Harald Brummenæs Torgersen, cand. theol

Arkivar/Stipendiat

Kirkehistorie

Telefon: 22590630
Kontor: 366

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Norseth, K. & Torgersen, H. B. (2016). Når bedehus blir solgt - en utfordring. Vårt land, s. 20 - 21. ISSN: 0805-5424