Eivor Andersen Oftestad

Forsker

Kirkehistorie

Telefon: 22590614
Mobile: 41411548
Priv. adr.: Vogtsgt. 65
0477 OSLO
Kontor: 367C

Publikasjoner

Oversikt over samlet produksjon (cristin.no)

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Oftestad, E. A. (2019). The Lateran Church in Rome and the Ark of the Covenant: Housing the Holy Relics of Jerusalem with an edition and translation of the Descriptio Lateranensis Ecclesiae (BAV Reg. Lat. 712). Boydell & Brewer. ISBN: 978-1-78327-388-1
  • Oftestad, E. A. (2018). How to Live in order to Die to Salvation? the Judgement Scene and Early Modern Danish Funeral Sermons. Journal of early modern Christianity, 5(2), s. 173 - 196. ISSN: 2196-6656
  • Oftestad, E. A. (2016). Vi lager barn. Reproduksjon gjennom 500 år. ISBN: 9788293097273
  • Oftestad, E. A. (2015). “Let’s Kick the Devil in His Nose”. The Introduction of a Lutheran Art of dying in16th-centuryDenmark-Norway. Preparing for Death, Remembering the Dead, s. 283 - 314. Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN: 978-3-525-55082-3
  • Oftestad, E. A. (2015). «... slå ihjel denne syndige kropp, men bevar dog min fattige sjel» Lidelsens religiøse funksjon i Niels Palladius’ døds- forberedelse (1558) og i samtidige likprekener. Teologisk Tidsskrift, (1), s. 4 - 22. ISSN: 1893-0263
  • Oftestad, E. A. (2015). The Legitimate Heir : The translation of the Temple in Twelfth-Century Rome. The Formative Past and the Formation of the Future: Collective Remembering and Identity Formation, s. 197 - 217. Novus Forlag. ISBN: 978-82-7099-808-1
  • Oftestad, E. A. (2015). "The Sisters of Rachel":Interpreting Dying in Childbed in Early Modern Denmark-Norway. The Sixteenth Century Journal, 46(4), s. 957 - 981. ISSN: 0361-0160
  • Aavitsland, K. B. & Oftestad, E. A. (2015). In memoriam -- å minnes de døde. Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn, s. 77 - 82. ISSN: 1893-8728
  • Oftestad, E. A. (2015). Transforming the Investment in the Afterlife : Readings of the Poem De Vita Hominis in Pre-Reformation and Post-Reformation Denmark. Collegium : Studies across disciplines in the humanities and social sciences, 18, s. 106 - 128. ISSN: 1796-2986
  • Oftestad, E. A. (2014). Beyond the Veil : Roman Constructions of the New Temple in the Twelfth Century. Visual Constructs of Jerusalem, s. 171 - 178. Brepols. ISBN: 978-2-503-55104-3