Lars Johan Danbolt, dr. theol.

Professor

Praktisk teologi

Telefon: 22590513
Mobile: 94146581
Kontor: 458

Publikasjoner

Oversikt over samlet produksjon (cristin.no)

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Renolen, Å., Høye, S., Hjaelmhult, E., Danbolt, L. J. & Kirkevold, M. (2018). “Keeping on track” − Hospital nurses’ struggles with maintaining workflow while seeking to integrate evidence-based practice into their daily work: A grounded theory study. International Journal of Nursing Studies, 77, s. 179 - 188. ISSN: 0020-7489
  • Nyborg, I., Danbolt, L. J. & Kirkevold, M. (2017). User participation is a family matter: A multiple case study of the experiences of older, hospitalised people and their relatives. Journal of Clinical Nursing, 26(23-24), s. 4353 - 4363. ISSN: 0962-1067
  • Ringnes, H. K., Stålsett, G., Hegstad, H. & Danbolt, L. J. (2017). Emotional forecasting of happiness : emotion regulation strategies among members of end-time focused Jehovah’s Witnesses. Archive for the Psychology of Religion/ Archiv für Religionspsychologie, 39(3), s. 312 - 343. ISSN: 0084-6724
  • Danbolt, L. J. & Stifoss-Hanssen, H. (2017). Ritual and Recovery: Traditions in Disaster Ritualizing. Dialog, 56(4), s. 352 - 360. ISSN: 0012-2033
  • Hanevik, H., Hestad, K., Lien, L., Joa, I., Larsen, T. K. & Danbolt, L. J. (2017). Religiousness in First-Episode Psychosis. Archive for the Psychology of Religion/ Archiv für Religionspsychologie, 39(2), s. 139 - 164. ISSN: 0084-6724
  • Nyborg, I., Danbolt, L. J. & Kirkevold, M. (2017). Few opportunities to influence decisions regarding the care and treatment of an older hospitalized family member: A qualitative study among family members. BMC Health Services Research, 17(619). ISSN: 1472-6963
  • Grung, A. H., Danbolt, L. J. & Stifoss-Hanssen, H. (2016). Sjelesorg på plass : på sporet av dagens sjelesorgpraksis i Den norske kirke. Tidsskrift for praktisk teologi, 33(1), s. 28 - 43. ISSN: 1893-4773
  • Danbolt, L. J., Hestad, K., Kjønsberg, K., Kvalvik, A.-M. & Hynnekleiv, T. (2016). Fra ensidighet til gjensidighet Samhandling om pasienter med langvarige og sammensatte behov. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 53(5), s. 347 - 353. ISSN: 0332-6470
  • Nyborg, I., Kvigne, K., Danbolt, L. J. & Kirkevold, M. (2016). Ambiguous participation in older hospitalized patients: gaining influence through active and passive approaches - a qualitative study. BMC Nursing, 15(50). ISSN: 1472-6955
  • Haug, S. H. K., deMarinis, V., Danbolt, L. J. & Kvigne, K. (2016). The illness reframing process in an ethnic-majority population of older people with incurable cancer: variations of cultural- and existential meaning-making adjustments. Mental Health, Religion & Culture, 19(2), s. 150 - 163. ISSN: 1367-4676