Gina Lende

Førsteamanuensis

Telefon: 22590575
Kontor: 343

Presentasjon

Eg er spesielt oppteken av samtidstema knytt til religion og politikk; religion og konflikt; religion og fredsbygging. Har arbeidd med desse tema i Latin Amerika, Vest-Afrika og Midtausten. Hovedkompetansen er på kristendom, men også islam. Eg har ein PhD i religionshistorie (2015) om framveksten av pinserørsla i Latin Amerika (Guatemala) og Vest-Afrika (Nigeria).

For tida arbeider eg med eit post.doc- prosjekt om korleis religion vert forsøkt regulert i Vest-Afrika, med hovudvekt på Nigeria. Her er religionen si rolle i samfunnet i stadig endring. Eg ser på ulike statlige og ikkje-statlige initiativ knytt til regulering av islam og kristendom (utdanningsinsitusjoner, kyrkjer og moskeer; predikanter; skatteforhold m.m.).

Eg er tidlegare leiar for PRIO Cyprus Centre i Nicosia, Kypros, eit forskning- og dialogsenter som arbeider med tema knytt til Kypros-konflikten, Hellas og Tyrkia. Eg har og arbeidd som seniorrådgiver i Mellomkirkelig Råd.

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Lende, G. (2020). City of Gods and Goods: Exploring Religious Pluralism in the Neoliberal City. Routledge International Handbook of Religion in Global Society. Routledge. ISBN: 978-1-138-18250-9
  • Horsfjord, V., Kloster, S. T., Lende, G. & Løland, O. J. (2018). Global kristendom. En samtidshistorie. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215030128
  • Løland, O. J., Lende, G., Horsfjord, V. & Kloster, S. T. (2018). Global kristendom : en samtidshistorie. Global kristendom. En samtidshistorie. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215030128

Utdanning og praksis

2003Cand. Philol, Religionshistorie (UiO, UiB): spansk, arabisk, Midtaustenhistorie

Verv

2003Co-editor/co- founder, Babylon- Scandinavian Journal on the Middle East
2015Member of Board/ Chair of Board, The Norwegian Human Rights Fund
2016Member of international advisory board, The International Centre for Inter-Faith Peace and Harmony (ICIPH), Nigeria