Maria Stensvold Ånonsen

Stipendiat

Diakoni

Telefon: 22590516
Kontor: 322

Presentasjon

Jeg jobber med en fotostudie for ungdom i alderen 16-25 år som har opplevd vold, bråk eller krenkelser hjemme. Målet er å utforske hva ungdommene beskriver som viktig i livet sitt, hvor de henter styrke og trøst, og hvordan de ser for seg fremtiden sin gjennom bruk av foto. Dette er en kvalitativ studie med både foto-, tekst-, og intervju som materiale.

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Ånonsen, M. S. (2016). Mummimamma og det usynlige barnet : å vise omsorg for små barn med erfaring av sviktende omsorg. Beskytt øyeblikket mitt : kirkens og foreldrenes omsorg for de minste barna, s. 69 - 85. ISBN: 978-82-8249-226-3
  • Ånonsen, M. S. (2014). From fear of isolation to belonging. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, 5(1), s. 47 - 64. ISSN: 1869-3261

Utdanning og praksis

2003Bachelor i sosialt arbeid
2006Nordre Aker sosialtjeneste
2008Master i diakoni
2013Høyskolen Diakonova
2013Ski kommune
2015Det teologiske menighetsfakultet