Sunniva Gylver

Stipendiat

Praktisk teologi

Faglige kompetanseområder:

  • Praktisk teologi
Telefon: 22590623
Mobile: 92416080
Kontor: 422A

Presentasjon

Jeg holder på med en Phd i Praktisk teologi, ekklesiologi, med bruk av samfunnsvitenskapelig teori rundt sosial kapital. I forbindelse med Phd-løpet har jeg undervist i homiletikk, sjelesorg og religionsdialog. For tiden arbeider jeg med en muslimsk-kristen andaktsbok med min venninne Bushra Ishaq.

Publikasjoner

Oversikt over samlet produksjon (cristin.no)

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Gylver, S. (2016). Dåpssamtaler i en flerreligiøs kontekst : ansatser til en dialogisk ekklesiologi. Dialogteologi på norsk, s. 136 - 150. Verbum Akademisk. ISBN: 9788254313169

Utdanning og praksis

1993mellomfag sosiologi
1994 - 1995Utvekslingsår på Wartburg Theological Seminary
1995cand.theol.
1996TV-prest - TV2
1996 - 1997Ungdomsprest i Røa og Voksen menigheter
1997 - 2003Studentprest ved Høgskolen i Oslo
2003Menighetsprest i Oslo Domprosti siden Grønland, Kampen, Fagerborg, Domkirken.
2017Tillegg: Har også vært reiseleder på engelsk/spansk/fransk, avlaster for ungdom med funksjonsnedsettelser, spansklærer, sertifisert aerobic instruktør, taler, skribent, foredragsholder. Frivillig i Kirkens Bymisjon, Kirkens SOS, Den norske kirke, Korsvei

Verv

0Medlem av representantskapet i avisen Vårt Land.
0Redaktør i KRIK.
0Tidl.styremedlem i Korsvei-bevegelsen. Varamedl.i styret i Kirkens Bymisjon. Nestleder i Forbundsstyret i Norges KFUK-KFUM og leder i KFUK-KFUM Global
0Medlem av Kontaktgruppen mellom Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke og Islamsk Råd Norge
0Deltaker i den nasjonale styringsgruppen for trosopplæringsreformen.
0Medlem av Kontaktgruppen mellom Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke og Islamsk Råd Norge