Beate Pettersen

Direktør

Ledelse

Telefon: 22590555
Kontor: 350B

Presentasjon

Som direktør har jeg et overordnet ansvar for de ulike administrative funksjoner ved institujsonen. Disse omfatter økonomi, studieadministrasjon, IT, bibliotek, kommunikasjon samt drift og fellestjenester. Videre har jeg et direkteansvar for HMS/personal og institusjonelle rammer og krav.

Utdanning og praksis

1983Juridisk embetseksamen m/barnerett spesialfag
1988 - 1994Soussjef, UNI Storebrand Kredittforsikring AS
1990Advokatbevilling
1994 - 2002Direktør, Gerling Nordic Kredittforsikring AS
2002 - 2006Viseadm. direktør, Atradius, filial Norge
2006 - d.d.Direktør, Det teologiske menighetsfakultet

Verv

0
1994 - 2005Styremedlem Kredittforsikringsselskapenes Garantiordning
2001Prosjektleder, ”Integration Team Bonding” - Gerling NCM
2002 - 2001Risk Controller, Scandinavia - Gerling Credit Insurance Group
2005 - 2011Ledergruppe Tro & Lys Nordstrand
2006 - 2009Fast medlem Nordstrand Menighetsråd
2006 - 2009Fast representant Kirkelig Fellesråd
2008 - 20091. varamedl. styret Mediehuset Vårt Land, og avisen Vårt Land
2008 - 2009Hovedstyremedlem Studentsamskipnaden i Oslo (SiO)
2009 - d.d.Styremedlem stiftelsen Areopagos
2009 - 2013Styremedlem Mentor Medier AS og avisen Vårt Land AS
2009 - 2010Driftsstyreleder Nordvoll skole – og autismesenter
2009 - 2011Leder Nordstrand Menighetsråd
2011 - 2019Styremedlem KNIF Trygghet Forsikring AS
2015 - 2018Styremedlem Det norske Bibelselskap