Sunniva Gylver

Universitetslektor II

Praktisk teologi

Faglige kompetanseområder:

  • Praktisk teologi

Ressursperson for følgende tema:

Telefon: 22590500
Kontor: 370C

Presentasjon

Jeg holder på med en Phd i Praktisk teologi, ekklesiologi, med bruk av samfunnsvitenskapelig teori rundt sosial kapital. I forbindelse med Phd-løpet har jeg undervist i homiletikk, sjelesorg og religionsdialog. For tiden arbeider jeg med en muslimsk-kristen andaktsbok med min venninne Bushra Ishaq.

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Gylver, S. (2016). Dåpssamtaler i en flerreligiøs kontekst : ansatser til en dialogisk ekklesiologi. Dialogteologi på norsk, s. 136 - 150. Verbum Akademisk. ISBN: 9788254313169

Utdanning og praksis

1993mellomfag sosiologi
1994 - 1995Utvekslingsår på Wartburg Theological Seminary
1995cand.theol.
1996TV-prest - TV2
1996 - 1997Ungdomsprest i Røa og Voksen menigheter
1997 - 2003Studentprest ved Høgskolen i Oslo
2003Menighetsprest i Oslo Domprosti siden Grønland, Kampen, Fagerborg, Domkirken.
2017Tillegg: Har også vært reiseleder på engelsk/spansk/fransk, avlaster for ungdom med funksjonsnedsettelser, spansklærer, sertifisert aerobic instruktør, taler, skribent, foredragsholder. Frivillig i Kirkens Bymisjon, Kirkens SOS, Den norske kirke, Korsvei

Verv

0Tidl.styremedlem i Korsvei-bevegelsen. Varamedl.i styret i Kirkens Bymisjon. Nestleder i Forbundsstyret i Norges KFUK-KFUM og leder i KFUK-KFUM Global
0Medlem av Kontaktgruppen mellom Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke og Islamsk Råd Norge
0Medlem av Kontaktgruppen mellom Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke og Islamsk Råd Norge
0Deltaker i den nasjonale styringsgruppen for trosopplæringsreformen.
0Medlem av representantskapet i avisen Vårt Land.
0Redaktør i KRIK.