Hanne Birgitte Sødal Tveito, cand. theol

Universitetslektor

Telefon: 22590613
Kontor: 468
Treffetider: Generelt tilgjengelig

Presentasjon

Jeg er universitetslektor og underviser i Det nye testamentet og Livssynskunnskap og har bred kompetanse innen disse fagområdene. Jeg har et fagadministrativt ansvar for grunnstudieemnene i Kristendom/KRLE, som inngår i en rekke studieprogram. Jeg har hovedtyngden av min undervisning på disse emnene, men underviser og veileder også på andre emner, inkludert videreutdanningsemner på grunnivå og masternivå, for både skole og kirke. I perioden 2016-2018 var jeg tilknyttet forskningsprosjektet Bibelen i trosopplæringen.

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Tveito, H. B. S. (2010). Utdrag fra Sartres Eksistensialisme er humanisme. RL1020 Livssynskunnskap og religionspedagogikk : blandingskompendium, s. 109. Search in Cristin...
  • Tveito, H. B. S. (2010). Forord til kompendiet. RL1020 Livssynskunnskap og religionspedagogikk : blandingskompendium. Search in Cristin...
  • Tveito, H. B. S. (2010). Utdrag fra Freuds Nytt i psykoanalysen (1932). RL1020 Livssynskunnskap og religionspedagogikk : blandingskompendium, s. 123 - 124. Search in Cristin...
  • Tveito, H. B. S. (2010). Utdrag fra Marx' skrifter. RL1020 Livssynskunnskap og religionspedagogikk : blandingskompendium, s. 139 - 140. Search in Cristin...
  • Tveito, H. B. S. (2010). Utdrag fra Arne Næss' Økologi, samfunn og livsstil. Utkast til en økosofi. RL1020 Livssynskunnskap og religionspedagogikk : blandingskompendium, s. 185 - 186. Search in Cristin...
  • Tveito, H. B. S. (2010). Utdrag fra Hitlers Min Kamp. RL1020 Livssynskunnskap og religionspedagogikk : blandingskompendium, s. 151 - 152. Search in Cristin...
  • Tveito, H. B. S. (2010). Innledningen til Simone de Beauvoirs Det annet kjønn. RL1020 Livssynskunnskap og religionspedagogikk : blandingskompendium, s. 245 - 246. Search in Cristin...

Utdanning og praksis

1986Musikk mellomfag
1987Idehistorie mellomfag
1992Cand. theol. MF
1993 - 1997Stipendiat ved MF
1997 - d.d.Universitetslektor ved MF

Verv

2016 - 2018Leder av MFs lærermøte