Astrid Sandsmark, CAND.SAN

Universitetslektor

Praktisk teologi og diakoni

Telefon: 22590578
Kontor: 466

Presentasjon

Jeg er leder for bachelor programmet Ungdom, kultur og trosopplæring (UKT) ved MF. Mine primære forskningsinteresser er i praktisk teologi med spesiell vekt på trosopplæring og ungdomsdiakoni. Jeg er med i forskningsgruppen Barn, unge og religion ved MF. Jeg underviser først og fremst på UKT innen ledelse av kristent barne- og ungdomsarbeid og ungdomsdiakoni. Jeg er også med og underviser på master i diakoni.

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Sandsmark, A. (2019). "går litt for meg selv og rekrutterer-" : kateketers rekrutterende yrkespraksis. Tidsskrift for praktisk teologi, 36(1), s. 40 - 50. ISSN: 1893-4773
  • Sandsmark, A. & Kaufman, T. S. (2015). "Landsby" eller "forstad"? : konfirmasjon for unge på institusjon. Trosopplæring for alle? Læring, tro og sårbare unge, s. 55 - 78. ISBN: 978-82-8249-153-2
  • (2015). Trosopplæring for alle? Læring, tro og sårbare unge. ISBN: 978-82-8249-153-2
  • Kaufman, T. S. & Sandsmark, A. (2015). Spaces of Possibilities. The Role of Artifacts in Religious Learning Processes for Vulnerable Youth. Journal of Youth and Theology, 14(2), s. 138 - 154. ISSN: 1741-0819
  • Kaufman, T. S. & Sandsmark, A. (2015). Vilje til læring? : ungdom på institusjon i møte med trosopplæringens ekklesiologi og læringssyn. Trosopplæring for alle? Læring, tro og sårbare unge, s. 79 - 102. ISBN: 978-82-8249-153-2
  • Sandsmark, A. (2009). Rammebyggere og malere : voksne og ungdommer som frivillige medarbeidere i kristent ungdomsarbeid. Halvårsskrift for praktisk teologi, 26(1), s. 14 - 23. ISSN: 0800-6857
  • Sandsmark, A. (2008). Medarbeiderskap. Kan tru praktiserast? : teologi for kristent ungdomsarbeid, s. 184 - 190. Tapir Akademisk Forlag. Search in Cristin...
  • Sandsmark, A. (2006). That I would be good : sjelesørgeriske utfordringer i møte med ungdom. Tidsskrift for sjelesorg, 26(4), s. 252 - 262. ISSN: 0333-3388
  • Sandsmark, A. (2005). Hør min historie!. Halvårsskrift for praktisk teologi, 22(1), s. 52 - 55. ISSN: 0800-6857

Utdanning og praksis

1991 - 1992Kristendom grunnfag ved Det teologiske menighetsfakultetet
1992 - 1995Sosialhøgskolen ved Diakonhjemmets høgskole
1995 - 1996Diakoni ved Diakonhjemmets høgskole
1995 - 1996Sosialkonulent i mottaksavdelingen ved Akerselva sosialkontor
1996 - 2006Ungdomsdiakon i Kolbotn, Greverud og Oppegård menigheter
1999 - 2003Diakoni hovedfag (Can. San) ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo
2006 - d.d.Universiteteslektor i praktisk teologi og programleder for bacheloren Ungdom, kultur og trosopplæring (UKT) ved Det teologiske menighetsfakultet

Verv

1996 - 1998Styret i Kristen Idrettskontakt KRIK
1998 - 2002Lek ansatt representant i Borg bispedømme
1999 - 2003Mellomkirkeråd, Mellomkirkelig råd AU og Nemd for Misjon og religionsdialog
2002 - 2008Leder for og medlem i Utvalg for ungdomsspørsmål i Kirkerådet
2006 - 2012Vara og medlem i styret til Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste CRUX
2009 - 2015Leder for ungdomsrrådet i Oppegård menigheten
2010 - d.d.medlem i Avdelingsråd for religion og pedagogikk ved Det teologiske menighetsfakultetet
2012 - 2016Representant for vitenskapelige ansatte i Det teologiske menighetsfakultet sitt styre
2012 - 2016Nestleder for Lærermøtet ved Det teologiske menighetsfakultet