Vidar Leif Haanes, dr. theol.

Rektor/professor

Kirke- og lærdomshistorie
Rektor

Faglige kompetanseområder:

 • Universitetsledelse
 • Institusjonshistorie
 • Presteutdanning
 • Reformasjonshistorie
 • Norsk-amerikansk kirkehistorie
 • Lærdomshistorie

Presentasjon

Jeg er professor i kirke- og lærdomshistorie og har vært rektor ved MF siden 2005. Jeg har vært sterkt engasjert i administrasjon og ledelse i høyere utdanning, og har vært leder av Nettverk for Private Høgskoler i åtte år og leder av Universitets- og Høgskolerådet i to år. Jeg sitter i Advisory Committee i Europarådets avd. for høyere utdanning og i styret for NordForsk.

Mine faglige interesser er særlig konsentrert rundt institusjonshistorie og utvikling av teologisk utdanning i overgangsperioder som:

 1. renessanse og reformasjon (15. - 16. århundre)
 2. det moderne gjennombrudd (19. århundre)
 3. etableringsperioden for norske synoder og utdanningsinstitusjoner i Amerika (19. århundre)

Wikipedia

Utvalgte publikasjoner

 • Haanes, V. L. (2021). Haugianere i Amerika. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 75(1/2), s. 211 - 229. ISSN: 1504-6605
 • Haanes, V. L. (2021). In Search of the New Jerusalem: Millennial Hopes and Scandinavian Immigrants to America. Tracing the Jerusalem Code. Volume 3: The Promised Land Christian Cutures in Modern Scandinavia (ca. 1750-ca. 1920), s. 189 - 212. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISBN: 9783110634884
 • Haanes, V. L. (2017). Norwegian Lutheranism and the Jews. Protestantismus, Antijudaismus, Antisemitismus : Konvergenzen und Konfrontationen in ihren Kontexten, s. 505 - 521. Mohr Siebeck. ISBN: 978-3-16-155102-4
 • Haanes, V. L. (2015). Missiology and Theology in Dialogue : How May a Missiological Understanding Permeate All Theological Disciplines and Be a Premise for Theological Thinking?. Reflecting on and Equipping for Christian Mission, s. 46 - 58. Regnum Books. ISBN: 978-1-908355-87-4
 • Haanes, V. L. (2015). Hva er teologi? Teologi mellom kirke og akademi : en historisk gjennomgang. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 42(3), s. 189 - 201. ISSN: 1903-6523
 • (2015). Folkekirke nå. Verbum Akademisk. ISBN: 9788254313121
 • Haanes, V. L. & Lund, H. (2013). MF Norwegian School of Theology and lifelong learning : the role of religious institutions in community development. Reimagining democratic societies : a new era of personal and social responsibility, s. 149 - 156. Council of Europe Publishing. ISBN: 978-92-871-7537-3
 • Haanes, V. L. (2010). Henrich Steffens og religionen. Henrik-Henrich-Heinrich: Interkulturelle perpektiver på Steffens og Wergeland, s. 74 - 87. Hertervig Akademisk. ISBN: 978-82-8217-011-6
 • Haanes, V. L. (2010). Theological education in Scandinavian churches. Handbook of theological education in world Christianity : theological perspectives, regional surveys, ecumenical trends, s. 569 - 576. Regnum Books. ISBN: 978-1-870345-80-4
 • Haanes, V. L. (2010). Olav Haraldsson (995-1030). The Cambridge Dictionary of Christianity, s. 883. Cambridge University Press. ISBN: 978-0-521-52785-9
 • Haanes, V. L. (2008). Egede, Hans. Religion Past and Present, Encyclopedia of Theology and Religion Edited by Hans Dieter Betz, Don S. Browning, Bernd Janowski and Eberhard Jüngel, s. 510. Brill Academic Publishers. Search in Cristin...
 • Haanes, V. L. (2008). Gudstjenestereform og trosopplæring i en luthersk kirke. Om liturgisk arbeid på Luthers tid og tradering av kristen tro i dag. Prismet, 59(1), s. 19 - 29. ISSN: 0032-8847
 • Haanes, V. L. (2008). Church and Society in Scandinavia with Emphasis on Norway. Andrei Marga, Theodor Berchem, Jan Sadlak (Editors:), Living in Truth. A Conceptual Framework for a Wisdom Society and the European Construction,, s. 127 - 136. Cluj University Press. Search in Cristin...
 • Haanes, V. L. (2007). Det moderne gjennombrudd i Norge, frikirkeligheten og lavkirkeligheten. Free Churches, Lay movements and the Modern Breakthrough. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 61(1), s. 3 - 20. ISSN: 1504-6605
 • Haanes, V. L. (2007). Christological Themes in Luther's Theology. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology, 61(1), s. 21 - 46. ISSN: 0039-338X
 • Haanes, V. L. (2006). L'Unite dans La Diversite et La Diversite dans L'Unite: Le Role et La Legitimite des Universites Europeennes. Higher Education in Europe, 31(4), s. 102 - 109. ISSN: 0379-7724
 • Haanes, V. L. (2006). Norsk lekmannskristendom i USA Norwegian Laymen's Religion in America. DIN - Tidsskrift for religion og kultur, 8(1), s. 17 - 33. ISSN: 1501-9934
 • Haanes, V. L. (2006). Caspar Schwenckfeld, reformator og heretiker. Tidsskrift for teologi og kirke, 77(3), s. 203 - 223. ISSN: 0040-7194
 • Haanes, V. L. (2005). Antisemittisme i humanismens tidsalder. Tidsskrift for teologi og kirke, 76(1), s. 26 - 45. ISSN: 0040-7194
 • Haanes, V. L. (2005). Fra Ynglingen til Quarten : kristelig ungdomsarbeid i Kristiansand. Mykere kristendom? : sørlandsreligion i endring / Pål Repstad og Jan-Olav Henriksen (red.), s. 37 - 50. Fagbokforlaget. Search in Cristin...
 • Haanes, V. L. (2005). Fattigdom og rikdom i Norge i kirkehistorisk perspektiv. Det umulige nåløyet. Fattigdom og rikdom i Norge i globalt perspektiv, s. 123 - 143. Gyldendal Akademisk. Search in Cristin...
 • Leer-Salvesen, P., Leer-Salvesen, P., Sødal, H. K., Sødal, H. K., Haanes, V. L., Hodne, H. & Skottene, R. (2004). Tro og tradisjon. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN: 8276345166
 • (2004). Den romantiske visjon. Studier i europeisk og nordisk romantisk diktning. Novus Forlag. ISBN: 8270993905
 • Haanes, V. L. (2003). Pastors for the Congregations: Transatlantic Impulses. Crossings. Norwegian-American Lutheranism as a Transatlantic Tradition, s. 93 - 118. Search in Cristin...
 • Haanes, V. L., Huse, M. & Huse, M. (2002). Fra embetsmann til menighetens tjener. Et historisk blikk på presteutdannelsen. Morten Huse og Cathrine Hansen (red.): Møteplass for presteforskning. Presten i norsk kirke- og samfunnsliv, s. 29 - 62. Tapir Akademisk Forlag. Search in Cristin...
 • Haanes, V. L. (2000). Sosiale og religiøse bevegelser i Norge som forskningsfelt. Tidsskrift for kirke, religion og samfunn, 13(2), s. 141 - 150. ISSN: 0802-0167
 • Haanes, V. L. (1999). Pastoral formatio og luthersk antropologi. Et perspektiv på norsk pastoralteologi fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag. Halvårsskift for praktisk teologi: Bihefte til Luthersk kirketidende, 16(1), s. 42 - 54. ISSN: 0800-6857
 • Haanes, V. L. (1998). «Hvad skal da dette blive for prester?». Presteutdannelsen i spenningsfeltet mellom universitet og kirke, med vekt på modernitetens gjennombrudd i Norge. ISBN: 8251913284

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Haanes, V. L. (2021). Haugianere i Amerika. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 75(1/2), s. 211 - 229. ISSN: 1504-6605
 • Haanes, V. L. (2021). In Search of the New Jerusalem: Millennial Hopes and Scandinavian Immigrants to America. Tracing the Jerusalem Code. Volume 3: The Promised Land Christian Cutures in Modern Scandinavia (ca. 1750-ca. 1920), s. 189 - 212. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISBN: 9783110634884
 • Haanes, V. L. (2017). Norwegian Lutheranism and the Jews. Protestantismus, Antijudaismus, Antisemitismus : Konvergenzen und Konfrontationen in ihren Kontexten, s. 505 - 521. Mohr Siebeck. ISBN: 978-3-16-155102-4
 • Haanes, V. L. (2015). Missiology and Theology in Dialogue : How May a Missiological Understanding Permeate All Theological Disciplines and Be a Premise for Theological Thinking?. Reflecting on and Equipping for Christian Mission, s. 46 - 58. Regnum Books. ISBN: 978-1-908355-87-4
 • Haanes, V. L. (2015). Hva er teologi? Teologi mellom kirke og akademi : en historisk gjennomgang. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 42(3), s. 189 - 201. ISSN: 1903-6523
 • Haanes, V. L. (2015). Bidrag til forståelse av folkekirkebegrepet i Norge. Folkekirke nå, s. 34 - 47. Verbum Akademisk. ISBN: 9788254313121
 • (2015). Folkekirke nå. Verbum Akademisk. ISBN: 9788254313121
 • Haanes, V. L. & Lund, H. (2013). MF Norwegian School of Theology and lifelong learning : the role of religious institutions in community development. Reimagining democratic societies : a new era of personal and social responsibility, s. 149 - 156. Council of Europe Publishing. ISBN: 978-92-871-7537-3
 • Haanes, V. L. (2010). Henrich Steffens og religionen. Henrik-Henrich-Heinrich: Interkulturelle perpektiver på Steffens og Wergeland, s. 74 - 87. Hertervig Akademisk. ISBN: 978-82-8217-011-6
 • Haanes, V. L. (2010). Theological education in Scandinavian churches. Handbook of theological education in world Christianity : theological perspectives, regional surveys, ecumenical trends, s. 569 - 576. Regnum Books. ISBN: 978-1-870345-80-4

Utdanning og praksis

1985Cand. theol. MF
1986Prakt. teol. eksamen
1986Ordinert Kristiansand Domkirke
1987Sjøforsvarsprest i Trøndelag
1988MF: Forskningsstipendiat kirkehistorie
1990 - 1992MF: Fakultetslektor i kirkehistorie (engasjement)
1994Amanuensis i kirkehistorie
1998Dr. theol
1998Førsteamanuensis i kirkehistorie
1999Visiting Professor, Nankai University, Tianjin, China
2001Visiting Scholar, Luther Seminary, St.Paul
2002Professor i kirke- og lærdomshistorie
2005 - d.d.Rektor

Verv

1988 - 1997International Editor i Themelios (IFES).
1994 - 1998Medlem av Lutherische Europãische Kommission Kirche und Judentum (LEKKJ)
1994 - 1998Medlem av redaksjonen Søndagsåpent, TV2/TVInter
1995 - 1998Medlem av Nemnd for økumenisk samarbeid og misjon under De sentralkirkelige råd (NØM)
1997 - 2005Medlem av styret i Schloss Mittersill Study Center, Østerrike
1998Medlem av Kirkehistorisk Samfunn.
1998 - 2010Medlem av styret i KIFO (Stiftelsen Kirkeforskning)
1998 - 2012Redaktør i Halvårsskrift for Praktisk Teologi
1999 - 2001Medlem av Den norske kirkes embetskomité
1999 - d.d.Medlem av Norwegian American Historical Association.
2000 - 2006Medlem av styret i Stiftelsen Menighetssøsterhjemmet
2001 - 2008Redaktør i Luthersk kirketidende
2003Medlem av styret i Humanistisk Kollegium
2004 - 2016Editorial committee Nordic Journal of Religion and Society
2005 - d.d.Medlem av Kirkemøtet i Dnk
2005 - 2010Utdanningsutvalget i Universitets- og høgskolerådet
2006 - 2010Leder Nasjonalt fagråd for kr.dom og religionsvitenskap
2006 - d.d.Medlem av Agder Vitenskapsakademi
2007 - 2015Leder i Nettverk for Private Høgskoler (NPH)
2009 - 2012Board of evaluators, The John Templeton Award
2010Leder av Dannelsesutvalget, Universitets- og Høgskolerådet
2010 - 2014Norsk medlem i Governing Board, OECDs Institutional Management of Higher Education
2011 - 2014Medlem av Working Group on Higher Education & Research, EHEE, EU Commission
2011 - 2016Medlem av styret i Kunnskap Oslo
2011 - 2015Transatlantic Education Forum
2011Medlem strukturkomiteen, Universitets- og Høgskolerådet
2012 - d.d.Board of evaluators, The Manfred Lautenschläger Award
2012 - d.d.Medlem Teologisk Nemnd, Dnk
2014 - 2017Medlem av styret i Universitets- og Høgskolerådet
2014Medlem Council of Europe Expert Group on Higher Education Policy
2015 - 2017Leder av Universitets- og Høyskolerådet (UHR)
2015 - d.d.Medlem av Advicory Committee for Higher Education, CDPPE, Europarådet
2016Medlem av Council i European University Association
2016 - d.d.Styremedlem NordForsk
2018 - d.d.Medlem av AU i UHR Forskning
2021 - d.d.Styreleder Fakultet for arkitektur og design + Kunstakademiet, NTNU.