s. 58 - 73. Gyldendal Akademisk. ISBN: 9788205512252
 • Schjetne, E., Afdal, H. W., Anker, T., Johannesen, N. & Afdal, G. S. (2018). Empirical moral philosophy and teacher education. Ethics in Professional Education, s. 29 - 41. Routledge. ISBN: 978-1138562820
 • Anker, T. & Lippe, von der, M. (2018). Coming to Terms with Terrorism? A Case Study on how Schools are Dealing with the Terror Attacks of 22 July in Oslo and at Utøya. Religion and Dialogue in the City. Case Studies on Interreligious Encounter in Urban Community and Education, s. 247 - 261. Waxmann Verlag. ISBN: 978-3-8309-3794-4
 • Anker, T. (2017). Med himmelen som tak Ungdom, religion og fandom. Prismet, 68(1-2), s. 133 - 148. ISSN: 0032-8847
 • Anker, T. (2017). På tide å si farvel til verdensreligionene?. Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget, s. 25 - 34. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215029078
 • Schjetne, E., Afdal, H. W., Anker, T., Johannesen, N. & Afdal, G. (2016). Empirical moral philosophy and teacher education. Ethics and Education, 11(1), s. 29 - 41. ISSN: 1744-9642
 • Anker, T. & Lippe, von der, M. (2016). Tid for terror: Læreres håndtering av kontroversielle spørsmål i skolens religions- og livssynsundervisning. Prismet, 67(4), s. 261 - 272. ISSN: 0032-8847

Utdanning og praksis

1997University of Bergen, Norway: Master in History of Religions
1998University of Oslo, Norway: Teacher Training (PPU)
2003University of Oslo, Bachelor in Norwegian as Second Language
2006Østfold University College: Assistant professor in Religious Education
2007Østfold University College: Ph.D-student
2011Norwegian School of Theology, PhD
2011Østfold University College: Associate professor in Religious Education
2013MF – Norwegian School of Theology: Associate professor in Religious Studies

Verv

2013Rådsmedlem: NRLU
2015Medlem: Najonale retningslinjer for lektorutdanning 8-13.
2016Medlem i Pan-European Platform on Ethics, Transparency
2017Medlem i kjerneelementgruppe for KRLE/RE: Utdanningsdirektoratet