Gry Stålsett, ph.d

Førsteamanuensis

Religionspsykologi

Faglige kompetanseområder:

 • Religionspsykologi
 • Ledelse
 • Arbeidsveiledning
 • Psykoterapi
Telefon: 22590643
Kontor: 464

Presentasjon

Jeg er emne ansvarlig i religionspsykologi i 50 % stilling. Har vært faglig medansvarlig for Arbeidsveiledningsutdanningen (ABV) og pastorallederutdanningen (PLU). Jeg jobber også som spesialpsykolog ved Modum Bad.

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Danbolt, L. J., Isene, T.-A. & Stålsett, G. (2021). Gudshusbehov i tider med stengte kirker og moskéer : psykososiale og eksistensielle erfaringer under pandemien våren 2020. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT), 38(1), s. 4 - 19. ISSN: 1893-4773
 • Krampe, H., Danbolt, L. J., Haver, A., Stålsett, G. & Schnell, T. (2021). Locus of control moderates the association of COVID-19 stress and general mental distress: results of a Norwegian and a German-speaking cross-sectional survey. BMC Psychiatry, 21, s. 1 - 13. ISSN: 1471-244X
 • Halstensen, K., Gjestad, R., Luyten, P., Wampold, B. E., Granquist, P., Stålsett, G. & Johnson, S. U. (2021). Depression and Mentalizing: A psychodynamic therapy process study.. Journal of Counseling Psychology. ISSN: 0022-0167
 • Ringnes, H. K., Demmrich, S., Hegstad, H., Stålsett, G. & Danbolt, L. J. (2019). End time and emotions: Emotion regulation functions of eschatological expectations among Jehovah's Witnesses in Norway. Journal of empirical theology, 32(1), s. 105 - 137. ISSN: 0922-2936
 • Stålsett, G., Austad, A. & Engedal, L. G. (2017). The Persecuting God and the Crucified Self : the Vital Role of Metaphors in Psychotherapy. Ana-Maria Rizzuto and the Psychoanalysis of Religion : the Road to the Living God, s. 65 - 91. Lexington Books. ISBN: 978-1-4985-6424-3
 • Ringnes, H. K., Stålsett, G., Hegstad, H. & Danbolt, L. J. (2017). Emotional forecasting of happiness : emotion regulation strategies among members of end-time focused Jehovah’s Witnesses. Archive for the Psychology of Religion/ Archiv für Religionspsychologie, 39(3), s. 312 - 343. ISSN: 0084-6724
 • Stålsett, G. (2014). Psykodynamiske perspektiver på religiøs tro : objektrelasjonsteori og selvpsykologi. Religionspsykologi, s. 97 - 111. Gyldendal Akademisk. ISBN: 978-82-05-41634-5
 • Stålsett, G., Gude, T., Rønnestad, M. H. & Monsen, J. T. (2012). Existential dynamic therapy ("VITA") for treatment-resistant depression with Cluster C disorder: Matched comparison to treatment as usual. Psychotherapy Research, 22(5), s. 579 - 591. ISSN: 1050-3307
 • Stålsett, G., Austad, A., Gude, T. & Martinsen, E. W. (2010). Existential Issues and Representations of God in Psychotherapy: A Naturalistic Study of 40 patients in the VITA treatment Model. Psyche & Geloof, 21(2), s. 76 - 91. ISSN: 1385-4585
 • Stålsett, G., Engedal, L. G. & Austad, A. (2010). The persecuting God and the crucified self : the case of Olav and the transformation of his pathological self-image. Pragmatic Case Studies in Psychotherapy, 6(2), s. 49 - 100. ISSN: 1553-0124

Utdanning og praksis

0Offentlig Administrasjon og Organisasjonsvitenskap grunnfag UIB,
0Engelsk Ettårsenhet , Sagene læreskole
0Ett semester på Bell School of Languages , Cambridge
0Gresk delfag, UIB
1981 - 1984Kristendom Mellomfag + 2 års hovedfagstudier MF
1990 - 1991Embedsstudiet i PsykologiCand Psychol UIB
2012Doktorgradsprogrammet UIO, Phd graden i Psykologi Januar ved Psykologisk Institutt, UIO