Linn Sæbø Rystad

Stipendiat

Praktisk teologi

Faglige kompetanseområder:

  • Homiletikk
  • Trosopplæring
Telefon: 22590627
Kontor: 327

Presentasjon

Linn Sæbø Rystad er utdannet cand.theol fra MF. Før hun returnerte til MF som PhD-stipendiat, jobbet hun 4 år som hovedpastor i Oslo Vestre Frikirke. Linn jobber med en avhandling om hvordan barn responderer på preken.

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Kaufman, T. S., Rystad, L. S. & Fagermoen, T. (2018). Flyktningene i forkynnelsen : homiletiske dilemmaer i et stykke prekenpraksis. Tidsskrift for praktisk teologi, 35(1), s. 16 - 27. ISSN: 1893-4773

Utdanning og praksis

2011Cand.Theol, Det teologiske menighetsfakultet (MF)
2015Hovedpastor, Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Oslo Vestre menighet

Verv

2010Teologisk Fagråd, Frikirken
2012Det norske Bibelselskap, styret